Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 слайд. ;

Similar presentations


Presentation on theme: "1 слайд. ;"— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1 слайд. http://womanrb.ru/children/razvitie-i-vospitanie/vrednye-privychki-rodom-iz-detskogo-sada/ ; http://med2live.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8- %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html, http://teachme.com.ua/tag/draka, http://www.upsychologa.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13http://womanrb.ru/children/razvitie-i-vospitanie/vrednye-privychki-rodom-iz-detskogo-sada/ http://med2live.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8- %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.htmlhttp://teachme.com.ua/tag/draka http://www.upsychologa.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13 2 слайд. http://omsk-med.ru/wiki/item/30-293-661.html, http://med2live.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8- %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html, http://newspaper.moe-online.ru/view/218498.htmlhttp://omsk-med.ru/wiki/item/30-293-661.html http://med2live.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5- %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8- %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.htmlhttp://newspaper.moe-online.ru/view/218498.html 3 слайд. http://www.happy-giraffe.ru/community/4/forum/post/2810/,http://otvetiki.com/index.php/otuchit/105-otuchsosatpal.html,http://www.happy-giraffe.ru/community/4/forum/post/2810/http://otvetiki.com/index.php/otuchit/105-otuchsosatpal.html 4 слайд. http://teachme.com.ua/tag/draka, http://www.papinbag.ru/index.php?m=3259#.UDpb58HN_0M, http://www.anapamama.ru/articles/semya/psikhologiya-semeinykh-otnoshenii/draki-mezhdu-bratyami-i- sestrami-chto-delat.htmlhttp://teachme.com.ua/tag/drakahttp://www.papinbag.ru/index.php?m=3259#.UDpb58HN_0M http://www.anapamama.ru/articles/semya/psikhologiya-semeinykh-otnoshenii/draki-mezhdu-bratyami-i- sestrami-chto-delat.html 5 слайд. http://www.moymalish.com/malenkie-detki/oh-uzh-eti-detskie-vrednye- privychki,http://womanrb.ru/children/razvitie-i-vospitanie/vrednye-privychki-rodom-iz-detskogo-sada/, http://xvatit.com/nichego-sebe/lessons-charisma-style/28680-kak-izbavitsja-ot-privychki-kovyrjat-v.htmlhttp://www.moymalish.com/malenkie-detki/oh-uzh-eti-detskie-vrednye- privychkihttp://womanrb.ru/children/razvitie-i-vospitanie/vrednye-privychki-rodom-iz-detskogo-sada/ http://xvatit.com/nichego-sebe/lessons-charisma-style/28680-kak-izbavitsja-ot-privychki-kovyrjat-v.html 8 слайд. http://www.upsychologa.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13, http://berena.ru/text/kapriznii-rebenok--chto-delat, http://blogochild.ru/34, http://www.chiudik.ru/blog/vospitanie/1134.htmlhttp://www.upsychologa.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=13 http://berena.ru/text/kapriznii-rebenok--chto-delathttp://blogochild.ru/34 http://www.chiudik.ru/blog/vospitanie/1134.html


Download ppt "1 слайд. ;"

Similar presentations


Ads by Google