Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENDIDIKAN KARAKTER.  SLAMAT DATANG  KEPADA BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENDIDIKAN KARAKTER.  SLAMAT DATANG  KEPADA BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA."— Presentation transcript:

1 PENDIDIKAN KARAKTER

2  SLAMAT DATANG  KEPADA BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA

3  I SAY L  I SAY L O  L O V  L O V E  EVERY BODY NEED SOME  LOVE……………………….3 X

4  TRIMA KASIH BAPAK  TRIMA KASIH IBU  TRIMA KASIH KAMI UCAPKAN  SALAM SALAM  TRIMALAH SALAM DARI KAMI  YANG INGIN MAJU BERSAMA-SAMA

5  TRIMA KASIH TRIMA KASIH TRIMA KASIH  KEPADA BAPAK TERCINTA  ILMU YANG TLAH  BAPAK BERIKAN  MENAMBAH WAWASAN KAMI

6  ADA HELI KOPTER  JALANNYA MUTER-MUTER  ADA EMY PINTAR  SEKOLAH DAK DIANTAR

7  SLAMAT DATANG  TERIMALAH SALAM KAMI  PADA BAPAK TERCINTA

8 PROK 3X HE AH HE AH PROK 3X HA EH HA EH PROK 3X PAK PAK DUNG DUNG PAK TAK EH EH 2X, HE AH HE AH TAK EH EH 2X, HA EH HA EH

9  PROK…PROK…PROK  PASTI CA  HEBAT CA  PASTI PASTI CA  HEBAT HEBAT CA  PASTI PASTI  HEBAT HEBAT  CA..CA…CA…

10  Hello..hello how are you? (berdua berhadapan melambaikan tgn, saling bersalaman)  You are my friend and I love you( berangkulan)  Hello..hello how are you ?  Character is very good (acung 2 jempol)

11  (ANAK GEMBALA)  AKU ADALAH GURU SEJATI  MENDIDIK MURID TUK, BERKARAKTER  JUJUR, TERBUKA, BERTANGGUNG JAWAB  MAU BERBAGI DAN BERKOMITMEN  KU JADI GURU BERKARAKTER  MURIDKU CERDAS BERKARAKTER


Download ppt "PENDIDIKAN KARAKTER.  SLAMAT DATANG  KEPADA BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA  TERIMALAH SALAM KAMI  UNTUK BAPAK TERCINTA."

Similar presentations


Ads by Google