Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013 17 Disember 2013 Pusat Konvensyen Sultan Ahmad Shah (SASICC) Kuantan.

Similar presentations


Presentation on theme: "HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013 17 Disember 2013 Pusat Konvensyen Sultan Ahmad Shah (SASICC) Kuantan."— Presentation transcript:

1 HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013 17 Disember 2013 Pusat Konvensyen Sultan Ahmad Shah (SASICC) Kuantan

2 SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN AWAM DI MALAYSIA - Institusi Perubatan Khas (8 buah) - Hospital Negeri (13 buah) - Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) (15) IBU PEJABAT KKM - Klinik 1Malaysia (178 buah) - Flying Doctors (5 pasukan) - Klinik Desa (1,831 buah) - Klinik Bergerak (197 buah) - Klinik Pergigian (77 buah) - Klinik Kesihatan (1,025 buah) - Hospital KKM (120 buah) - Pusat Kesihatan Daerah (PKD) (167 buah) - 2 agensi - 33 bahagian - 7 Program - Institusi Latihan (33 buah) - Carta Organisasi KKMCarta Organisasi KKM FROM WOMB TO TOMB NEGERI DAERAH

3

4 Perjawatan Kementerian Kesihatan KEDUDUKAN PERJAWATAN DI KEMENTERIAN * Data pada 30 September 2013 Paramedik dan Auksiliari 126,333 51% Bilangan Skim Perkhidmatan Anggota Pentadbiran & Lantikan Perundangan 3 0.001% Pelaksana 68,044 28% Pengurusan dan Profesional 52,335 21%

5 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KKM OBJEKTIF : Memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia Mempunyai Sumber Manusia Dan Struktur Organisasi Yang Mantap Untuk Memberi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Yang Cemerlang Data sumber manusia yang tepat dan dipercayai (accurate & reliable Struktur organisasi yang mantap outcome Menyokong Pembangunan kerjaya Urusan perkhidmatan yang teratur Pemantapan integriti Modal insan yang kompeten FUNGSI SUMBER MANUSIA PEMBANGUNAN ORGANISASI PEWUJUDAN / PENYELARASAN JAWATAN DASAR DAN PENYELARASAN PENSTRUKTURAN SKIM SARAAN DAN HUBUNGAN PEKERJA HRMIS PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN TERTINGGI, P&P, PARAMEDIK DAN PELAKSANA URUSAN PENGAMBILAN NAIK PANGKAT DAN KEUTUHAN KEMAJUAN KERJAYA /NAIK PANGKAT/ PEMANGKUAN KEUTUHAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

6 Fungsi dan peranan yang pelbagai & sentiasa berkembang Barisan hadapan (frontliners) Organisasi luas, struktur banyak lapisan dan pelbagai Jumlah perjawatan dan jumlah skim yang besar Perkhidmatan berkait rapat dengan kemajuan teknologi yang amat dinamik Kehendak dan ekspektasi rakyat yang tinggi CABARAN ISU Pelaksanaan dasar, arahan dan keputusan KKM dan Agensi Pusat Lambat sampai Interpretasi pelbagai Pemantauan berkesan Pengumpulan data dan maklumat Ketepatan data dan maklumat Kelewatan Tidak kemaskini Sumber Manusia Perletakan Jawatan Pakar Kompetensi Peruntukan kewangan Fizikal (fasiliti) ISU

7 STRATEGI PENAMBAHBAIKAN 7 PERKONGSIAN MAKLUMAT AUTOMASI PROSES KERJA CTH eHOUSEMAN, ePERTUKARAN GARIS PANDUAN BAGI PROSES KERJA YANG LEBIH EFFEKTIF PASUKAN NAZIRAN BERSEPADU PERANCANGAN TENAGA MANUSIA KKM SECARA HOLISTIK MENINGKATKAN TAHAP KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN (ACCURACY & RELIABILITY ) DATA SUMBER MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PENGAMBILAN DAN PERTUKARAN DIBUAT SECARA BERKALA

8 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SECARA HOLISTIK PEMANTAPAN DATA SUMBER MANUSIA MELALUI HRMIS URUSAN PERKHIDMATAN YANG TERANCANG DAN TERATUR HALA TUJU BARU

9 PERANAN HRMIS DI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DI KKM

10 Sebelum 2000 2000 2009 - 2013 Masa Hadapan Pemantapan data sumber manusia KKM melalui HRMIS Pelaksanaan KPI HRMIS KSU/KPK Pelaksanaan KPI HRMIS Ketua Jabatan Manual Agensi Perintis Pemantapan Data Sumber Manusia Rekod disimpan secara manual  Modul Rekod Peribadi  Modul Data Perjawatan  Submodul Profil Perkhidmatan Pelaksanaan KPI HRMIS SEBELUM 2000 2000 2009 HINGGA SEKARANG

11 PENCAPAIAN KPI HRMIS KKM TAHUN 2010 - 2013 KRITERIA KPI201020112012*2013 Pelaksanaan Mesyuarat20/20 -- Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan10/20 15/2020/20 Pengemaskinian Maklumat Rekod Peribadi10/2015/20 20/20 Pengemaskinian Maklumat Perjawatan30/4015/20 5/20 Pelaksanaan SKT--20/20 Pelaksanaan LNPT-20/20 0/20 PERATUSAN (RATING) KPI 70% (3.0, OT) 80% (4.0, ET) 85% (4.0, ET) 65% (1.5, BT) Nota : * Pencapaian adalah sehingga 1 Disember 2013

12 FIELD / ITEM DI DALAM HRMIS TIDAK MEMENUHI KEPERLUAN KKM ISU DAN CABARAN HRMIS DI KKM KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DATA FASILITI DAN CAPAIAN SISTEM HRMIS YANG TERHAD PEMBUDAYAAN HRMIS

13 PEMANTAPAN HRMIS DI KKM Perjawatan HRMIS ≠ Manual Tiada sandangan di dalam HRMIS Sandangan pada jawatan berbeza Perbezaan maklumat persaraan Perbezaan tarikh sah jawatan Gred gaji tidak selaras dengan gred jawatan Maklumat pendidikan tidak dikemaskini Naziran Pemurnian Data Sumber Manusia Submodul Pengurusan Saraan (Kew 8) Permohonan GCR Peluasan pelaksanaan Modul/Submodul HRMIS Pemanjangan KPI HRMIS KSU/KPK kepada Ketua Jabatan di KKM Bermula pada tahun 2012 Meningkatkan prestasi pencapaian KPI HRMIS Pelaksanaan KPI Ketua Jabatan

14 HALATUJU HRMIS DI KKM Integriti Data HRMIS Naziran Pemurnian Data Sumber Manusia Penambahbaikan kriteria KPI Ketua Jabatan Peluasan pelaksanaan Submodul Kew.8 Pelaksanaan HRMIS oleh Pemilik Proses Peluasan pelaksanaan Submodul Saraan (Kew. 8) kepada Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) Penambahan kriteria bagi KPI Ketua Jabatan: i. pelaksanaan Submodul Pengurusan Cuti Rehat ii. pelaksanaan Submodul Perisytiharan Harta Naziran pemurnian data sumber manusia di 6 Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) Bengkel semakan dan pemurnian data HRMIS i.Modul Perjawatan – Unit Perjawatan ii. Submodul Perisytiharan Harta – Unit Tatatertib

15 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Mewujudkan field bagi Jawatan Standard / Kepakaran mengikut bidang Mewujudkan field tarikh naik pangkat bagi gred semasa Membolehkan permohonan pertukaran bagi skim-skim lain selain dari skim gunasama

16

17 MENTERI KETUA SETIAUSAHA TIMBALAN MENTERI KETUA PENGARAH KESIHATAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN BAHAGIAN PEMAKANAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA PENASIHAT UNDANG- UNDANG AUDIT DALAM UNIT KOMUNIKASI KORPORAT LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN BAHAGIAN PERKEMBANGAN PERUBATAN BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN BAHAGIAN SAINS KESIHATAN BERSEKUTU BAHAGIAN TELEPERUBATAN BAHAGIAN KEJURURAWATAN BAHAGIAN PERANCANGAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN PERUBATAN TRADISIONAN & KOMPLEMENTARI URUSETIA NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH) BAHAGIAN PERKEMBANGAN DAN DASAR PERGIGIAN BAHAGIAN PENGGALAKAN, KAWALAN DAN AMALAN PERGIGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN FARMASI BAHAGIAN PENGUATKUASA- AN FARMASI BAHAGIAN AMALAN & PERKEMBANGAN FARMASI BIRO PENGAWALAN FARMASEUTIKAL KEBANGSAAN (KAWALAN REGULATORI) BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DASAR & STANDARD CODEX BAHAGIAN PEMATUHAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN BAHAGIAN AKAUN INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN (IPK) INSTITUT KESIHATAN UMUM (IKU) INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAH LAKU KESIHATAN (IPTK) PUSAT PENYELIDIK KLINIKAL (CRC) INSTITUT PENYELIDIKAN SISTEM KESIHATAN (IPSK) INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN (IMR) TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PENGURUSAN) TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PENGURUSAN) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KESIHATAN AWAM) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KESIHATAN AWAM) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PERUBATAN) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PERUBATAN) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL) PENGARAH KANAN (KESIHATAN PERGIGIAN) PENGARAH KANAN (PERKHIDMATAN FARMASI) PENGARAH KANAN (KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN) TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (KEWANGAN) TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (KEWANGAN) PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH JABATAN KESIHATAN NEGERI P.PINANG JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR JABATAN KESIHATAN WP LABUAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH JABATAN KESIHATAN WP KUALA LUMPUR


Download ppt "HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013 17 Disember 2013 Pusat Konvensyen Sultan Ahmad Shah (SASICC) Kuantan."

Similar presentations


Ads by Google