Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

6 Personliga pronomen. Subjektsform Singular I (jag) You (du) He (han) She (hon) It (den, det) Plural We (vi) You (ni) They (de) Singular Me (mig) You.

Similar presentations


Presentation on theme: "6 Personliga pronomen. Subjektsform Singular I (jag) You (du) He (han) She (hon) It (den, det) Plural We (vi) You (ni) They (de) Singular Me (mig) You."— Presentation transcript:

1 6 Personliga pronomen

2 Subjektsform Singular I (jag) You (du) He (han) She (hon) It (den, det) Plural We (vi) You (ni) They (de) Singular Me (mig) You (dig) Him (honom) Her (henne) It (den, det) Plural Us (oss) You (er) Them (dem) Objektsform

3 Exercises  Do chapter 6 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions.  After that you can translate the sentences on the next slide.

4 Översätt!  Jag vill prata med henne.  Vi bryr oss om er.  Du har alltid sagt att du älskar dem.  Hon kysste honom på nyårsafton.

5 Jag vill prata med henne. I want to speak to her. Vi bryr oss om er. We care about you. Du har alltid sagt att du älskar dem. You have always said you love them. Hon kysste honom på nyårsafton. She kissed him on New Year’s Eve.


Download ppt "6 Personliga pronomen. Subjektsform Singular I (jag) You (du) He (han) She (hon) It (den, det) Plural We (vi) You (ni) They (de) Singular Me (mig) You."

Similar presentations


Ads by Google