Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sirds un lielo asinsvadu rentgenoloģija

Similar presentations


Presentation on theme: "Sirds un lielo asinsvadu rentgenoloģija"— Presentation transcript:

1 Sirds un lielo asinsvadu rentgenoloģija
Aleksandrs Ozols mg.med.vet.

2 Radiogrāfija Kreisā laterālā Sternālā guļā -DV

3 Projekcijas Abas sānu –labajā un kreisajā sānu guļā ( LL ) VD vai DV
Rutīnas pozicionēšana

4 Anatomija kaķim

5 Anatomija kaķim

6 Anatomija sunim

7 Anatomija sunim

8 DV vs VD DV VD

9 novietojuma maiņa saistībā ar novecošanu
pieaudziskaķis Vecs kaķis

10 Dziļš un šaurs krūšu kurvis Sekls un plats krūšu kurvis
Sirds un krūšu kurvis Dziļš un šaurs krūšu kurvis Sekls un plats krūšu kurvis

11 Dziļš un šaurs krūšu kurvis Sekls un plats krūšukurvis
Sirds un krūšu kurvis Dziļš un šaurs krūšu kurvis Sekls un plats krūšukurvis

12 Hondrodistrofiskās šķirnes suns Hondrodistrofiskās šķirnes suns
Sirds un krūšu kurvis Hondrodistrofiskās šķirnes suns Hondrodistrofiskās šķirnes suns

13 Krūšu kurvja deformācija
Laterolaterāli ventrodorsāli

14 Mugurkaulāja deformācija

15 Mugurkaulāja deformācija

16 Sirds izmeklēšana Sirds’’ skriemeļu lielums’’ Sirds pulkstenis
Sirds funkcionalitāte

17 Sirds ‘’skriemeļu lielums’’

18 Sirds ‘’skriemeļu lielums’’

19 Sirds ‘’skriemeļu lielums’’
Norma ir 9.7 (no 8.7 līdz 10.7)

20 Sirds pulkstenis

21 Sirds pulkstenis

22 Sirds pulkstenis

23 Sirds pulkstenis

24 Sirds pulkstenis

25 Sirds pulkstenis

26 Sirds pulkstenis

27 Sirds pulkstenis

28 Sirds pulkstenis

29 Cik pulkstens?

30

31 Diferenciāldiagnozes kreisā priekškambara dilatācijai
Mitrālās vārstules slimības Patent ductus arteriosus Hipertrofiskā kardiomiopātija (kaķiem)

32 Diferenciāldiagnozes kreisā kambara apjoma pieaugumam
Hipertrofija PDA Mitrālā insuficience Dilatācija sirdskaite

33 Kaķu hipertrofiskā kardiomiopātija

34 Labā priekškambara apjoma pieaugums

35 Labā priekškambara apjoma pieaugums

36 Diferenciāldiagnoze labā priekškambara apjoma pieauguma gadījumā
Trikuspidālās vārstules displāzija

37 Ģeneralizēta kardiomegālija

38 Sirds sastrēguma tūska

39


Download ppt "Sirds un lielo asinsvadu rentgenoloģija"

Similar presentations


Ads by Google