Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder."— Presentation transcript:

1 1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder 0 < x ≤ 5 5 < x ≤ 10 10 < x ≤ 15 9 11 8

2 1. b) Dangoswch y data canlynol mewn diagram amlder Taldra ( x )TaliAmlder 0 < x ≤ 5 5 < x ≤ 10 10 < x ≤ 15 9 11 8 Taldra Amlder 51015 2 4 6 8 10 12

3 55606172897550809984 66675960618283596293 20283428672277795598 2. Rhowch y data mewn tabl amlder. Marc (m)TaliAmlder 20 ≤ m < 40 40 ≤ m < 60 60 ≤ m < 80 80 ≤ m < 100 IIII IIII III 5 5 10 8

4 1. b) Dangoswch y data canlynol mewn diagram amlder Marc (m) TaliAmlder 20 < m ≤ 40 5 40 < m ≤ 60 5 60 < m ≤ 80 10 80 < m ≤ 100 8 Marc Amlder 2 4 6 8 10 12 IIII IIII III 40608020 0100


Download ppt "1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder."

Similar presentations


Ads by Google