Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HAVE GOT – HAS GOT NEDİR? …..ya sahibim. …..ya sahipsin. …..ya sahip. vs ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR.

Similar presentations


Presentation on theme: "HAVE GOT – HAS GOT NEDİR? …..ya sahibim. …..ya sahipsin. …..ya sahip. vs ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR."— Presentation transcript:

1

2

3 HAVE GOT – HAS GOT NEDİR? …..ya sahibim. …..ya sahipsin. …..ya sahip. vs ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR.

4 Öznenin neye sahip olduğunu söylemek için kullanılır.

5 1.YARDIMCI FİİL (AM, IS, ARE) KULLANILMAZ !!! KULLANILMAZ !!!

6 YARDIMCI FİİL KULLANILMAZ BUNUN YERİNE “HAVE GOT” VE “HAS GOT” KULLANILIR. CÜMLE OLUMLU, OLUMSUZ YADA SORU YAPILIRKEN “HAVE GOT” VE “HAS GOT” KULLANILACAKTIR.

7 2. ÖZNEYE DİKKAT EDİLİR !!!

8 ÖZNEYE DİKKAT ETMELİYİZ. ÇÜNKÜ ÖZNENİN NE OLDUĞU CÜMLENİN YAZILIŞI İÇİN ÖNEMLİDİR. ÖZNE “HE, SHE, IT” YADA “TEKİL İSİM” İSE “HAS GOT” KULLANILACAKTIR. ÖZNE “I, WE, YOU, THEY” YADA “ÇOĞUL İSİM” İSE “HAVE GOT” KULLANILACAKTIR.

9 3. SIRAYA DİKKAT EDİLİR !!!

10 SÖZCÜKLERİN YANLIŞ SIRAYLA YAZILMASI ANLAMI BOZAR VE SÖYLENMEK İSTENEN SÖYLENEMEZ. BU NEDENLE, NEYİ NEREDE KULLANDIĞIMIZI BİLMELİYİZ…

11 CÜMLEDEKİ SIRA ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR ÖZNE + HAVE GOT yada HAS GOT + SAHİP OLUNAN VARLIK Have got ve Has got kullanılırken özneye dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım.

12

13 !

14 Şimdi birlikte cümle yazmaya çalışalım.

15 LONG FORM I have gotI’ve got You have got You’ve got We have gotWe’ve got They have gotThey’ve got He has gotHe’s got She has gotShe’s got It has got It’s got.. SHORT FORM

16 1.I have got a car. 2.I have got a bag. 3.You have got a chair. 4.You have got a table. 5.We have got a dog. 6.We have got an uncle. 7.They have got a house. 8.They have got a class. 9.Ali and Ahmet have got a book. 10.Oya and Serkan have got a teacher. a teacher. 1.I have got two cars. 2.I have got five bags. 3.You have got six chairs. 4.You have got four tables. 5.We have got two dogs. 6.We have got three uncles. 7.They have got four houses. 8.They have got eight classes. 9.Ali and Ahmet have got books. 10.Oya and Serkan have got many teachers. many teachers.

17 1.He has got a pen. 2.He has got an aunt. 3.She has got a brother. 4.She has got a desk. 5.It has got a bone. 6.It has got a window. 7.Ali has got a friend. 8.Merve has got a ruler. 9.My father has got a bird. 10.His mother has got a telephone. 1.He has got two pens. 2.He has got three aunts. 3.She has got four brothers. 4.She has got five desks. 5.It has got six bones. 6.It has got seven windows. 7.Ali has got ten friends. 8.Merve has got two rulers. 9.My father has got eight birds. 10.His mother has got telephones.

18 have got - has got ile boşlıkları doldurunuz 1-My father................. a car. 2-I................ a headache. 3-Mary’s boy friend...............blue eyes. 4-This car................four doors. 5-Mary and Jane.................five cats. has got have got has got have got

19

20

21

22

23

24

25 Make up sentences with have got / has got 1. Jim / blue eyes. 1. Jim has got blue eyes. 2. Jane / a bicycle. 2. Jane has got a bicycle. 3. I / a motorbike / but / I / a car. 3. I have got a motorbike, but I haven’t got a car..

26

27 !

28 LONG FORM II You We They He She It have not got has not got haven’t got hasn’t got SHORT FORM

29 1.I haven't got a car. 2.I haven't got a bag. 3.You haven't got a chair. 4.You haven't got a table. 5.We haven't got a dog. 6.We haven't got an uncle. 7.They haven't got a house. 8.They haven't got a class. 9.Ali and Ahmet haven't got a book. 10.Oya and Serkan haven't got a teacher. a teacher. 1.I haven't got two cars. 2.I haven't got five bags. 3.You haven't got six chairs. 4.You haven't got four tables. 5.We haven't got two dogs. 6.We haven't got three uncles. 7.They haven't got four houses. 8.They haven't got eight classes. 9.Ali and Ahmet haven't got books. 10.Oya and Serkan haven't got many teachers. many teachers.

30 1.He hasn't got a pen. 2.He hasn't got an aunt. 3.She hasn't got a brother. 4.She hasn't got a desk. 5.It hasn't got a bone. 6.It hasn't got a window. 7.Ali hasn't got a friend. 8.Merve hasn't got a ruler. 9.My father hasn't got a bird. 10.His mother hasn't got a telephone. 1.He hasn't got two pens. 2.He hasn't got three aunts. 3.She hasn't got four brothers. 4.She hasn't got five desks. 5.It hasn't got six bones. 6.It hasn't got seven windows. 7.Ali hasn't got ten friends. 8.Merve hasn't got two rulers. 9.My father hasn't got eight birds. 10.His mother hasn't got telephones.

31 SOME NEGATIVE SENTENCES 1- Ann …………. a camera. 2- Mr. and Mrs. Brown ………….. any children. 3- Aydın ………….. a sister. 4- My sister ………… a car. 5- They ………….. a house. hasn’t got haven’t got hasn’t got haven’t got

32 We have got flowers. I have got ice-cream.

33 He has got a packet of cigarette. She has got two apples. They have got bananas.

34 Ali has got grapes. I have got three oranges. They have got many eggs.

35 I have got money. We have got a table and a cat in my house. Serkan has got a house.

36

37 ! !

38 Making questions They have got a car? Havethey He has got a bicycle ? Hashe

39 Yes, I we you they have. No, I we you they haven’t. SHORT ANSWERS

40 Yes, he she it has. No, he she it hasn’t. SHORT ANSWERS

41 1.Have I got a car? 2.Have I got a bag? 3.Have You got a chair? 4.Have You got a table? 5.Have We got a dog? 6.Have We got an uncle? 7.Have They got a house? 8.Have They got a class? 9.Have Ali and Ahmet got a book? 10.Have Oya and Serkan got a teacher? a teacher? 1.Have I got two cars? 2.Have I got five bags? 3.Have You got six chairs? 4.Have You got four tables? 5.Have We got two dogs? 6.Have We got three uncles? 7.Have They got four houses? 8.Have They got eight classes? 9.Have Ali and Ahmet got books? 10.Have Oya and Serkan got many teachers? many teachers?

42 1.Has He got a pen? 2.Has He got an aunt? 3.Has She got a brother? 4.Has She got a desk? 5.Has It got a bone? 6.Has It got a window? 7.Has Ali got a friend? 8.Has Merve got a ruler? 9.Has My father got a bird? 10.Has His mother got a telephone? 1.Has He got two pens? 2.Has He got three aunts? 3.Has She got four brothers? 4.Has She got five desks? 5.Has It got six bones? 6.Has It got seven windows? 7.Has Ali got ten friends? 8.Has Merve got two rulers? 9.Has My father got eight birds? 10.Has His mother got telephones?

43 We have got flowers. I have got ice-cream.

44

45 Fill in the blanks using have got/haven’t got, has got/hasn’t got 1-A dog..................four legs. 2-Ali: What’s wrong? Oya: I................ something in my eye. 3-Ali:........... you...........your handbag? Oya:No, I............... It’s in my room. and I...................... the key. Ali:...........your mother...........the key? has got have got Have haven’t Has got haven’t got got Oya:Yes, she........, but she isn’t at home. has

46 They haven’t got have got roller blades. Theyskateboards.

47

48

49 A bird has got got a beak, a tail and wings.

50 Has she got long hair? No, she She’s She’s got got short hair. hasn’t.

51 She has got got a headache.

52

53 have got has got Masid a magic lamp..............

54 have got has got You beautiful hair..............

55 have got has got Oscar a happy face..............

56 have got has got We green eyes..............

57 have got has got She an ugly face..............

58 have got has got They four legs..............

59 have got has got Ziggy big teeth..............

60 He has got a guitar. It has got a long tail.

61 He has got a cold. They have got fishing rods.

62 She has got long hair. It has got stripes.

63 He hasn’t got any What hasn’t Ziggy got? hair.

64 He hasn’t got any What hasn’t Ziggy got? eyes.

65 He hasn’t got any What hasn’t Ziggy got? ears.

66 He hasn’t got any What hasn’t Ziggy got? teeth.

67 Have you got a calculator? Yes, I have. Have your parents got a jeep? Yes, they have.

68 Who has got long blonde hair? Suziehas got long blonde hair.

69 Who has got short blonde hair? Lin Lisa has got short blonde hair. has got short blonde hair.

70 Who has got wavy brown hair? has got wavy brown hair.Julie

71 Who has got glasses? Stan has got glasses.

72 Who has got a moustache? Stanhas got a moustache.

73 Who has got short blonde hair? Stevehas got short blonde hair.

74 Who has got grey hair? Stanhas got grey hair.

75 Who has got curly hair? Annhas got curly hair.

76 Who has got wrinkles? Stanhas got wrinkles.

77 Who has got a beard? Johnhas got a beard?

78 Who has got a moustache? Johnhas got a moustache.

79 Who has got short brown hair? Jimhas got short brown hair.

80 Who has got grey hair? Clairehas got grey hair.

81 Who has got wrinkles? Claire has got wrinkles.

82 What’s Eddy like? He has got brown eyes and black hair.

83 What’s Lin like? She’s got brown eyes and black hair.

84 What’s Oscar like? He’s got blue eyes and blonde hair.

85 What’s Wendy like? She’s got grey eyes and red hair.

86 Has she got Has he got He’s got She’s got he hasn’t she hasn’t white blonde green blue....................... blue eyes? No,........................................................... eyes.

87 Has she got Has he got He’s got She’s got he hasn’t she hasn’t white blonde green blue green eyes?....................... No,........................................................... eyes.

88 Has she got Has he got He’s got She’s got he hasn’t she hasn’t white blonde green blue brown hair?....................... No,...........................................................hair.

89 Has she got Has he got He’s got She’s got he hasn’t she hasn’t white blonde green blue....................... No,........................................................... black hair? hair.

90 Mike They Mike has got a video camera, but he hasn’t got a computer. They haven’t got a rabbit, but they have got a hamster.

91 John I John has got a briefcase, but he hasn’t got a camera. I haven’t got a pen, but I have got a pencil.

92 Sally Sally has got a doll, but she hasn’t got a ball.

93 Has she got short brown hair? No, she hasn’t. Has she got blue eyes? Yes, she has. Has she got blonde curly hair? No, she hasn’t. Is she old? No, she isn’t. Is she friendly? Yes, she is.

94 Has the boy got a doll? No, he hasn’t. He’s got a teddy bear. Has the woman got blonde hair? Yes, she has.

95 Have they got briefcases? Yes, they have. Has the lady got an umbrella? Yes, she has.

96 Has the giraffe got short neck? No, it hasn’t. It has got long neck. Have they got drums? No, they haven’t. They have got guitars.

97


Download ppt "HAVE GOT – HAS GOT NEDİR? …..ya sahibim. …..ya sahipsin. …..ya sahip. vs ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR."

Similar presentations


Ads by Google