Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

William Shakespeare Petronela Kočiščáková 9.B október 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "William Shakespeare Petronela Kočiščáková 9.B október 2014."— Presentation transcript:

1 William Shakespeare Petronela Kočiščáková 9.B október 2014

2 Kariéra sa stal členom jednej z dvoch najznámejších divadelných skupín v Londýne po menej úspešnej kariére herca sa stal populárnym autorom dramatických textov zachovalo sa 18 divadelných hier, no Shakespeare ani jednu z nich neautorizoval dnešné súborné vydania jeho hier obsahujú 37 až 39 dramatických textov. venoval aj sa písaniu poém a sonetov.

3 Rodina narodil sa ako tretie z ôsmich detí. pravdepodobne navštevoval Gymnázium Eduarda VI. v Stratforde ako osemnásťročný sa oženil s Anne Hathwayovou. V roku 1583 sa im narodila dcéra Susanna a v roku 1585 prišli na svet dvojčatá Hamnet a Judith. jeho jediný syn, ktorého meno pripomína aj jedna z jeho najslávnejších hier, Hamlet, však zomrel v mladom veku.

4 Smrť zomrel vo veku 52 rokov, 23. apríla (v predpokladaný deň jeho narodenia) v roku 1616 jeho kolegovia herci a dramatici sedem rokov po jeho smrti publikovali súborné vydanie jeho hier (36 hier) vďaka súbornému vydaniu z roku 1623 sa jeho dielo zachovalo do dnešných čias. je pochovaný v mestečku Stratford-upon-Avon

5 Ďalšie informácie:

6 Takto asi vyzeral

7 Ukážka tvorby Aby vás jednou svět nenutil vyprávět, čím jsem si zasloužil, že jste mne míval rád, až umřu, miláčku, zapomeňte hned, vždyť ve mně není nic, oč by moh někdo stát; ledaže byste vy zbožnou lží udělal pro mne víc než já svou zásluhou nakonec a na mne mrtvého navěšel více chval, než by mi přiznala pravda, ten lakomec. Aby váš věrný cit neměli za faleš, až byste kvůli mně chtěl o mně šířit klam, nechť s mými ostatky pohřbí mé jméno též, aby už nežilo k hanbě mně ani vám. Neboť já cítím stud, že nedovedu víc, a vy se styďte též, že máte rád mne - nic! sonet 72 ďalšie sonety

8 Tragédie  Troilos a Cressida (Troilus and Cressida)  Coriolanus (Coriolanus)  Titus Andronicus (Titus Andronicus)  Rómeo a Júlia (Romeo and Juliet)  Timon Aténsky (Timon of Athens)  Julius Caesar (Julius Caesar)  Macbeth (Macbeth)  Hamlet (Hamlet)  Kráľ Lear (King Lear)  Othello (Othello)  Antonius a Kleopatra (Antony and Cleopatra)

9 Komédie  Dvaja šľachtici z Verony (The Two Gentlemen from Verona)  Veselé panie windsorské (The Merry Wives of Windsor)  Oko za oko (Measure for Measure)  Komédia omylov (The Comedy of Errors)  Mnoho kriku pre nič (Much Ado About Nothing)  Márna lásky snaha (Love's Labour's Lost)  Sen noci svätojánskej (A Midsummer Night's Dream)  Kupec benátsky (The Merchant of Venice)  Ako sa vám páči (As You Like It)  Skrotenie zlej ženy (Taming of the Shrew)  Koniec všetko napraví (All's Well That Ends Well)  Večer trojkráľový alebo Čo len chcete (Twelfth Night or What You Will)

10 Hry  Búrka (The Tempest)  Cymbelin (Cymbeline)  Zimná rozprávka (The Winter's Tale)  Perikles, kráľ tyrský (Pericles, King of Tyre)  Dvaja vznešení príbuzní (Two Noble Kinsmen)

11 Zdroje Obrázky nájdené cez Google Wikipédia Sonety – William Shakespeare

12 Ďakujem za pozornosť kontakt na autora: nel.kociscakova@gmail.com


Download ppt "William Shakespeare Petronela Kočiščáková 9.B október 2014."

Similar presentations


Ads by Google