Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Peribahasa Menengah 1.  Ada _____ada ______ gula semut.

Similar presentations


Presentation on theme: "Peribahasa Menengah 1.  Ada _____ada ______ gula semut."— Presentation transcript:

1 Peribahasa Menengah 1

2  Ada _____ada ______ gula semut

3 Di mana ada rezeki di situ ada ramai orang. Makna Peribahasa.Ada gula ada semut

4 Peribahasa 2.Ada kerak ad nasi

5 Ada kerak ada nasi Makna Peribahasa Tiap perbuatan tentu meninggal kesannya

6 Peribahasa 3 Air pun ada pasang surutnya

7 Makna pribahasa Keadaan hidup seseorang tidak tetap, ada kalanya senang ada kalanya susah.

8 Peribahasa 4 Alah bisa tegal biasa

9 Makna Peribahasa Pekara yang sudah biasa di lakukan, tidak akan Rasa kesukarannya.

10 Peribahasa 5 Bagai hujan jatuh ke air.

11 Bagai hujan jatuh ke air Makna Peribahasa Kebaikan(seperti pertolongan) yang sia-sia Atau tidak berbalas

12 Peribahasa 6  Bagai menelan mestika embun.

13 Bagai menelan mestika embun Makna peribahasa Mendengar nasihat yang baik

14 Peribahasa 7 Bagaimana acuan bergitu lah kuihnya

15 Bagaimana acuan begitulah kuihnya Makna peribahasa Seseorang anak itu akan menurut budi dan perangai ibu dan bapanya

16 Peribahasa 8 Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam

17 Makna peribahasa Belakang parang pun kalau


Download ppt "Peribahasa Menengah 1.  Ada _____ada ______ gula semut."

Similar presentations


Ads by Google