Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FORMULA CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA

Similar presentations


Presentation on theme: "FORMULA CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA"— Presentation transcript:

1 FORMULA CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA
Segala prinsip,konsep,hukum,nilai dari Al-Quran dan Hadis.

2 PRINSIP RABBANIYYAH WANI SUKA MAKAN PISANG
W : ISLAM AGAMA DIWAHYUKAN OLEH ALLAH S : SATU PEGANGAN YANG JITU M : ISLAM DAN MAKHLUK ALLAH KEPUNYAAN ALLAH P : PEMBERI PERATURAN HIDUP

3 Cara menghayati sifat Rabbaniyyah
I : Iman P : Perintah Allah J : Jihad U : Usaha A : Akhlak mulia

4 SYUMULIYYAH MAKSUD SLMSSAK Sempurna,lengkap,meliputi dunia dan akhirat PRINSIP SSAK -Semua makhluk tunduk kepada peraturan Allah SWT -Sempurna hak milik Allah -Manusia menjadi khalifah

5 KONSEP SYUMULIYYAH DALAM KEHIDUPAN
Perundangan : HQT : HUDUD,QISAS DAN TAKZIR MELINDUNGI (ANK)² H Agama,akal,keturunan,kehormatan,nyawa, negara dan harta benda E :Ekonomi : TT(tidak tindas)/TZ(tidak zalim/TMM(tidak manipulasi dan tidak menipu/TRR(tidak rasuah dan riba) S : Sosial /PP/PA/AHH/AP PP(perhubungan pergaulan/PA(pergaulan antarabangsa/AHH(adahukum haram dan halal)AP(adab peperangan)

6 PMS( Praktikal/mudah/ diamalkan oleh semua /manusia)
WAQIIYYAH MAKSUD PMS( Praktikal/mudah/ diamalkan oleh semua /manusia) PRINSIP K : kesederhanaan U : Bukan utopia M : Menyelesaikan masalah P : Pemikiran yang positif dan inovatif

7 Kesederhanaan I : Ibadah A : Akidah K : Kerohanian U : Undang-undang
I : Individu dan masyarakat

8 ALAMIYYAH SSMUT S : SARWAJAGAT S : SESUAI, SEMUA M : MANUSIA
T : TANPA MENGIRA,BANGSA,TEMPAT DAN ZAMAN

9 PRINSIP ALAMIYYAH TOK : TEGAK KEBENARAN CEGAH MUNGKAR
JANGGUT : JAMIN HAK ASASI MAKAN : MANUSIA SEBAIK-BAIK KEJADIAN NASI : NILAI KEADILAN ISLAM BERSIFAT SEJAGAT

10 HAK ASASI BA : BEBAS AGAMA BS : BEBAS SUARA BH : BEBAS MENCARI HARTA
MN : MELINDUNGI NYAWA MK : MELINDUNGI KEHORMATAN MH : MEMELIHARA HARTA UK : UTAMAKAN KESELAMATAN,KESEJAHTERAAN

11 BUKTI ISLAM ALAMIYYAH P : PERUNDANGAN ABIMH
ADIL,BELA KEBENARAN,ISLAM PENTINGKAN PERDAMAIAN,MENYELURUH DAN TIDAK TERHAD,HAK PERLINDUNGAN NYAWA I : IBADAH FIKA FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH SATU KEWAJIPAN,IBADAT IKUT KEMAMPUAN,KERJA IBADAT SEKIRANYA IKUT SYARAT,AMALAN AKAN DIBERI BALASAN S : SOSIAL TKKK TIDAK ADA PAKSAAN,KEBEBASAN AGAMA,KEBEBASAN BERSUARA,KEBEBASAN MEMILIKI HARTA.

12 MURUNAH BBTTPA BOLEH, BERUBAH,TAPI, TETAP, PRINSIP ASASNYA.

13 PRINSIP MURUNAH IK : IKUT KEADAAN DAN KEMAMPUAN
SPT SOLAT JAMAK,SOLAT QASAR IM : ISLAM AGAMA YANG MUDAH WAJIB MENUTUP AURAT TAPI BOLEH BERFESYEN

14 THABAT TTTB TETAP,TEGUH, TIDAK BERUBAH. PRINSIP THABAT : AHI AKIDAH
HUKUM IBADAT

15 PERANAN HADIS KH : KUATKAN HADIS HR : HURAIKAN YANG RINGKAS
TU : TAKHSISKAN YANG UMUM BM : BATAS YANG MUTLAK

16 SUMBER… A : AL-QURAN H : HADIS I : IJMAK ULAMAK Q : QIAS I : IJTIHAD


Download ppt "FORMULA CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA"

Similar presentations


Ads by Google