Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu, Paris, France Ve spolupráci je síla.

Similar presentations


Presentation on theme: "Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu, Paris, France Ve spolupráci je síla."— Presentation transcript:

1 Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu, Paris, France Ve spolupráci je síla

2 4 th Ovarian Cancer Consensus Conference June 25–27, 2010 UBC Life Sciences Institute, Vancouver, BC 3rd Ovarian Cancer Consensus Conference September 3–5, 2004 Baden-Baden, Black Forest, Germany

3 Co je GCIG? Gynecologic Cancer InterGroup Cílem GCIG je podporovat spolupráci mezi kooperativními skupinami které se zabývají výzkumem gynekologických nádorů

4 Země zastoupené v GCIG 20 zemí

5 GCIG AGO SGCTG KGOG ICORG EORTC DGOG ANZGOG NCIC MRC MANGO AGO- Aust MITO GEICO ACRIN GOTIC JGOG GOG GINECO RTOG NSGO Ovaria HarmonizaceEndometrium Translační výzkum Vzácné nádory Úprava symtomů Cervix 20 skupin 20 000 pacientek 20 00 center

6 GCIG Thanks you ! GCIG Thanks you ! GCIG Thanks you ! GCIG Thanks GCIG Thanks you!

7 For the first time in 15 years


Download ppt "Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu, Paris, France Ve spolupráci je síla."

Similar presentations


Ads by Google