Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Aku Masa depan 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678910.

Similar presentations


Presentation on theme: "Aku Masa depan 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678910."— Presentation transcript:

1 aku Masa depan 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678910

2 Aku Masa lalu 2 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

3 aku Masa kini 3 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

4 aku calon 4 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

5 aku pendidik 5 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

6 aku generasi 6 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

7 aku penerus 7 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

8 aku bangsa 8 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

9 aku Yakin dan mampu 9 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10

10 aku Gapai cita-citaku 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678 9 10


Download ppt "Aku Masa depan 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 102345678910."

Similar presentations


Ads by Google