Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tagħrifa għall-għalliema

Similar presentations


Presentation on theme: "Tagħrifa għall-għalliema"— Presentation transcript:

1 Tagħrifa għall-għalliema http://malti.skola.edu.mt/
L-alfabett Tagħrifa għall-għalliema

2 L-alfabett Malti għandu TLETIN ittra
A a B b Ċ ċ D d E e F a Ġ ġ G g GĦ għ H h Ħ ħ I i Ie ie J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Ż ż Z z

3 Il-vokali huma SITTA a e i ie o u

4 Il-konsonanti huma ERBGĦA U GĦOXRIN
b be ċ ċe d de f fe ġ ġe g ge għ għajn h akka j je k ke l le m me n ne p pe q qe r re s se t te v ve w we x xe ż że z ze

5 L-aċċent (`) Fil-Malti jinkiteb biss l-aċċent ` meta jaqa’ fuq vokali f’tarf ta’ kelma b’aktar minn sillaba waħda fi kliem li mhux ta’ nisel Semitiku. Ngħidu aħna: papà, kafè, Marì, Ġesù, però Tiktibx l-aċċent fuq kliem li għandu sillaba waħda. Ngħidu aħna: re mhux rè; te mhux tè

6 L-aċċent ċirkomfless (^)
L-aċċent ċirkumfless ^ m’għadux jintuża. Tieħu t-tifsira skont is-sens tas-sentenza. Ngħidu aħna: Is-saħħar libes kappell. Simon saħħar sala sħiħa malli beda jdoqq il-pjanu.

7 L-appostrofu (’) L-appostrofu jinkiteb hekk ’ u huwa differenti mill-aċċent `. L-appostrofu jieħu post l-għ fil-mamma ta’ xi verbi li jispiċċaw bil-vokali a. Tkun taf jekk il-verb jiħux appostrofu billi tpoġġih fin-negattiv. Jekk jispiċċa –iex, il-verb ma jkunx jieħu l-appostrofu. Jekk jispiċċa –ax, il-verb ikun jieħu l-appostrofu. Ngħidu aħna: mexa (għax ma mexiex) sema’ (għax ma semax)

8 Konsonanti li jixxiebhu
Għid: denp (MHUX denb) Ikteb: denb (għax tgħid denbi) Għid: salip (MHUX salib) Ikteb: salib (għax tgħid salibi) Għid: ħops (MHUX ħobż) Ikteb: ħobż (għax tgħid ħobża)

9


Download ppt "Tagħrifa għall-għalliema"

Similar presentations


Ads by Google