Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

İyi Günler. İ - i N - n O - o R - r M - m Al anne al. Anne et al. Anne nane al. Al anne al. Et ile nane al.

Similar presentations


Presentation on theme: "İyi Günler. İ - i N - n O - o R - r M - m Al anne al. Anne et al. Anne nane al. Al anne al. Et ile nane al."— Presentation transcript:

1 İyi Günler

2 İ - i N - n O - o R - r M - m

3 Al anne al. Anne et al. Anne nane al. Al anne al. Et ile nane al.

4 Tat nine tat. Et al tat. Nane al tat. Tat nine tat. Et ile nane tat.

5 O ne, anne o ne? O ne, anne o ne? At Nil at. At Nil at. O ne, anne o ne? O ne, anne o ne? Ot Nil ot. Ot Nil ot. Anne ata ot al. Anne ata ot al.

6 O ne, nine o ne? Nar Rana nar. Nine on tane nar al. İri nar al. Al, Rana al. Al,Rana on tane nar. İri iri nar.

7 Ara Erol ara. Anneni ara. Nineni ara. Emel ’i ara. İremi ara. Ama Tamer’i arama.

8 Tara Rana tara. Anneni tara. Nineni tarama. Tara Rana tara. Anneni tara.

9 Anne o Erol. Erol terli. Erol ’a elma atma. Leman’a at.Nalan’a at. Ama Erol ’a elma atma.

10 Al Mete al. Eline mama al. Mama al em. Em Mete em.Mama em. Ara ara em. Terli terli emme.

11 Al Mine al. Nar al, elma al. Mini mini elma al. İri iri elma alma. Mini mini nar al. İri iri nar alma.

12 Arama Mine arama. Anneni arama. İrem ’i arama. Emel ’i arama. Nineni ara. Ama onları arama.

13 Mine o otel. A, a o otel mi? Otel Mine otel. Anlat nine anlat. Oteli anlat.


Download ppt "İyi Günler. İ - i N - n O - o R - r M - m Al anne al. Anne et al. Anne nane al. Al anne al. Et ile nane al."

Similar presentations


Ads by Google