Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Konfigurácia počítača v TCP/IP sieti Smerovanie paketov v TCP/IP sieti.

Similar presentations


Presentation on theme: "Konfigurácia počítača v TCP/IP sieti Smerovanie paketov v TCP/IP sieti."— Presentation transcript:

1 Konfigurácia počítača v TCP/IP sieti Smerovanie paketov v TCP/IP sieti

2 Meno počítača, workgroup, domain Win. domain nie je DNS názov!! Úplne iná služba!

3 IP adresy – 32 bitov 147. 232. 5. 162

4 IP adresy – 32 bitov

5 IP adresy – prideľovanie Také zde samozřejmě platí zásada jednoznačnosti adres, takže všechny nově připojované sítě musí mít dosud nepoužité adresy. V Internetu proto existuje centrální autorita (konkrétně: DDN Network Information Center, SRI International, 333 Rawenswood Avenue, Menlo Park, California 94025), která se stará o hospodaření s IP adresami, a přiděluje je všem potenciálním zájemcům (přesněji: přiděluje tu část IP adres, která představuje adresu sítě, zatímco zbývající část IP adres si volí žadatel. V Európe je prideľovanie IP adries koordinované organizáciou RIPE (Reseaux IP Europeens). RIPE NCC (Network Coordination Center) odovzdáva zodpovednosť za prideľovanie adries prevádzkovateľom sietí a lokálnym registrátorom. V sieti SANET je za prideľovanie IP adries zodpovedný SANET-LIR pracujúci na uzle č.10 - VS FEI STU Bratislava.

6 Nastavenie IP a Subnet mask

7 Default Gateway Výchozí brána (default gateway) - je adresa brány nebo směrovače, který se používá k přesunu paketů mezi podsítěmi. Pokud existuje více bran nebo směrovačů, potom je výchozí brána adresa první brány nebo směrovače, který používáte k přesunu paketů mezi podsítěmi.

8

9 Subnet Mask  Vlastná IP:147.232.5.111  Subnet Mask:255.255.255.0  Moja podsieť:147.232.5.(0 – 255)  Ak subnet mask:255.255.0.0  Moja podsieť:147.232.(0 – 255).(0 – 255)  Rozhodovanie či sa nachádza cieľová IP v mojej podsieti: cieľ_IP and SubnetMask = my_IP and SubnetMask

10 Smerovacia tabuľka počítača C:\Documents and Settings\Administrator>route print  ========================================================================  Interface List  0x1........................... MS TCP Loopback interface0x2...00 0f ea ec b3 b4...... Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 - Packet Scheduler Miniport=================================================================  ========================================================================  Active Routes:  Network Destination Netmask Gateway Interface Metric  0.0.0.0 0.0.0.0 147.232.5.1 147.232.5.16220  127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1  147.232.5.0 255.255.255.0 147.232.5.162 147.232.5.16220  147.232.5.162 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.120  147.232.255.255 255.255.255.255 147.232.5.162 147.232.5.16220  224.0.0.0 240.0.0.0 147.232.5.162 147.232.5.16220  255.255.255.255 255.255.255.255 147.232.5.162 147.232.5.1621  Default Gateway: 147.232.5.1  ========================================================================

11 Metrika – priorita pre interface  The following table lists the link speeds and metrics for computers that run Windows XP Service Pack 2. Link SpeedMetric Greater than 200 Mb10 Greater than 80 Mb, and less than or equal to 200 Mb20 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 80 Mb25 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb30 Greater than 500 Kb, and less than or equal to 4 Mb40 Less than or equal to 500 Kb50 Vzdálenost“ cílové sítě. Udává se v počtu směrovačů, přes které musí paket na této cestě projít. Metrika slouží k určení nejlepší cesty do dané sítě — čím nižší metrika, tím „kratší“ cesta. Poznámka: Metrika uvedená ve směrovací tabulce nemusí vždy odpovídat skutečné topologii sítě — může být např. upravena podle propustnosti jednotlivých linek a pod.

12 ARP  Address Resolution Protocol  stará sa o smerovanie paketov v rámci podsiete  využíva MAC adresy sieťových rozhraní (Media Access Control) C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a Interface: 147.232.5.162 --- 0x2 Interface: 147.232.5.162 --- 0x2 Internet Address Physical Address Type Internet Address Physical Address Type 147.232.5.1 00-0d-bc-5a-f3-00 dynamic 147.232.5.1 00-0d-bc-5a-f3-00 dynamic 147.232.5.9 00-0e-0c-3d-c3-27 dynamic 147.232.5.9 00-0e-0c-3d-c3-27 dynamic 147.232.5.12 00-04-e2-33-48-92 dynamic 147.232.5.12 00-04-e2-33-48-92 dynamic 147.232.5.13 00-0d-61-4b-8e-f4 dynamic 147.232.5.13 00-0d-61-4b-8e-f4 dynamic 147.232.5.224 00-e0-4c-00-ef-ec dynamic 147.232.5.224 00-e0-4c-00-ef-ec dynamic

13 ARP

14 Proxy ARP brána G „predstiera“, že je hľadaný uzol

15 PING  Zistenie stavu prenosovej cesty k cieľovému uzlu C:\Documents and Settings\Administrator>ping 147.232.5.13 Testovanie dostupnosti 147.232.5.13 s 32 bajtov údajov: Odpoveď od 147.232.5.13: bajty=32 čas=13 ms TTL=57 Odpoveď od 147.232.5.13: bajty=32 čas=9 ms TTL=57 Odpoveď od 147.232.5.13: bajty=32 čas=8 ms TTL=57 Odpoveď od 147.232.5.13: bajty=32 čas=12 ms TTL=57 Štatistika testovania dostupnosti pre 147.232.5.13: Pakety: odoslané = 4, prijaté = 4, stratené = 0 (strata 0 ), Pakety: odoslané = 4, prijaté = 4, stratené = 0 (strata 0 ), Približné časy výmeny údajov v milisekundách: minimum = 8ms, maximum = 13ms, priemer = 10ms. minimum = 8ms, maximum = 13ms, priemer = 10ms. TTL: The Time To Live value exists in each IP packet's header. As a packet crosses each router, the router decrements this value by 1. If the packet traverses enough routers for the value to reach 0, routers will no longer forward this packet.

16 Trace Route – sledovanie paketu C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.tuke.sk  Tracing route to www.sme.sk [217.67.20.187]  over a maximum of 30 hops:  1 1 ms 1 ms 1 ms swr-uvt.tuke.sk [147.232.5.1]  2 2 ms 2 ms 2 ms 147.232.200.1  3 1 ms 1 ms 1 ms fw2.tuke.sk [147.232.249.3]  4 3 ms 2 ms 2 ms TU-Kosice.sanet2.sk [147.232.14.41]  5 9 ms 8 ms 8 ms CVT-Bratislava.sanet2.sk [194.160.8.150]  6 9 ms 9 ms 9 ms DialTelecom-gw.six.sk [192.108.148.150]  7 9 ms 11 ms 9 ms octarine.dialtelecom.sk [217.67.17.2]  8 15 ms 12 ms 10 ms petitpress-gw.dialtelecom.sk [217.67.17.202]  9 16 ms 14 ms 13 ms fwaccell.petitpress.sk [217.67.20.187]  Trace complete.

17 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

18

19 DHCP - exclude

20 DHCP - reserved

21 DNS – Domain Name Server

22 DNS – Domain Name System voice.kemt.fei.tuke.sk

23 DNS – ako funguje

24 WINS

25 WINS  Short for Windows Internet Naming Service, a system that determines the IP address associated with a particular network computer. This is called name resolution. WINS supports network client and server computers running Windows and can provide name resolution for other computers with special arrangements. Determining the IP address for a computer is a complex process when DHCP servers assign IP addresses dynamically. For example, it is possible for DHCP to assign a different IP address to a client each time the machine logs on to the network. WINS uses a distributed database that is automatically updated with the names of computers currently available and the IP address assigned to each one. IP address network computernetworkcomputers WindowsIPcomputerDHCPIP address network computernetworkcomputers WindowsIPcomputerDHCP  DNS is an alternative system for name resolution suitable for network computers with fixed IP addresses. DNS

26 Hosts  c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts lmhosts.sam networks protocol services # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost

27 Proxy server Proxy server samotný slúži väčšinou ako relatívne bezpečné spojenie sietí, ktoré medzi nimi umožňuje len presne definovanú komunikáciu. Klienti sa nepripájajú priamo k požadovanému zdroju (napr. www stránke) ale spoja sa s proxy serverom a ten získa požadovanú informáciu z originálneho zdroja. Proxy server je možné použiť ak chceme pripojiť k Internetu sieť v ktorej sa používajú privátne adresy. S proxy-cache serverom je naviac možné znížiť čas odozvy ako aj premávku, ktorá medzi sieťami vzniká pri opakovanom prístupe na rovnaký zdroj. Činnosť proxy-cache servera možno opísať v niekoľkých bodoch: klient sa spojí s proxy serverom namiesto toho, aby kontaktoval vzdialený server proxy server prevezme požiadavku klienta, ktorá obsahuje adresu vzdialeného servera, s ktorým chce klient komunikovať proxy server sa stane klientom, spojí sa so vzdialeným serverom a odovzdá mu požiadavku od svojho klienta vzdialený server odpovie proxy server prevezme odpoveď od vzdialeného servera a doručí ju svojmu klientovi

28 Proxy server – nastavenie v IE

29 Firewall

30 Firewall aplikácie


Download ppt "Konfigurácia počítača v TCP/IP sieti Smerovanie paketov v TCP/IP sieti."

Similar presentations


Ads by Google