Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mindex, Internet Consulting Services 1 Spelen met web 2.0: Sociale netwerken PSK Brussel, 26/01/2009.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mindex, Internet Consulting Services 1 Spelen met web 2.0: Sociale netwerken PSK Brussel, 26/01/2009."— Presentation transcript:

1 Mindex, Internet Consulting Services 1 Spelen met web 2.0: Sociale netwerken PSK Brussel, 26/01/2009

2 Mindex, Internet Consulting Services 2 Inhoud Cases Situatieschets Hot topic Strategische toepassingen Discussie

3 Mindex, Internet Consulting Services 3 Cases

4 Mindex, Internet Consulting Services 4 Ancienne Belgique

5 Mindex, Internet Consulting Services 5 Amnesty International Vlaanderen

6 Mindex, Internet Consulting Services 6 Brusselse Museumraad

7 Mindex, Internet Consulting Services 7 Brussels Philharmonic (VRO)

8 Mindex, Internet Consulting Services 8 CC De Steiger

9 Mindex, Internet Consulting Services 9 Jeugdcentrum Rondpunt 26

10 Mindex, Internet Consulting Services 10 Vormingplus Kempen

11 Mindex, Internet Consulting Services 11 AnamorFose

12 Mindex, Internet Consulting Services 12 Situatieschets

13 Mindex, Internet Consulting Services 13 Overzicht van de marktaandelen

14 Mindex, Internet Consulting Services 14 Overzicht van de marktaandelen

15 Mindex, Internet Consulting Services 15 Facebook.com: Traffic

16 Mindex, Internet Consulting Services 16 Facebook.com: profiel

17 Mindex, Internet Consulting Services 17 Facebook.com: profiel

18 Mindex, Internet Consulting Services 18 Linkedin.com: traffic

19 Mindex, Internet Consulting Services 19 Linkedin.com: profiel

20 Mindex, Internet Consulting Services 20 Netlog.com: traffic

21 Mindex, Internet Consulting Services 21 Netlog.com: profiel

22 Mindex, Internet Consulting Services 22 Netlog.com: profiel

23 Mindex, Internet Consulting Services 23 Twitter.com: traffic

24 Mindex, Internet Consulting Services 24 Twitter.com: profiel

25 Mindex, Internet Consulting Services 25 Twitter.com: profiel

26 Mindex, Internet Consulting Services 26 Hot topic: privacy & reputatie

27 Mindex, Internet Consulting Services 27 Privacy Onderscheid privé – werk Profiel Eerlijk: avatar Beheer Verantwoordelijkheid …

28 Mindex, Internet Consulting Services 28 Reputatiemanagement Reviews Gossip Reageren? Controle …

29 Mindex, Internet Consulting Services 29 Strategische toepassingen

30 Mindex, Internet Consulting Services 30 Image building Strategische aanwezigheid Modern Profilering Goodwill …

31 Mindex, Internet Consulting Services 31 Communicatie Contacts Wall’s Chat Links Blog integratie

32 Mindex, Internet Consulting Services 32 Event communicatie Agenda Promoties Sfeer Traffic Advertising …

33 Mindex, Internet Consulting Services 33 Content Groups Discussions Questions Applications Background Artiesten Mulitmedia …

34 Mindex, Internet Consulting Services 34 Human resources Jobaankondigingen Profielanalyse …

35 Mindex, Internet Consulting Services 35 Discussie

36 Mindex, Internet Consulting Services 36 Mindex, Internet Consulting Services www.mindex.be xavier@mindex.be 0476 49 19 71


Download ppt "Mindex, Internet Consulting Services 1 Spelen met web 2.0: Sociale netwerken PSK Brussel, 26/01/2009."

Similar presentations


Ads by Google