Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Object Oriented 33 MCSD DORON AMIR WWW.doronamir.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "Object Oriented 33 MCSD DORON AMIR WWW.doronamir.com."— Presentation transcript:

1 Object Oriented 33 MCSD DORON AMIR WWW.doronamir.com

2 Object ? 32

3 Object : עצם : טלפון נתונים : שם יצרן, סוג, עוצמת הצלצול שירותים: חייג למספר נתון, קבל שיחה, שנה עוצמה LG 2023DG V = 3Change V SEND END מודל לעצמים מתוך עולם הבעיה 31

4 Class ? 30

5 Class instance Object1 Object2 Object3 מודל לתבנית :הגדרת טיפוס של עצם הגדרת נתונים הגדרת שיטות.... ייצוג ספציפי וקונקרטי של מחלקה 29

6 Methods & Fields ? 28

7 Methods & Fields Method :יחידה בסיסית של פונקציונליות Field :יחידה לאחסון נתונים LG 2023DG V = 3Change V SEND END רשימת טלפונים רשימת הודעות טקסט הגדרות מערכת 27

8 Encapsulation ? 26

9 Encapsulation יחידה המאחסנת שיטות ונתונים 25

10 Interface & Implementation ? 24

11 Change V Button SEND Button END Button …. If intV = 2 then LibVoice.Voice=2 … Interface & Implementation Implementation Interface Interface :התקן המשמש להתקשרות Implementation :מימוש ההתקן או הממשק 22

12 Hiding Information & Base Access modifier ? 21

13 Hiding Information מודול תוכנה המסתיר פרטים מהמודולים האחרים Private : נגיש רק לאברי המחלקה Private X Public Y Private Z X=Z+Y Public : נגיש מכל חלקי התכנית 20

14 Private & Public (Base Access Modifier) Private S MakeSalary S= H * D* M Public H Public D 8 26 Private M =100 Get Set 826 20,800 100,000 300 MakeSalary D H 19

15 Inheritance ? Super Or Base ClassSub Or Derived ClassOverride 18

16 Inheritance מנגנון המאפשר לגזור מחלקה ממחלקה אחרת ChangeGear 2 Wheels CurrentGear Class : Bike Mounttain Bike Racing Bike Tandem Bike Class Super Or Base Class Sub Or Derived Class Override 17

17 Protected & Package (java) ? 16

18 Protected : נגיש ממחלקות החבילה ומתת-המחלקות Protected & Package Package : נגיש רק ממחלקות החבילה Package : אוסף מחלקות המאוגד בחבילה אחת Access Modifier Private PackageProtected Public Derived Class 15

19 Signature & Overloaded ? 14

20 Signature & Overloaded Signature : שם השיטה,מספר הפרמטרים,סדר הפרמטרים,סוג Distance (int X, int Y ) { System.out.print ( X+Y ) ; } Name Type Signature 13

21 Signature & Overloaded Distance (int X, int Y ) { System.out.print ( X+Y ) ; } Overload : היכולת לתת למספר שיטות שם זהה Distance (int X ) { System.out.print ( X3^ ) ; } Distance (4,5 ) Distance (3 ) 12

22 Constructor ? 11

23 Without Constructor Student Class name Year born Create Object Instance Year born name Print Age Student1 Year born name Print Age Avi 1970 Student1.name=“Avi” Student1.YearBorn=1970 New Student() 10

24 With Constructor Student Class name Year born Create Object Instance Year born name Print Age Avi 1970 Student1 New Student(“Avi”,1970) Constructor : שיטה המשמשת לאתחול עצם בעת יצירת המופע 9

25 polymorphism ? 8

26 polymorphism Polymorphism : היכולת להגדיר כמה דפוסי פעולה עבור שם יחיד Polymorphism : מאפשר להעמיס שיטות באופן שונה מ Overloaded Polymorphism : פעולה המוגדרת במסםר מחלקות שונות בעלת שם זהה + משמעות לוגית זהה, המימוש יהיה שונה. 7

27 polymorphism Shapes Classes Draw בין כל האובייקטים יש בסיס משותף המכיר את הפעוות הפוליפורמיות Draw היא בעלת משמעות לוגית זהה בכל המחלקות אך בעלת מימוש שונה Draw הפעולה תתבצע בהתאם לאובייקט הנבחר Draw 6

28 polymorphism Shape Class X1,Y1,X2,Y2 Area-Virtual Perimeter-Virtual המלבן החוסם חישוב שטח חישוב היקף RectangleCircle Class Diamond Area-Override Perimeter- Override Area-Override Perimeter- Override Area-Override Perimeter- Override 5

29 polymorphism Shape [] shapes = new Shape[5]; Shapes[0]=new Circle(10,10,1); Shapes[1]=new Circle(10,0,2); Shapes[2]=new Diamond(0,0,10,10); Shapes[3]=new Rectangle(1,1,2,2); Shapes[4]=new Rectangle(0,0,10,10); Console.out.WriteLine….. sapes[i].Area… sapes[i].Perimeter Circle Area=3.14159 Perimeter=6.28318 Circle Area=12.56637 Perimeter=12.5663 Diamond Area=50 Perimeter=28.8 Rectangle Area=1 Perimeter=4 Rectangle Area=100 Perimeter=40 4

30 Abstract & Sealed Class ? 3

31 Abstract Classes Animal DogBirdCat Abstract Class : מחלקה שלא ניתן ליצור ממנה עצמים באופן ישיר 2

32 Sealed Classes Sealed Class : מחלקה שלא ניתן לרשת ממנה Animal DogBirdCat StafWolf G-WolfS-Wolf 1

33 Object Oriented 33 MCSD DORON AMIR WWW.doronamir.com


Download ppt "Object Oriented 33 MCSD DORON AMIR WWW.doronamir.com."

Similar presentations


Ads by Google