Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA Segala prinsip,konsep,hukum,nilai dari Al-Quran dan Hadis.

Similar presentations


Presentation on theme: "CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA Segala prinsip,konsep,hukum,nilai dari Al-Quran dan Hadis."— Presentation transcript:

1 CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA Segala prinsip,konsep,hukum,nilai dari Al-Quran dan Hadis.

2 PRINSIP RABBANIYYAH WANI SUKA MAKAN PISANG W : ISLAM AGAMA DIWAHYUKAN OLEH ALLAH S : SATU PEGANGAN YANG JITU M : ISLAM DAN MAKHLUK ALLAH KEPUNYAAN ALLAH P : PEMBERI PERATURAN HIDUP

3 Cara menghayati sifat Rabbaniyyah I:Iman P:Perintah Allah J:Jihad U:Usaha A:Akhlak mulia

4 SYUMULIYYAH MAKSUD SLMSSAK Sempurna,lengkap,meliputi dunia dan akhirat PRINSIP SSAK -Semua makhluk tunduk kepada peraturan Allah SWT -Sempurna hak milik Allah -Manusia menjadi khalifah

5 KONSEP SYUMULIYYAH DALAM KEHIDUPAN Perundangan: HQT : HUDUD,QISAS DAN TAKZIR MELINDUNGI (ANK)² H Agama,akal,keturunan,kehormatan,nyawa, negara dan harta benda E:Ekonomi : TT(tidak tindas)/TZ(tidak zalim/TMM(tidak manipulasi dan tidak menipu/TRR(tidak rasuah dan riba) S: Sosial /PP/PA/AHH/AP PP(perhubungan pergaulan/PA(pergaulan antarabangsa/AHH(adahukum haram dan halal)AP(adab peperangan)

6 WAQIIYYAH MAKSUD PMS( Praktikal/mudah/ diamalkan oleh semua /manusia) PRINSIP K:kesederhanaan U:Bukan utopia M:Menyelesaikan masalah P:Pemikiran yang positif dan inovatif

7 Kesederhanaan I: Ibadah A: Akidah K: Kerohanian U: Undang-undang I: Individu dan masyarakat

8 ALAMIYYAH SSMUT S : SARWAJAGAT S : SESUAI, SEMUA M : MANUSIA T : TANPA MENGIRA,BANGSA,TEMPAT DAN ZAMAN

9 PRINSIP ALAMIYYAH TOK : TEGAK KEBENARAN CEGAH MUNGKAR JANGGUT : JAMIN HAK ASASI MAKAN : MANUSIA SEBAIK-BAIK KEJADIAN NASI : NILAI KEADILAN ISLAM BERSIFAT SEJAGAT

10 HAK ASASI BA : BEBAS AGAMA BS : BEBAS SUARA BH : BEBAS MENCARI HARTA MN : MELINDUNGI NYAWA MK : MELINDUNGI KEHORMATAN MH : MEMELIHARA HARTA UK : UTAMAKAN KESELAMATAN,KESEJAHTERAAN

11 BUKTI ISLAM ALAMIYYAH P : PERUNDANGAN ABIMH ADIL,BELA KEBENARAN,ISLAM PENTINGKAN PERDAMAIAN,MENYELURUH DAN TIDAK TERHAD,HAK PERLINDUNGAN NYAWA I : IBADAH FIKA FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH SATU KEWAJIPAN,IBADAT IKUT KEMAMPUAN,KERJA IBADAT SEKIRANYA IKUT SYARAT,AMALAN AKAN DIBERI BALASAN S : SOSIAL TKKK TIDAK ADA PAKSAAN,KEBEBASAN AGAMA,KEBEBASAN BERSUARA,KEBEBASAN MEMILIKI HARTA.

12 MURUNAH BBTTPA BOLEH, BERUBAH,TAPI, TETAP, PRINSIP ASASNYA.

13 PRINSIP MURUNAH IK : IKUT KEADAAN DAN KEMAMPUAN SPT SOLAT JAMAK,SOLAT QASAR IM : ISLAM AGAMA YANG MUDAH WAJIB MENUTUP AURAT TAPI BOLEH BERFESYEN

14 THABAT TTTB TETAP,TEGUH, TIDAK BERUBAH. PRINSIP THABAT : AHI AKIDAH HUKUM IBADAT

15 PERANAN HADIS KH: KUATKAN HADIS HR: HURAIKAN YANG RINGKAS TU: TAKHSISKAN YANG UMUM BM: BATAS YANG MUTLAK

16 SUMBER… A:AL-QURAN H:HADIS I:IJMAK ULAMAK Q:QIAS I:IJTIHAD


Download ppt "CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM RABBANIYYAH MAKSUD SPKHNDA Segala prinsip,konsep,hukum,nilai dari Al-Quran dan Hadis."

Similar presentations


Ads by Google