Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Minkštumo ženklo rašyba e žo ko kio žiošio šo šio šo kio ko žio žo miš dir ver par kiš.

Similar presentations


Presentation on theme: "Minkštumo ženklo rašyba e žo ko kio žiošio šo šio šo kio ko žio žo miš dir ver par kiš."— Presentation transcript:

1

2 Minkštumo ženklo rašyba

3 e žo ko kio žiošio šo šio šo kio ko žio žo miš dir ver par kiš

4

5

6 rog riog so gro grio krio kro vys vė kro krio spiok spok svio svo klys ris so

7

8

9 šau ku tu tiu kiušiu šu niu nu žiu žu kiu ku me sie ei pie ve

10

11

12 tru triu šis trun triun griu gru ka vo klu kliu driu dru spiur spur vo da gys

13

14

15 šla ma ra ria miadia da čia ča šia ša žia ža ski brė kvie ran la

16

17

18 sma gai nai niai giaižiai žai viai vai riai rai miai mai silp ra kir ma ge

19

20

21 puo piuo la ruo riuo čiuo čuo nis žia šluo šliuo liuok luok sliuo sluo ja gia si

22

23

24 ma čau gau giau čiaukiau kau riau rau liau lau riau rau din ba a vil gi

25

26

27 nau niau kiasi raus riaus šiau šau vas rė krau kriau driau drau čiauš čauš na ka gas

28

29

30 SĖKMĖS !


Download ppt "Minkštumo ženklo rašyba e žo ko kio žiošio šo šio šo kio ko žio žo miš dir ver par kiš."

Similar presentations


Ads by Google