Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MESYUARAT GURU bil 1 tahun 2013

Similar presentations


Presentation on theme: "MESYUARAT GURU bil 1 tahun 2013"— Presentation transcript:

1 MESYUARAT GURU bil 1 tahun 2013
31 DISEMBER 2013 BILIK KULIAH SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH

2 PENGENALAN TERIMA KASIH SELAMAT MENYAMBUT TAHUN HIJRAH 1434 SELAMAT TAHUN BARU 2013 GURU BARU , GURU BERTUKAR & NAIK PANGKAT HARAPAN DAPAT BEKERJASAMA DGN SEMUA BAGI MENGHASILKAN BUDAYA KERJA YANG SANGAT TINGGI , CEMERLANG DAN MAMPU BERSAING DI SEMUA PERINGKAT

3 FOKUS 2013 MEMBINA KUALITI MELALUI KETRAMPILAN GURU KETRAMPILAN MURID PRESTASI PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM & SUKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SERTA PERKHIDMATAN DAN SISTEM PENYAMPAIAN SECARA BERTERUSAN

4 FOKUS 2013 1. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DOKUMEN RUJUKAN
2. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( ) 3. GTP 2.0 / NKRA 4. SKPM 5. SURAT PEKELILING IKTISAS KPM/JPN /PPD

5 FOKUS 2013 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN KURIKULUM KEBANGSAAN
KOKURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM SKK PROGRAM SBT PENDIDKAN TINGKATAN 6 PENDIDIKAN ISLAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PEMBESTARIAN SEKOLAH TMK DALAM PdP TMK DALAM PENGURUSAN

6 FOKUS 2013 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PENGURUSAN KEWANGAN SPBT MBMMBI 1MURID 1 SUKAN PERPADUAN NASIONAL MENERUSI PENDIDIKAN PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN DAN EKUITI PENGANTARABANGSAAN PENDIDIKAN DASAR BUKU NEGARA

7 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025) ASPIRASI TERHADAP SISTEM
FOKUS 2013 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025) ASPIRASI TERHADAP SISTEM AKSES KUALITI EKUITI PERPADUAN KECEKAPAN

8 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025) ASPIRASI MURID
FOKUS 2013 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025) ASPIRASI MURID PENGETAHUAN KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN MEMIMPIN KEMAHIRAN DWIBAHASA ETIKA DAN KEROHANIAN IDENTITI NASIONAL

9 FOKUS 2013 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025) 11 ANJAKAN UTK TRANSFORMASI ANJAKAN 2 MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS ANJAKAN 3 MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI ANJAKAN 7 MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA ANJAKAN 9 BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS ANJAKAN 10 MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT

10 FOKUS 2013 HALA TUJU KEPIMPINAN PENGURUSAN ORGANISASI
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) STANDARD 1 HALA TUJU KEPIMPINAN STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 3 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN STANDARD 4 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN STANDARD 5 KEMENJADIAN MURID

11 FOKUS 2013 SURAT PEKELILING & SURAT SIARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH & PRA U MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MM1)

12 PENJAWAT AWAM BERKUALITI MEMILIKI DUA ASPEK KEUNGGULAN
PERTAMA – KEUNGGULAN PERIBADI ( SIKAP , PEMIKIRAN DAN PERI LAKU YG BERASASKAN NILAI-NILAI SPT AMANAH, JUJUR, TEKUN, DEDIKASI, BERTANGGUNGJAWAB , BERANI , TEGAS, ADIL , BERHATI MULIA , BERSOPAN SANTUN ,PEMAAF DAN MERENDAH DIRI )

13 PENJAWAT AWAM BERKUALITI MEMILIKI DUA ASPEK KEUNGGULAN
KEDUA – PROFESIONAL COMPETENCY ( MEMILIKI TAHAP PROFESIONALISME YANG TINGGI, IAITU CEKAP , MAHIR, BERILMU, INTELEKTUAL, PRODUKTIF, RESULT ORIENTED, INOVATIF , PINTAR, BERWAWASAN DAN KREATIF )

14 POLISI SEKOLAH & PERATURAN -PERATURAN
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM HEM

15 TUGAS & TANGGUNGJAWAB AGIHAN TUGAS ( KUR, HEM & KOKU )
( LIHAT JW DAN ANALISIS INDIVIDU ) NORMA TUGAS – BIASA TTP EMPHASIS KPD 1. GURU MATAPELAJARAN 2. PEMEGANG JAWATAN / PENTADBIR 3. KETUA PANITIA & SETIAUSAHA JK 4. AUDITOR & AUDITEE

16 PERJAWATAN,KELAS & ELEKTIF
Perjawatan – 117vs116 (+1) Bilangan kelas – 52 Percantuman kelas rk dgn kelas harian Ting 3 RK ( Azalea & Begonia ) Elektif Ting 4 Kedudukan Kelas

17 hari pertama Perhimpunan BIASA (7.15-7.30) TiADA ORIENTASI T1 & T4
7.30 HINGGA WPK PENGURUSAN ORGANISASI KELAS OLEH GURU TINGKATAN Pembelajaran bermula pada 8.00 pagi

18 hari pertama Mapping out syllabus & instrumen peperiksaan awam
Pengajaran dan pembelajaran - Mapping out syllabus & instrumen peperiksaan awam Menjelaskan penggunaan planner dalam proses pembelajaran mereka bagi menajamkan kemahiran berfikir mereka dan planner ini akan dipantau oleh JK bertindak Melindungi Masa Instruksional Semua Penyelia Tingkatan diminta menyediakan Jadual Waktu Kerja Rumah bagi Tingkatan masing-masing dan guru MP mestilah mematuhinya. SEMUA PELAJAR DIKEHENDAKI BERADA DI DALAM KELAS PADA PAGI TERMASUKLAH PENGAWAS. TIADA SEBARANG TINDAKAN DISIPLIN BOLEH DIAMBIL PADA HARI PERTAMA MINGGU PERTAMA

19 PENTADBIRAN (kutipan )
Semua guru tidak dibenarkan mengutip sebarang bayaran sehingga diberitahu kelak ( suwa , pibg dan asrama ) Semua keperluan murid diuruskan MELALUI koperasi sekolah

20 HARI PERTAMA Pemantau akan berada di sek seawal pagi
Semua guru dan pentadbir mesti berada di sekolah. Edaran buku teks tidak dibenarkan pada waktu PdP

21 hari pertama Lokasi kelas-kelas ( sesi pagi )
tingkatan 3 – semua di blok a tingkatan 1 & 2 rka & rks – blok a &B tingkatan 4 ( 8 )– 4 be ( blok b ) - 4 av & 4 az ( blok e) - 5 kelas ( blok c ) tingkatan 5 ( 8 )- blok e tingkatan 6 ( 10 ) - blok f kelas sesi ptg - blok a & blok b

22 pengurusan & pentadbiran
JK TAKWIM JMPK JK KEWANGAN SEKOLAH JK RKA JK RKS JK MINIT CURAI JK HUBUNGAN LUAR & LAWATAN JK BILIK GALERI JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH JK SKPM JK LNPT JK KEUTUHAN SEKOLAH JK SERANTA, B GERAKAN & PAPAN KENYATAAN JK KAJIAN TINDAKAN

23 pengurusan & pentadbiran
JK SEKOLAH KLUSTER JK BILIK-BILIK KHAS JK MAJALAH DAN BULETIN SEKOLAH JK STAF SOKONGAN JK ORIENTASI GURU BARU & GURU PRAKTIKUM JK PEMBESTARIAN SEKOLAH JK PENGURUSAN ASET ALIH JK PERANCANGAN,PENYENGGARAAN & PEMBANGUNAN BANGUNAN & KAWASAN SEKOLAH JK PERKEMBANGAN STAF JK PEMANTAUAN & PENYELIAAN LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH JK DOKUMENTASI SEKOLAH JK CONTACT HOURS PIBG JK MSA ( MEREALISASIKAN SASARAN AKADEMIK LEMBAGA TADBIR ASRAMA

24 PENTADBIRAN ( cuti ) KEHADIRAN KE SEKOLAH PERGERAKAN KELUAR MASUK GURU
DAN STAF SOKONGAN CUTI SAKIT, CUTI REHAT, CUTI SAMBILAN , PERMINTAAN RELIEF DAN MODUL KELAS GANTI MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR

25 PENGURUSAN & PENTADBIRAN
LNPT ( SKT ) JMPK / DATA MINIT CURAI ASET ALIH LADAP DOKUMENTASI SEKOLAH CONTACT HOURS PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH PAPAN KENYATAAN KLUSTER BILIK-BILIK KHAS RKA DAN RKS ASRAMA PENYENGGARAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN

26 ALIRAN PROSES PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI
PENETAPAN RANCANGAN KERJA PANITIA / BIDAN ( DIS/JAN) PENETAPAN SKT PEGAWAI YG DINILAI ( JAN ) PELAKSANAAN KERJA & PENGESANAN ( JAN-JUN ) KAJIAN SEMULA PERTENGAHAN TAHUN ( JUN-JULAI ) ( JUL-DIS ) PERANCANGAN KERJA TAHUNAN JABATAN

27 PENTADBIRAN (aset ) Guru dan pelajar tidak dibenarkan
menghantar perabot yg rosak ke stor tanpa kebenaran Guru tingkatan dan pelajar adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kerosakan pada aset yg ada di kelas

28 PENTADBIRAN (aset ) Semua perolehan aset alih mestilah
mengikut prosedur yg ditetapkan Semua guru tingkatan diminta menyenaraikan aset alih yg ada di dalam kelas ( inventori kelas ) Sebarang kerosakan aset alih di dlm kelas mestilah dilaporkan kpd penyelia tingkatan sebelum disampaikan kpd pk hem secara kolektif

29 PENTADBIRAN (aset ) Pegawai aset - pk pentadbiran
Pegawai pemeriksa /pemverifikasi dhm dan inventori – pk hem & en abdul ridzuan Pegawai pemeriksa / pelupusan en paramasivam en shahrizan

30 PENGURUSAN KURIKULUM Jk kurikulum sekolah Jk pengurusan panitia matapelajaran Jk buddy support system / LESSON STUDY Jk dasar ppsmi ( SC & MATHS ) Jk pusat sumber sekolah Jk nilam sekolah JK PEPERIKSAAN SEKOLAH JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH JK HEADCOUNT SEKOLAH JK JADUAL WAKTU JK DASAR 60:40 JK MBMMBI JK BERTINDAK MMI

31 PENGURUSAN KURIKULUM ( b/ rekod )
E-rekod mengajar mestilah ditulis mengikut format yang telah dibincang berdasarkan keperluan matapelajaran Penulisan refleksi Buku rekod mestilah diLENGKAPKAN pada setiap hari jumaat PERANCANGAN PENTAKSIRAN MESTILAH DIMASUKKAN.

32 PENGURUSAN KURIKULUM ( KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID)
PENGETAHUAN KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN DWIBAHASA KEMAHIRAN MEMIMPIN ETIKA DAN KEROHANIAN IDENTITI NASIONAL

33 PENGURUSAN KURIKULUM ( KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID)
PENTAKSIRAN MURID TAHU PRESTASI MEREKA IBU BAPA JUGA TAHU PRESTASI ANAK MEREKA GURU TAHU UNTUK AMBIL TINDAKAN SUSULAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR PENTADBIR SEKOLAH ADA SUMBER & MAKLUMAT UNTUK TINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

34 PENGURUSAN KURIKULUM ( PENDEKATAN HEADCOUNT )
RUJUK KPD PENCAPAIAN TERTINGGI PEPERIKSAAN AWAM SET TARGET PENGOPERASIAN OTI STRATEGI TO MINIMISE NEAR MISS B KENALPASTI BIDANG / LEARNING AREA UNTUK DITINGKATKAN DRILLING

35 PENGURUSAN KURIKULUM ( BAHAN BANTU MENGAJAR )
MENGUKUHKAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN ICT DLM Pdp

36 Pengurusan kelas Guru kelas dipertanggungjawab
sepenuhnya terhadap kebersihan, keceriaan, keselamatan kelas dan pelajarnya ( program bisik ) Guru kelas mestilah mampu mendisiplinkan dan memotivasikan murid di dalam kelasnya guru kelas akan dibantu oleh penyelia tingkatan dan guru mentor

37 Pengurusan kelas Guru kelas mestilah mengikuti
perkembangan prestasi mata pelajaran setiap muridnya dan berbincang dengan guru mp / murid tersebut untuk tindakan susulan Guru kelas juga dipertanggungjawab utk membentuk bonding dgn murid dan good rapport dgn ibubapa bagi membolehkan ‘win-win situation’ diperoleh Semua pengurusan data dan maklumat murid mestilah mengikut proses dan prosedur yg telah ditetapkan.

38 PEngurusan p&p TUGAS MENGAJAR , mENgoptimum
masa dan aktiviti P&P dlm kelas Mengoptimumkan e-teks , latihan , buku kerja dan tugasan murid Kawalan disiplin semasa p&p Merancang pemastian penguasaan pengetahuan dan kemahiran pada akhir setiap sesi p&P

39 PEngurusan p&p merancang proses penilaian dan
pentaksiran yang berkesan sentiasa memotivasikan pelajar mengaplikasikan kemahiran belajar di dalam proses P&p merancang penggunaan ps di dlm proses p&p mengupayakan ict secara optimum semasa p&P memudahkan proses pembelajaran

40 PEngurusan panitia ( fokus)
Meningkatkan kualiti P&P Melalui perbincangan professional Melalui Pentaksiran Lesson study Buddy support system Pencapaian sasaran peperiksaan awam

41 PENGURUSAN HEM DUA MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HEM ADALAH
1. MEMBERIKAN PERKHIDMATAN UTK KESEJAHTERAAN PELAJAR 2. MERANCANG PROGRAM DAN AKTIVITI YANG MELIBATKAN PELAJAR UNTUK MEMBANGUN KAN SAHSIAH YANG POSITIF

42 Jk dlm PENGURUSAN HEM LEMBAGA DISIPLIN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH JK BIMBINGAN & KAUNSELING JK PERHIMPUNAN MINGGUAN JK SPBT JK PENGHAYATAN ISLAM & NILAI MURNI JK PENCEGAHAN JK KEPIMPINAN PELAJAR JK BIASISWA JK KEBAJIKAN PELAJAR JK 3K JK KANTIN JK ORGANISASI KELAS JK PENDAFTARAN & PERTUKARAN PELAJAR

43 Pengurusan perhimpunan rasmi
Dipertanggungjawabkan kepada jk perhimpunan rasmi ( hem ) Guru bertugas mingguan Guru disiplin Mematuhi masa Perhimpunan dlm bm

44 Pengurusan perhimpunan rasmi
Setiap pagi terdapat tiga kategori aktiviti sebelum perhimpunan dimulakan Pertama – aktiviti membaca // PUBLIC SPEAKING Kedua - membersihkan kelas ( hem ) Ketiga – membersihkan kawasan angkat ( koku )

45 Pengurusan perhimpunan rasmi
Ucap utama – pengetua / PK/GK Input fokus on Pppm /transformasi pendidikan ( teachers & students ) Hari selasa hingga jumaat – pk & guru kanan akan bercakap semasa perhimpunan ( ambil giliran )

46 PEngurusan hem (ASRAMA)
Semua modul bagi membangunkan Sahsiah pelajar asrama Yang terkandung di dalam buku panduan asrama Mestilah dilaksanakan Secara optimum

47 PEngurusan hem (ASRAMA)
MODUL TAMBAHAN PBA ( PROGRAM BIMBINGAN ASRAMA ) PLC ( PROGRAM LEARNING CONTRACT )

48 PEngurusan koku Penglibatan semua pelajar
Di dalam kokurikulum di peringkat Sekolah akan diberikan lebih Penekanan Semua guru mestilah arif bagaimana Membuat penilaian terhadap penglibatan kokurikulum pelajar tanpa sebarang kesilapan yg merugikan pelajar

49 PEngurusan koku Hoki , bola jaring dan kadet polis dimantapkan lagi Memperkembangkan softball Memperkembangkan kebudayaan ( penulisan skrip, seni tari, muzik , Drama dan teater )

50 kepimpinan Role model Coach Kaunselor Problem solver Motivator
listener

51 edaran Takwim 2013 ( skedul mesyuarat dan aktiviti )
Rps gemilang ( fail putih kulit keras) Bahan powerpoint mesyuarat pengurusan, mesyuarat kurikulum dan mesyuarat hem. pelan pembangunan pendidikan ( ) Dasar pendidikan kebangsaan. Aspirasi sistem, aspirasi murid & 11 anjakan Jadual waktu peribadi & kelas

52 Sekian, terima kasih


Download ppt "MESYUARAT GURU bil 1 tahun 2013"

Similar presentations


Ads by Google