Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vyvíjame novú generáciu aplikácií [nielen pre Windows Vista] Roman Russev Academic Developer Evangelist Microsoft.

Similar presentations


Presentation on theme: "Vyvíjame novú generáciu aplikácií [nielen pre Windows Vista] Roman Russev Academic Developer Evangelist Microsoft."— Presentation transcript:

1 Vyvíjame novú generáciu aplikácií [nielen pre Windows Vista] Roman Russev Academic Developer Evangelist Microsoft

2 Dátová vrstva a iné vrstvy pre n vrstvový model (C#, VB.NET, T-SQL) Aplikačná vrstva (C#, VB.NET) Prezentačná vrstva

3 UX 1 = User eXperiance (používateľská skúsenosť)

4

5

6

7

8 Windows Presentation Foundation –Jednotný prístup k UI, dokumentom a médiám >Integrácia ako súčásť vývoja pocitov –Integrovaný, vektorovo-orientovaný kompozitný engine >Využitie výkonu PC v oblasti jeho grafických služieb –Deklaratívne programovanie >Zapojíme designerov priamo do vývoja aplikácií

9 WPF je budúcnosť prezentačnej technológie Windows WPF je excelentné pre –Windows aplikácie s komplexnými scenármi vizualizácie dát –Web portály, ktoré chcú posunúť medze pocitov používateľov Iné technológie sú však stále dobrým riešením – Windows Forms je stále najlepšie riešenie pre typické klientské Windows aplikácie – DirectX je stále platformou pre extrémne náročnú grafiku (hry, CAD aplikácie) – ASP.NET je riešením pre serverové, platformovo neutrálne aplikácie

10

11 eXtensible Application Markup Language Deklaratívny značkovací jazyk popisujúci používateľské rozhrania

12 versus WPF je super! Button btn = new Button(); btn.Background = Colors.Red; btn.Content = " WPF je super! " ; this.Children.Add( btn ); Button btn = new Button(); btn.Background = Colors.Red; btn.Content = " WPF je super! " ; this.Children.Add( btn );

13 C++ C# VB.NET Papier JPG / TIFF PSD PPT MOV / WMV XAML Neštandardný kód XHTML CSS / XSLT XML ASP.NET AJAX DesignerDeveloper 11/19/200613

14

15 Aplikácia Rozloženie Ovládacie prvky a štýly Data binding Akcie Obsah Animácie

16 Canvas StackPanel DockPanel WrapPanel Grid

17 Všetky štandardné prvky sú dostupné Niektoré sú nové Triedy sú spoločné pre Windows Presentation Foundation –System.Windows.Controls namiesto System.Windows.Forms.Controls

18 Ovládacie prvky bez vzhľadu –Poskytujú implicitný look-and-feel, vzhľad môže byť prepísaný Logické stromy vs. Vizuálne stromy –Logický strom predstavuje binárnu reprezentáciu XAML súboru –Vizuálny strom je graf, ktorý obsahuje všetky dáta potrebné pre poskladanie a vykreslenie stránky Prepísaním Vizuálneho stromu dosiahneme zmenu štýlu ovládacích prvkov

19 Cat Dog Hello World!

20 Cieľ –Akákoľvek vlastnosť alebo element Zdroj –CLR objekt –WPF element –ADO.NET –XML Rôzne modely –One Time –One Way –Two Way Control “Data Item” Property Binding Property

21 Trigger –Umožňuje, aby niektoré UI udalostí boli spracované pomocou XAML, a nie pomocou code-behind –Vhodné pre veci ako napríklad “mouse over” efekty Udalosti - events –Ovládacie prvky podporujú všetky štandardné udalosti ako click, key press, selection changed, atd. –Udalosti sú spracované v code-behind súbore v jazykoch C# alebo VB

22 22 2D 3D AudioImaging Text Video Effects Composition Engine Animation XAML Accessibility Property System Input & Eventing Document Services Packaging Services Application Services Deployment Services Controls Layout Databinding User Interface Services Media Integration Layer Base Services XPS Documents

23 “WPF” aplikácia

24 24 Windows Presentation Foundation Prehliadač s rozš. funkcionalitou “WPF/E” + “AJAX” XAML, riadený kód, JavaScript Ľubovolný prehliadač “AJAX” Microsoft Web PlatformaMicrosoft UX technológie XAML, riadeny kód XBAP XAML /.NET FX Vysoka kvalita a výkon Plná integrácia s desktopom „Za hranice prehliadača“ Úplná vývojová platforma XAML /.NET FX Grafika, média, animácie Neutrálna platforma Bezbariérova dostupnosť Nízke latencie, lepší UX Plna podpora štandardov Dostupný Bohatý

25 25 Document Services User Interface Services Media Integration Layer Base Services 2D 3D AudioImaging Text Video Effects Composition Engine Animation XAML Accessibility Property System Input & Eventing Packaging Services Application Services Deployment Services Controls Layout Databinding XPS Documents

26 26 Prehliadač Aplikácia / OS Baliček obsahu XAML Programový Model “WPF/E” Runtime Plug-ins Platformovo špecifický model hostovania Platformovo špecifický model hostovania JavaScript C# / VB.NET Natívne API XML - DátaFontyVideo/AudioObrázky Natívne “WPF/E” API UI & vykresľovacie jadro Vrstva platformovej abstrakcie

27 Programming Model JavaScript “Atlas” C# / VB.NET Native API Payload XAML XML - DataFontsVideo/AudioImages IL “Atlas” Scripts JavaScript 27 1.1 MB Media CLR Platforma UI Vrstva integrácie médií Audio Video Composition Engine Základné služby XML/XAML Parser Accessibility Property System Input and Eventing Text Imaging 2D Animation Ďalšie služby Core Controls Basic Layout Container Controls UI a vykresľovanie Video WMA, WMV a MP3 kodek Alpha kanál HTTP Progressive Download HTTP Streaming Verzia 2 RTSP DRM CLR (v2) MSIL kompatibilita C# alebo Visual Basic Managed DOM manipulácia Sandboxed Platformy Podporované prehliadače Internet Explorer 6.0 + FireFox 1.0 + Mozila 1.0 + Safari 1.0 + Opera 7.0 + Podpora OS: Win XP + OS X 10.*

28 “WPF/E” je podmnožinou WPF –Ide o dočasný kódovy názov Sú podobné –Podmožina jazyka XAML –Využívajú sa rovnaké nástroje ale zároveň iné –Veľkosť a vlastnosti: “WPF/E” ~ 1.1 MB (.NET 3.0 ~25MB) –Nepotrebuje.NET 3.0 ani WPF –Beží vždy v SandBoxu –Podpora viacerých platforiem >OS >Prehliadač

29 “WPF/E” aplikácia

30 “WPF/E” plug-in pre prehliadač –http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=77792&clc id=0x409http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=77792&clc id=0x409 “WPF/E” SDK –http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=77791&clci d=0x409http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=77791&clci d=0x409 “WPF/E” podpora vo VS 2005 –http://msdn2.microsoft.com/en- us/library/bb190632.aspx#starting_with_wpf- e_topic5http://msdn2.microsoft.com/en- us/library/bb190632.aspx#starting_with_wpf- e_topic5

31 11/19/200631 Microsoft Confidential – NDA Required

32 Whether you are designing rich standards-based websites, ultimate experiences on the desktop, or managing digital assets and content, Expression professional design tools give you the flexibility and freedom to bring your vision to reality. Profesionálny nástroj pre Web designerov Profesionálny nástroj pre design Interakcie Profesionálny nástroj pre Grafických designerov Profesionálny nástroj pre Management zdrojov 32

33 33 Vaše pieskovisko sa práve zväčšilo –Navrhujte unikátne aplikácie, ktoré spájajú to najlepšie z webu a desktopu –Spolupracujte s vývojarmi Visual Studia a získajte novú úroveň produktivity medzi designerom a vývojarom Umenie a technológia –Spojte plné spektrum grafických prvkov, vrátane vektorovej grafiky, bitových obrázkov, textu s vysokou kvalitou, vídeom a reálnym 3D obsahom –Plný toolbox ovládacich prvkov pre tvorbu príťažlivého UI Celá platforma –Využite plný výkon OS Windows Vista, od desktopov až po prehliadač –Navrhnite úžasnú používateľskú skúsenosť s bohatou grafikou, animáciami a interaktívnym UI

34 34 Rozšírte svoje portfólio –Navrhnite vlastné UI elementy pre Windows aplikáce –Perfektný spoluhráč pre Expression Blend Navrhnutý pre Design –Moderné UI rozhranie napísané a od začiatku určené pre profesionálnych designerov –Výkonné vektorové kresliace nástroje a nedeštruktívne efekty Vaša vízia, Neobmedzená –Zaisťuje integritu návrhu vďaka výmennému XAML formátu a workflow –Exportujte svoje návrhy v XAML kóde a tieto budú použiteľné pre návrh ľubovoľného UI a skinovania ovládacich prvkov

35 Nova éra, nové nástroje –Postavený na moderných štandardoch určených pre návrh webu s plnou podporou pre XHTML, CSS, XML, and XSLT –Drag and drop ASP.NET 2.0 –Spolupracujte s vývojármi vo Visual Studiu pre maximálnu flexibilitu návrhu web aplikácií Profesionálne –Professional UI ponúka presnú kontrolu nad rozloženim stránky a formátovaním –Vizuálni designeri a špecializované panely pre prácu s CSS štýlmi Pracujete so štandardami –Vytvárajte vysokokvalitné, dynamické a interaktívne stránky, ktoré využívajú plný výkon webu –Plná podpora pre štandardy, prístupnosť a kompatibilita vo všetkých prehliadačoch

36 Tame Your Media –Manage all of your media assets in one place with extensive annotations, metadata, search, and browsing (even while offline) –Support for over 100 different media formats and file types, including images, fonts, and video Your Workflow, Enhanced –Rename, convert, tag, and batch process files quickly, and use powerful search to find and retrieve the files you need –Edit images and keep track of changes with version control and folder watching Presentation is Everything –Export files to multiple formats, build slide shows and videos, or create professional Web galleries –Includes Expression Media Encoder, for conversion, enhancement, and compression of rich Web video 11/19/200636

37 Tame your Video Compression Workflow –Batch import WMV, AVI, MPEG, QT, and more via plug-ins. –Integrate easily into existing workfow –Powerful command-line encoder for application and server-based integration Enhance Effortlessly –Trim, crop, resize, add bumpers, markers, overlays, and more to your video –Professional effects and alpha compositing support –Extensible metadata management for asset tracking Publish for the Web and beyond –Stunning quality with Emmy® Award winning Windows Media & SMPTE VC-1 compression –Customizable publishing profiles for desktop, Web, and devices. –Template-based “WPF/E” publishing for cross-platform, cross- browser playback a feature of Expression Media 37

38 WPF a WPF/E uľahčujú tvorbu aplikácií s úplne odlišnou používateľskou skúsenosťou „WPF/E“ pre vývoj interaktívnych webových aplikácií vychádzajúcich z jazyka XAML Expression studio pre tvorbu nových typov aplikácií s intenzívnym designom

39 http://msdn.microsoft.com/wpfe http://channel9.msdn.com/playground/wpfe/ http://blogs.msdn.com/mharsh http://blogs.msdn.com/jstegman

40 Slovenský a český MSDN web –Semináre, produktové informácie, proma, informácie o podpore,... >http://www.microsoft.com/slovakia/msdnhttp://www.microsoft.com/slovakia/msdn >http://www.microsoft.com/cze/msdnhttp://www.microsoft.com/cze/msdn CZ/SK technologické webcasty k stiahnutiu >http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspxhttp://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx >Naviac je možné zadarmo objednať na DVD » https://www.microsoft.com/cze/msdn/connection/default.mspx https://www.microsoft.com/cze/msdn/connection/default.mspx Slovenské príručky a praktické cvičenia (HOL-y) –V priebehu 2kv. na témy ASP.NET AJAX, Expression nástroje, XNA atď. >www.microsoft.com/slovakia/msdnwww.microsoft.com/slovakia/msdn

41 Pomocou profil centra –http://www.microsoft.com/slovakia/profilecenterhttp://www.microsoft.com/slovakia/profilecenter Alebo priamo na adrese –https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntAvailable.aspx?lcid =1051https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntAvailable.aspx?lcid =1051

42

43 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/11/3260743/slides/slide_43.jpg", "name": "

44 Rodičovský prvok všetkých elementov Môže obsahovať ďalšie elementy z-order určený poradím prvkov vložených do elementov – posledne deklarované objekty sú zobrazené jako prvé

45 Ellipse Rectangle (dá sa nastaviť zaoblenie rohov) Line Polygon – uzatvorený objekt Polyline – nemusí byť uzatvorený Path – obsahuje čiary, krivky a oblúky TextBlock – pre zobrazenie textových informácií

46 Image –Podpora PNG, JPG MediaElement –Podpora WMA, WMV, MP3 –metody: play(), pause(), stop()

47 Opacity – vlastnost elementů –0.0... 1.0 (neprůhledný) OpacityMask –Styl průhlednosti –používá všechny typy štětců

48 SolidColorBrush –“black” = “#000000” = “#ff000000“ LinearGradientBrush RadialGradientBrush ImageBrush

49 RotateTransform –Rotace objektu o určitý počet stupňů SkewTransform –Zkosení objektu dle osy X a Y ScaleTransform –Rozšíření, zkrácení objektu dle osy X a Y TranslateTransform –Posun objektu dle osy X a Y TransformGroup –Pro případ, kdy chceme použít více transformací na jeden objekt

50 Objekty musí mít jméno –x:name = "objekt" EventTrigger –RoutedEvent = událost pro spuštění triggeru EventTrigger.Action –Pro animaci použijeme element StoryBoard

51 Může obsahovat více animací Animace se provádí změnou vlastností jednotlivých elementů –DoubleAnimation = vlastnosti typu Double –ColorAnimation >Pro animaci Stroke či Fill se provádí animace vlastnosti Color prvku SolidBrush –PointAnimation

52 V XAML kódu –Událost = "javascript:funkce" V kódu stránky –Definovat javascript funkci: funkce (sender, args) –Není nutné definovat parametry Nejčastější události: –MouseLeftButtonDown, MouseLeftButtonUp, MouseEnter (přejezd myší nad elementem), MouseLeave a MouseMove –Loaded = vyvoláno těsně před zobrazením elementu

53 document.getElementById() –Najdeme embedded prvek Embedded prvek –findName() function changeEllipseColor2(sender, args) { var ag6 = document.getElementById("ag6"); ag6.findName("myEllipse").fill = "red"; }

54 Pro dynamickou tvorbu vlastností a elementů function createEllipse(sender, args) { var agControl = document.getElementById("ag7"); var e = agControl.createFromXaml(' '); var canvas = sender; canvas.children.Add(e); }

55 StoryBoard metody –begin, stop, resume, pause –Nutné pojmenovat element function animation_stop(sender, args) { sender.findName("animation").stop(); } function animation_pause(sender, args) { sender.findName("animation").pause(); } function animation_begin(sender, args) { sender.findName("animation").begin(); }

56

57 Cca 1.1 Mb core, <5 Mb všechny vlastnosti –IE, FF, Safari –WinXP+, Mac OS X Audio, Video (WMV, WMA, MP3) a obrázky (PNG, JPG) Vektorová grafika, text, animace Základní elementy umožňující vytvářet vlastní ovládací prvky Asynchronní downloader Programovací jazyk JavaScript

58 Integrace s Windows Media Server Podpora balíčků Z-Order Control context menu

59 Integrace s CLR Podpora v nástrojích Text input Ovládací prvky (Tree, Mřížka, Panely,...) Lokalizace runtime atd. (včetně ČR a SK) 3D Dialogová okna Možnost využití hardwarové akcelerace

60 CTP – Únor 2007 V1 release to web – Mix 2007 –Zaměřené na Webovou část –CTP pro V2 V2 - PDC 2007 říjen 2007


Download ppt "Vyvíjame novú generáciu aplikácií [nielen pre Windows Vista] Roman Russev Academic Developer Evangelist Microsoft."

Similar presentations


Ads by Google