Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

„ENERGIJA“ Delovni program 2013 mag. Milena Černilogar Radež, MZIP, Direktorat za energijo nacionalna kontaktna oseba za 7OP, področje „energija“ Informativni.

Similar presentations


Presentation on theme: "„ENERGIJA“ Delovni program 2013 mag. Milena Černilogar Radež, MZIP, Direktorat za energijo nacionalna kontaktna oseba za 7OP, področje „energija“ Informativni."— Presentation transcript:

1 „ENERGIJA“ Delovni program 2013 mag. Milena Černilogar Radež, MZIP, Direktorat za energijo nacionalna kontaktna oseba za 7OP, področje „energija“ Informativni dnevi, GZS, 2. in 3. julij 2012

2 VSEBINA Osnove Pregled razpisov Razpisi po področjih Posebnosti v DP za leto 2013 Informacije

3 Osnove Podpora evropskim industrijskim pobudam za implementacijo SET-načrta Poleg podpore EII DP 2013 vključuje še področja: Geotermalna energija Energija oceanov Optimizacija delovanja in priključevanja na omrežja na področju hidroelektrarn

4 Pregled razpisov 1.del: FP7-ENERGY-2013-1 –objava: 10. 7. 2012, odprt do 28. 11. 2012 –okvirna sredstva: 107,5 mioEUR (Energija & Hrana in prehrana, kmetijstvo, ribištvo in biotehnologija) 2.del: FP7-ENERGY-2013-2 –objava: 10. 7. 2012, odprt do 24. 1. 2013 –okvirna sredstva: 83,0 mioEUR (Energija) 3.del: FP7-SMARTCITIES-2013 –objava: 10. 7. 2012, odprt do 4. 12. 2012 –okvirna sredstva: 209,0 mioEUR (Energija & Informacijska in komunikacijska tehnologija) 4.del: FP7-ENERGY-2013-IRP (Energy Call for supporting integrated research programmes) –objava: 10. 7. 2012, odprt do 8. 1. 2013 –okvirna sredstva: 37,5 mioEUR (Energija)

5 Razpisi po področjih 1.Hydrogen and Fuel Cells – ni v DP 2013 2.Renewable Electricity Generation 3.Renewable Fuel Production 4.Renewables for Heating and Cooling 5.CO 2 Capture and Storage Technologies for Zero Emission Power Generation 6.Clean Coal Technologies 7.Smart Energy Networks 8.Energy Efficiency and Savings 9.Knowledge for Energy Policy Making 10.Horizontal Programme Actions (ERA, EERA)

6 2. Renewable Electricity Generation Photovoltaics (2.1) Biomass (2.2) – ni razpisa Wind (2.3) Geothermal (2.4) Concentrated Solar Power (2.5) – ni razpisa Ocean (2.6) Hydro (2.7) Innovative Integration of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency in Large Buildings and/or Concerto Communities (2.8) – ni razpisa Cross-Cutting Issues (2.9)

7 Pregled po področjih in razpisih Photovoltaics Topic ENERGY.2013.2.1.1: High efficiency c-Si photovoltaics modules - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.2.1.2: Support to key activities of the European Photovoltaics Technology Platform (TP PV) - FP7- ENERGY-2013-IRP Wind Topic ENERGY.2013.2.3.1: Advanced aerodynamic modelling, design and testing for large rotor blades - FP7- ENERGY-2013-1 Topic ENERGY 2013.2.3.2: Small to medium size wind turbines - FP7-ENERGY-2013-1 Geothermal Topic ENERGY.2013.2.4.1: Exploration and assessment of geothermal reservoirs - FP7-ENERGY-2013-1

8 Pregled po področjih in razpisih Ocean Topic ENERGY.2013.2.6.1: Design tools, enabling technologies and underpinning research to facilitate ocean energy converter arrays - FP7-ENERGY-2013-1 Hydro Topic ENERGY.2013.2.7.1: Optimisation of water turbines for integration of renewables into the grid - FP7-ENERGY-2013-1 Cross-Cutting Issues Topic ENERGY.2013.2.9.1: Research cooperation and knowledge creation in the area of renewable energy with Mediterranean partner countries - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.2.9.2: Methods for the estimation of the Direct Normal Irradiation - FP7-ENERGY-2013-1

9 3. Renewable Fuel Production First Generation Biofuel from Biomass (3.1) – ni razpisa Second Generation Fuel from Biomass (3.2) Biorefinery (3.3) – ni razpisa Biofuels from Energy Crops (3.4) – ni razpisa Alternative Routes to Renewable Fuel Production (3.5) – ni razpisa Biofuel Use in Transport (3.6) – ni razpisa Cross-Cutting Issues (3.7)

10 Pregled po področjih in razpisih Second Generation Fuel from Biomass Topic ENERGY.2013.3.2.1: Pre-commercial industrial scale demonstration plant on paraffinic biofuels for use in aviation - FP7-ENERGY-2013-2 Cross-Cutting Issues Topic ENERGY.2013.3.7.1: Support to the sustainable delivery of non-food biomass feedstock at local, regional and pan-EU level - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.3.7.2: Support to key activities of the European Biofuels Technology Platform (EBTP) - FP7-ENERGY-2013-IRP

11 4. Renewables for Heating and Cooling Low/Medium Temperature Solar Thermal Energy (4.1) Biomass (4.2) – ni razpisa Geothermal Energy (4.3) – ni razpisa Innovative Integration of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency in Large Buildings and/or Concerto Communities (4.4) – ni razpisa Cross-Cutting Issues - ni razpisa

12 Pregled po področjih in razpisih Low/Medium Temperature Solar Thermal Energy Topic ENERGY.2013.4.1.1: Research and development of innovative solar thermal facades - FP7-ENERGY- 2013-1

13 5. Carbon Capture and Storage CO 2 Capture (5.1) CO 2 Storage (5.2)

14 Pregled po področjih in razpisih CO 2 Capture Topic ENERGY.2013.5.1.1: Scale-up of advanced high- efficiency capture processes - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.5.1.2: New generation high- efficiency capture processes - FP7-ENERGY-2013-1 CO 2 Storage Topic ENERGY.2013.5.2.1: Mitigation and remediation of leakage from geological storage - FP7-ENERGY- 2013-1

15 6. Clean Coal Technologies Conversion Technologies for Zero Emission Power Generation (6.1) Coal-Based Poly-Generation (6.2) – ni razpisa

16 Pregled po področjih in razpisih Conversion Technologies for Zero Emission Power Generation Topic ENERGY.2013.6.1.1: Combined Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage - FP7- ENERGY-2013-1

17 7. Smart Energy Networks Development of Inter-Active Distribution Energy Networks (7.1) Pan-European Energy Networks (7.2) Cross Cutting Issues and Technologies (7.3)

18 Pregled po področjih in razpisih Development of Inter-Active Distribution Energy Networks Topic ENERGY.2013.7.1.1: Development and validation of methods and tools for network integration of distributed renewable resources - FP7-SMARTCITIES-2013 Pan-European Energy Networks Topic ENERGY.2013.7.2.1: Advanced concepts for reliability assessment of the pan- European transmission network - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.7.2.2: Advanced tools and mechanisms for capacity calculation and congestion management - FP7-ENERGY-2013-1 Topic ENERGY.2013.7.2.3: Large-scale demonstration of innovative transmission system integration and operation solutions for (inter)connecting renewable electricity production- FP7-ENERGY-2013-2 Topic ENERGY.2013.7.2.4: Ensuring stakeholder support for future grid infrastructures - FP7-ENERGY-2013-1 Cross Cutting Issues and Technologies Topic ENERGY.2013.7.3.1: Planning rules for linking electric vehicles (EV) to distributed energy resources - FP7-SMARTCITIES-2013 Topic ENERGY.2013.7.3.2: Enhanced interoperability and conformance testing methods and tools for interaction between grid infrastructure and electric vehicles - FP7-SMARTCITIES- 2013 Topic ENERGY.2013.7.3.3: Understanding interfaces in rechargeable batteries and super- capacitors through in situ methods - FP7-ENERGY-2013-1

19 8. Energy Efficiency and Savings Efficient Energy Use in the Manufacturing Industry and Building Sector (8.1) – ni razpisa High Efficiency Poly-Generation (8.2) – ni razpisa Large-Scale Integration of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency in Buildings: ECO-BUILDINGS (8.3) – ni razpisa Innovative Integration of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency in Large Communities: CONCERTO (8.4) – ni razpisa Innovative Strategies for Clean Urban Transport: CIVITAS- PLUS (8.5) – ni razpisa Socio-Economic Research and Innovation (8.6) – ni razpisa Thematic Promotion and Dissemination (8.7) – ni razpisa Smart Cities and Communities (8.8)

20 Pregled po področjih in razpisih Smart Cities and Communities Topic ENERGY.2013.8.8.1: Demonstration of optimised energy systems for high performance-energy districts - FP7-SMARTCITIES-2013

21 9. Knowledge for Energy Policy Making Knowledge Tools for Energy-Related Policy Making (9.1) – ni razpisa Scientific and Socio-Economic Support to Policy (9.2)

22 Pregled po področjih in razpisih Scientific and Socio-Economic Support to Policy Topic ENERGY.2013.9.2.1: European scientific multidisciplinary "think-tank" to support energy policy and to assess the potential impacts of its measures - FP7-ENERGY-2013-2

23 10. Horizontal Programme Actions Integration of the European Energy Research Area (10.1) Other Horizontal Actions (10.2)

24 Pregled po področjih in razpisih Integration of the European Energy Research Area –Topic ENERGY.2013.10.1.1: ERA-NET Plus – Bioenergy: Demonstrations of the European Industrial Bioenergy Initiative - FP7-ERANET-2013-RTD –Topic ENERGY.2013.10.1.2: ERA-NET Plus – European wind resources assessment - FP7- ERANET-2013-RTD –Topic ENERGY.2013.10.1.3: Supporting the coordination of national research activities of Member States and Associated States in the field of OCEAN energy (ERA-NET) - FP7- ERANET-2013-RTD –Topic ENERGY.2013.10.1.4: Mobilising the research, innovation and educational capacities of Europe’s universities - FP7-ENERGY-2013-IRP –Support to integrated research programmes between research performers on innovative research in support of the SET Plan Research and Innovation Agenda - FP7-ENERGY-2013- IRP –Topic ENERGY.2013.10.1.5: Integrated research programme in the field of photovoltaics –Topic ENERGY.2013.10.1.6: Integrated research programme in the field of wind energy –Topic ENERGY.2013.10.1.7: Integrated research programme in the field of bioenergy –Topic ENERGY.2013.10.1.8: Integrated research programme on smart grids –Topic ENERGY.2013.10.1.9: Integrated research programme on electrochemical storage –Topic ENERGY.2013.10.1.10: Integrated Research Programme in the field of Concentrated Solar Power (CSP)

25 Pregled po področjih in razpisih Other Horizontal Actions –The Ocean of Tomorrow 2013: Joining research forces to meet challenges in ocean management –OCEAN 2013.4 Innovative transport and deployment systems for the offshore wind energy sector - FP7-OCEAN-2013

26 Posebnosti v DP 2013 Zadnji razpis s področja „energije“ v 7 OP za leto 2013 Podlage za njegovo pripravo: –podpora EII za implementacijo SET načrta Podpora integriranim raziskovalnim programom in razvoju „univerzitetne platforme“ Zaključek 7 OP in prehod na Horizon 2020

27 Informacije iskanje partnerjev - Idealist sistem ideal-ist@ijs.si, http://www.ideal-ist.net/ spletna stran za podporo (nasveti, informacije, dokumenti) http://cordis.europa.eu/fp7/ informacije na spletni strani RS: http://www.rtd.si/slo/7op/ vse informacije o razpisih na spletni strani EK: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DIREKTORAT ZA ENERGIJO Kotnikova 5, 1000 Ljubljana Tel: +386 1 400 33 30 milena.cernilogar-radez@gov.si Nacionalna kontaktna točka (NCP) za 7OP - energija Članica programskega odbora za 7OP – energija Koordinatorica DE za NER 300


Download ppt "„ENERGIJA“ Delovni program 2013 mag. Milena Černilogar Radež, MZIP, Direktorat za energijo nacionalna kontaktna oseba za 7OP, področje „energija“ Informativni."

Similar presentations


Ads by Google