Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ARZ HAI !! Jeevan me kamyab hone ke liye 3 factory lagao!!!! (1) Dimag me Ice factory. (2) Zuban par Sugar factory. (3) Dil me Love factory. Phir life.

Similar presentations


Presentation on theme: "ARZ HAI !! Jeevan me kamyab hone ke liye 3 factory lagao!!!! (1) Dimag me Ice factory. (2) Zuban par Sugar factory. (3) Dil me Love factory. Phir life."— Presentation transcript:

1

2 ARZ HAI !!

3 Jeevan me kamyab hone ke liye 3 factory lagao!!!! (1) Dimag me Ice factory. (2) Zuban par Sugar factory. (3) Dil me Love factory. Phir life hogi satisfactory..

4 Ek din Sagar ne Nadi se puchha: Kab tak milati rahogi mujh khare pani se ??? Nadi ne haskar kaha : Jab tak tujh me mithas na aa jaye tab tak !!! That's "RELATIONSHIP".

5 One tree makes 1 Lakh matchsticks. But one matchstick can burn 1 Lakh trees. Similarly one negative thought or doubt can burn thousands of dreams… Be Positive Always !!!

6 Chehre ki hasi se har gam chhupao, Bahut kuchchh bolo par kuchchh na batao... Khud na rutho kabhi, par sabko manao Ye Raz hai Zindagi ka, Bas Jite chale jao

7 Wah Prabhu kya teri leela hai : Chuha Billi se darta hai, Billi Kutte se darti hai, Kutta Aadmi se darta hai, Aadmi Biwi se darta hai, Biwi Chuhe se darti hai.

8 Ek Dost ne Mujh se puchha, Tum sabko email bhejhte ho - tumhe kya milta hai ? Maine hass kar kaha, Dena Lena to Vyaapar hai, Jo dekar kuch na mange, Wo hi to PYAR hai. Have a Great day.


Download ppt "ARZ HAI !! Jeevan me kamyab hone ke liye 3 factory lagao!!!! (1) Dimag me Ice factory. (2) Zuban par Sugar factory. (3) Dil me Love factory. Phir life."

Similar presentations


Ads by Google