Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

While,B:=,0,true while,B:=,1,true N:=,B:=,0,true P1 N:=,B:=,1,true P1 while,end,0,false end,end,0,false P1 N:=,end,0,false P2 while,end,1,false end,end,1,false.

Similar presentations


Presentation on theme: "While,B:=,0,true while,B:=,1,true N:=,B:=,0,true P1 N:=,B:=,1,true P1 while,end,0,false end,end,0,false P1 N:=,end,0,false P2 while,end,1,false end,end,1,false."— Presentation transcript:

1 while,B:=,0,true while,B:=,1,true N:=,B:=,0,true P1 N:=,B:=,1,true P1 while,end,0,false end,end,0,false P1 N:=,end,0,false P2 while,end,1,false end,end,1,false N:=,end,1,false P1 X X P2 X X X X X X עצירת לולאה עם משתנה בוליאני

2 while,while,0 sugar:=,while,0while,sugar:=,0 while,while,1 sugar:=,sugar:=,0 end, while,1while,end,1 end,end,1 X ראה המשך בשקף הבא XXX רובוטים ומיץ - חלק א

3 sugar:=,sugar:=,0 while,sugar:=,1sugar:=,while,1 while,while,2 end,while,2while,end,2 end,end,2 end,sugar:=,1sugar:=,end,1 XXXXXX רובוטים ומיץ - חלק ב

4 wait,wait,1 signal,wait,0wait,signal,0 signal,block,0block,signal,0 אסור תרשים מצבים לבעיית הק " ק

5 P1 begin X:=1; signal(S); end; סדר ביצוע טענת נכונות : X:=1 מתבצע לפני Y:=1 בכל מסלול. P2 begin wait(S); Y:=1; end; x:=1, w, 0 s, w, 0 P1 x:=1, B, 0 P2 התרשים הושלם end, w, 1 P1 X X X s, B, 0 P2 end, y:=1, 0 P2 אסור P2 end, end, 0 P2 X אסור P2

6 s,s,w 1,0 sort1 {sort} signal(S); end; סדר ביצוע : מיון - מיזוג בדוק בכל מסלול שה - end של התהליך merge אינו מופיע לפני ה - end של שני תהליכי sort. sort2 {sort} signal(S); end; merge wait(S); {merge} end; X end,end,w 1,2 s,end,w 2,0 XXX end,s,w 2,0end,end,w 2,1 X end,s,B,0 X אסור end,end,end,0 s,end,B,0 XXXXXXX אסור התרשים הושלם end,s,w 1,1 S1 s,end,w 1,1 S2 s,s,B,0 merge

7 E:=init(1); יצרן { יצר } wait(E); { הכנס } signal(F); סדר ביצוע הדדי : יצרן - צרכן בדוק ש (s(E ו (s(F מתבצעים לסירוגין על כל מסלול F:=init(0); צרכן wait(F) { הוצא } signal(E); { צרוך } w(E),w(F),E=1,F=0 w(E),w(F),E=0,F=1B,w(F),E=0,F=1B,s(E),E=0,F=0 אסור s(F),B,E=0,F=0w(E),s(E),E=0,F=0 התרשים הושלם w(E),B,E=1,F=0 צרכן s(F),w(F),E=0,F=0 יצרן

8 P1/P2/P3 while true do wait(S); {critical section} signal(S); s,w,w,0 2 1 1 1 w,s,w,0 3 w,w,w,1 1 4 w,w,s,0 s,B,w,0 5 s,w,B,0 6 B,s,w,0 7 w,B,s,0 10 w,s,B,0 8 3 אסור s,B,B,0 11 אסור 4 810 אסור 2 B,s,B,0 12 אסור 69 4 B,B,s,0 13 אסור 75 32 B,w,s,0 9 התרשים הושלם קטע קריטי שלושה תהליכים

9 הרעבה s,w,B,0 6 B,s,B,0 12 4 אסור 4 s,B,B,0 11 10 w,s,B,0 8 9 התרשים הושלם


Download ppt "While,B:=,0,true while,B:=,1,true N:=,B:=,0,true P1 N:=,B:=,1,true P1 while,end,0,false end,end,0,false P1 N:=,end,0,false P2 while,end,1,false end,end,1,false."

Similar presentations


Ads by Google