Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Adaptarea activităţilor, mesajelor şi instrumentelor la context & grupurile ţintă Valorizarea experienţelor, tehnicilor de comunicare şi a materialelor.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Adaptarea activităţilor, mesajelor şi instrumentelor la context & grupurile ţintă Valorizarea experienţelor, tehnicilor de comunicare şi a materialelor."— Presentation transcript:

1 1 Adaptarea activităţilor, mesajelor şi instrumentelor la context & grupurile ţintă Valorizarea experienţelor, tehnicilor de comunicare şi a materialelor dezvoltate pe parcursul proiectului SOCRATES Lingua 1 “EuroIntegrELP – Equal Chances to European Integration through the use of the European Language Portfolio” 117021-CP-1-2004-1-RO-LINGUA-L1 Prof. Dr Laura Mureşan PROSPER-ASE Language Centre Academia de Studii Economice Bucureşti This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 2 Proiect SOCRATES Lingua 1 Co-ordonator: PROSPER ASE Language Centre Bucureşti, România Parteneri: 15 instituţii din 10 ţări: asociaţii naţionale de calitate în domeniul lingvistic (membre ale Asociaţiei europene EAQUALS) Universităţi / institute / şcoli de limbi organizaţii non-profit reprezentanţi ai mass-media Durata: 3 ani (2004 - 2007) Equal Chances to European Integration through the use of the European Language Portfolio Austria: ÖSZ Belgia: Karel de Grote Hogeschool Estonia: Dialoog Grecia: QLS & ELT News Italia: British School Trieste Lituania: Utena College Polonia: PASE România: PROSPER-ASE (Bucureşti) Asociaţia QUEST România Fundaţia EuroEd (Iaşi) Fundaţia EURISC (Bucureşti) International Forum (Timişoara) Slovacia: Technical Univ. of Kosice Croaţia: Chamber of Commerce & Ec.

3 3 Obiectivele Proiectului  diseminarea informaţiilor referitoare la Portofoliul European al Limbilor (versiunea pan- europeană pentru adulţi EAQUALS-ALTE) şi a bunelor practici în implementarea sa  promovarea plurilingvismului, prin învăţarea limbilor la standarde înalte de calitate; Validat de Consiliul Europei: 6/2000

4 4  Familiarizarea unei diversităţi de grupuri ţintă cu auto-evaluarea competenţelor lingvistice...

5 5 Cine sunt “grupurile ţintă”? Ministere (ale Educaţiei, Muncii) Agenţii de angajare a forţei de muncă Angajatori / Manageri de resurse umane Furnizori de training vocaţional / multiplicatori (în general) Elevi, studenţi (în general,15+) Persoane urmând cursuri profesionale Persoane în căutare de locuri de muncă sau cu intenţii de promovare Profesori de limbi, metodişti, inspectori, experţi care elaborează programele de învăţământ...

6 6 Obiective  Grupuri ţintă O mai bună informare a factorilor de decizie din domeniul educaţiei şi cel politic, din Ministerul Muncii, al patronatului, cu privire la noile concepte şi instrumente europene  de facilitare a educaţiei lingvistice,  de promovare a mobilităţii internaţionale,  de integrare socio-profesională atât în ţară cât şi în mediul internaţional.

7 7 Ghid introductiv pentru companii şi alte organizaţii, elaborat de Peter Brown şi Frank Heyworth, în numele EAQUALS, pentru Consiliul Europei; în cadrul EuroIntegrELP a fost tradus în mai multe limbi (DE, IT, RO...)

8 8 Familiarizarea cursanţilor / studenţilor cu auto-evaluarea, pentru a-i motiva să înveţe limbi străine pentru cât mai bune şanse de integrare socială şi de dezvoltare profesională ;

9 9 What do they think about the ELP? Good to have common standards Easy to use Useful  BUT Easy to be wrong or deceive Classroom activities on self-evaluation skills Samples needed Classroom activities with samples from Cambridge exams Not applicable to more specialized fields ??? => Univ. of Medicine and Pharmacy - Iasi, Faculty of Medicine

10 10 Familiarizarea profesorilor de limbi, a inspectorilor şi metodiştilor, cu Cadrul European Comun de referinţă şi cu PEL pentru introducerea acestor instrumente europene şi a noilor abordări metodologice în procesul de educaţie Traducerea PEL în TOATE limbile reprezentate în proiect (imagine de la o întâlnire de lucru în Estonia → revizia traducerii)

11 11 Materiale pt. diseminare

12 12 Ascultare / înţelegere după auz (Listening) C1 C2 Exemple de descriptori din Grila de auto- evaluare a Cadrului European Comun (3) Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort. Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.

13 13 3 rd Project Meeting and Conference at the ECML, Graz, Austria 21-23 September 2007

14 14

15 15 Multiplicatori Ateliere, conferinte nationale si internationale Târguri educationale (pt publicul larg) Prezentări Publicarea PEL pt adulti - (EAQUALS / ALTE) versiunea in toate limbile proiectului Organizarea de evenimente Publicarea de articole in presa scrisa, interviuri la radio, etc. Informatii despre proiect pe paginile web ale partenerilor la proiect Activitati de diseminare

16 16 Elevi si studenti Prezentari, demonstratii si introducerea efectiva a PEL la studenti in universitati, scoli de limbi, institutii care au program de training Redactarea si introducerea de capitole, activitati bazate pe auto-evaluaren in manualele de Business English din ASE... Activitati de diseminare

17 17 Sectiuni dedicate proiectului – pe pag. web a partenerilor Expozitii de afise (Romania, Lituania) Expozitii fotografice Brosuri, calendare, postere, etc. Actiuni de diseminare – informare

18 18 QEST & EuroIntegrELP la târg educaţional, Univ. Bucureşti, 2007 Grecia – PEL & Expo itineranta in double- decker-ul Asociatiei QLS

19 19

20 20 Extinderea parteneriatului Incheierea de acorduri de colaborare cu universitati (ASE, Univ. Politehnica, Univ. de Medicina din Iasi) Sinergii cu alte proiecte E.g. ULANG - Universe of Languages Dissmark I si II Lingua Connections Proiectul inter-agentii pe tema mobilitate si ocupabilitate Mentionarea proiectului in publicatiile altor proiecte, de ex. In “QualiTraining” (ECML - Council of Europe) Sinergii cu proiecte ale Asociatiei europene EAQUALS

21 21 Project web site: www.prosper.ro/EuroIntegrELP/EurointegrELP.htm Coordonatorii Proiectului:  Liliana Dellevoet (kiritesc@mailbox.ro )kiritesc@mailbox.ro  Laura Muresan (muresan.laura@gmail.com)muresan.laura@gmail.com prosper1@prosper.ro www.prosper.ro


Download ppt "1 Adaptarea activităţilor, mesajelor şi instrumentelor la context & grupurile ţintă Valorizarea experienţelor, tehnicilor de comunicare şi a materialelor."

Similar presentations


Ads by Google