Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MEMPERBAHARUI IMAN DI TAHUN BAHARU HIJRAH Dibentang Untuk: Pelayar Portal www.niknasri.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "MEMPERBAHARUI IMAN DI TAHUN BAHARU HIJRAH Dibentang Untuk: Pelayar Portal www.niknasri.com."— Presentation transcript:

1 MEMPERBAHARUI IMAN DI TAHUN BAHARU HIJRAH Dibentang Untuk: Pelayar Portal www.niknasri.com

2 BETUL NIAT BETUL HIJRAH

3 LATARBELAKANG HIJRAH Nabi menyeru kepada Islam Para sahabat ditindas, dizalimi hanya kerana menyatakan ‘kami beriman kepada Allah’ Diizin hijrah ke Yathrib Pemimpin Quraisy bersidang dan ambil keputusan di Darul Nadwah

4 PERBAHARUI IMAN Pengorbanan: √ utamakan Islam, kehendak ALLAH √ Para sahabat korbankan diri untuk Nabi -Abu Bakar di gua Thur, Ali di tpt tidur

5 PERBAHARUI IMAN iii)Persaudaraan: √ Aus dan Khazraj √ Muhajirin dan Ansar

6 PERBAHARUI IMAN Perpindahan: √ wajib di awal Islam √ berhijrah dari perkara yg dilarang ALLAH √ hari ini lebih baik dari semalam, esok lebih baik dari hari ini

7 PERBAHARUI IMAN Pelajari Sirah: √ contoh teladan sepanjang zaman

8 Selamat Menyambut Tahun Baru Hijrah Dari: Ustaz Nik Muhammad Nasri b. Nik Malek www.niknasri.com


Download ppt "MEMPERBAHARUI IMAN DI TAHUN BAHARU HIJRAH Dibentang Untuk: Pelayar Portal www.niknasri.com."

Similar presentations


Ads by Google