Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MS Office Alternatieven. Welke softwarepakketten zijn een goed alternatief voor MS Office? MS Office Alternatieven.

Similar presentations


Presentation on theme: "MS Office Alternatieven. Welke softwarepakketten zijn een goed alternatief voor MS Office? MS Office Alternatieven."— Presentation transcript:

1 MS Office Alternatieven

2 Welke softwarepakketten zijn een goed alternatief voor MS Office? MS Office Alternatieven

3 Wat is MS Office? MS Office Alternatieven Een softwarepakket van Microsoft voor productiviteit. Bestaande uit: o Word (tekstverwerking) o Excel (spreadsheetbladen) o Powerpoint (presentaties) o Access (databases) o Publisher (publicaties) o Outlook (agenda en ) o One Note (samenwerking)

4 MS Office Alternatieven MS Office

5 MS Office Alternatieven MS Office

6 MS Office Alternatieven MS Office

7 MS Office Alternatieven MS Office

8 MS Office Alternatieven OpenOffice

9 MS Office Alternatieven

10 MS Office Alternatieven LibreOffice

11 MS Office Alternatieven LibreOffice

12 MS Office Alternatieven ThinkFree Office

13 MS Office Alternatieven ThinkFree Office

14 MS Office Alternatieven  Online versies (Cloud applicaties)  Portable versies Office 365 Online ThinkFree Online OpenOffice portable LibreOffice portable

15 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

16 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

17 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets om/best-office-android-apps /

18 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

19 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

20 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets om/5-good-office- apps-for-the-ipad /

21 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

22 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets

23 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets com/slideshow/ /the-must-have- ipad-office-apps- round

24 MS Office Alternatieven Office app’s voor tablets


Download ppt "MS Office Alternatieven. Welke softwarepakketten zijn een goed alternatief voor MS Office? MS Office Alternatieven."

Similar presentations


Ads by Google