Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jadwal jaga April 2014 Edit 6 versi 9 april 2014 pkl 17.30.

Similar presentations


Presentation on theme: "Jadwal jaga April 2014 Edit 6 versi 9 april 2014 pkl 17.30."— Presentation transcript:

1 Jadwal jaga April 2014 Edit 6 versi 9 april 2014 pkl 17.30

2 TGLRSCMKONSULEN RSCMRSP 31BRM - TOR VON 1RZQ - FRNnoroyono wibowoFER 2ERD - GRCali sungkarYUR 3VON - NYOdamar pramusintoANA 4FER - IDAyuditiyaATO 5FRN - ERDnoroyono - tyasGRC 6NYO - RZQeka - kartiwaBRM 7IDA - TORseno adjieANA 8ERD - ATOariettaYUR 9IDA - FRNali sungkar - aria wibawaGIT 10TOR - RYNjunita indartiBRM 11RZQ - VONherbertNYO 12FER - RYNkanadi - tyasYUR 13EVA - RZQgatot - tofanGIT 14ATO - BRMseno adjieTOR 15IDA- FRNsuskhanGIT 16EVA - VONsurahmanERD 17GRC - BRMkayikaANA

3 18NYO - RYNdamar - andonYUR 19IDA - ERDgita - anggiATO 20TOR - EVAyudianto - yuditiyaANA 21FRN - RYNbudi wiwekoGRC 22BRM - ERDnoroyonoGIT 23EVA - TORali sungkarFER 24NYO - VONdamar pramusintoYUR 25EVA - RYNherbertRZQ 26ATO-FERADP - sigitANA 27VON-GRCmuharam - kartiwaGIT 28RZQ-FRNyudiantoEVA 29ATO - NYODandiYUR

4 JanuariFebruariMaretAprilRSCMRSP Anna6x 5x-5 Vonny6x 5x6x42 Astry5x6x 51 Suntoro6x5xRSUT6x51 Serida6x 5x42 Rizky6x5xRSUT6x51 Steven5x6x RSUT-- Bram5x6xKarawang6x42 Erdiyan5x6x 60 Eva5x6x 51 Farani6x 60 Ferry6x 5x51 Gita6x6x (5-1)6x5x-5 Grace6x 5x32 Haekal6x RSUT-- Murthy6x 6x (5-1)RSUK-- Nyoman6x 5x6x51 Riyan6x 5x41 Yuri6x 5x 6x-6


Download ppt "Jadwal jaga April 2014 Edit 6 versi 9 april 2014 pkl 17.30."

Similar presentations


Ads by Google