Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder."— Presentation transcript:

1 1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: Taldra ( x )TaliAmlder 0 < x ≤ 5 5 < x ≤ < x ≤

2 1. b) Dangoswch y data canlynol mewn diagram amlder Taldra ( x )TaliAmlder 0 < x ≤ 5 5 < x ≤ < x ≤ Taldra Amlder

3 Rhowch y data mewn tabl amlder. Marc (m)TaliAmlder 20 ≤ m < ≤ m < ≤ m < ≤ m < 100 IIII IIII III

4 1. b) Dangoswch y data canlynol mewn diagram amlder Marc (m) TaliAmlder 20 < m ≤ < m ≤ < m ≤ < m ≤ Marc Amlder IIII IIII III


Download ppt "1. a) Cwblhewch y tabl amlder isod: 14.8 12.23.43.74.06.78.3 5.38.72.42.21.92.115.0 3.412.36.58.910.29.86.2 12.311.05.56.67.10.611.5 Taldra ( x )TaliAmlder."

Similar presentations


Ads by Google