Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ada _____ adalah _____ gulasemut Makna Peribahasa : ADA GULA ADALAH NASI : Di mana ada ____ di situlah _____ orang rezekiramai.

Similar presentations


Presentation on theme: "ada _____ adalah _____ gulasemut Makna Peribahasa : ADA GULA ADALAH NASI : Di mana ada ____ di situlah _____ orang rezekiramai."— Presentation transcript:

1

2 ada _____ adalah _____ gulasemut

3 Makna Peribahasa : ADA GULA ADALAH NASI : Di mana ada ____ di situlah _____ orang rezekiramai

4 ada _____, adalah _____ keraknasi

5 Makna Peribahasa : ADA KERAK, ADALAH NASI: Tiap ______ tentu meninggalkan _____ perbuatan kesannya

6 _____ pun ada _____ ______ air pasangsurutnya

7 Makna Peribahasa : AIR PUN ADA PASANG SURUTNYA: Keadaan _____ seseorang tidak tetap, ada kalanya ______ ada kalanya _____ hidup senang susah

8 alah _____ tegal _____ bisabiasa

9 Makna Peribahasa : ALAH BISA TEGAL BIASA: Perkara yang sudah _____ dilakukan tidak akan terasa lagi ____________ biasa kesukarannya

10 bagai _____ jatuh ke _____ hujanpasir

11 Makna Peribahasa : BAGAI HUJAN JATUH KE PASIR: Kebaikan (seperti pertolongan) yang sia-sia atau tidak _______ berbalas

12 bagai ______ mestika _____ menelan embun

13 Makna Peribahasa : BAGAI MENELAN MESTIKA EMBUN: Mendengar ______ yang _____ nasihat baik

14 bagaimana _____ begitulah _____ acuankuihnya

15 Makna Peribahasa : BAGAIMANA ACUAN BEGITULAH KUIHNYA: a.) seseorang anak itu akan menurut budi dan perangai ibu bapanya b.) keadaan sesuatu itu menurut asalnya

16 belakang _____ pun jikalau diasah nescaya _____ diasah tajam

17 Makna Peribahasa : BELAKANG PARANG PUN JIKALAU DIASAH NESCAYA TAJAM: Seseorang yang bodoh sekalipun jika diajar betul-betul akan menjadi pandai

18 _____ kerana benar, _____ kerana salah beranitakut

19 Makna Peribahasa : BERANI KERANA BENAR, TAKUT KERANA SALAH: Bertindak kerana berada di pihak yang benar atau untuk menegakkan kebenaran

20 biar putih _____, jangan putih _____ tulang mata

21 Makna Peribahasa BIAR PUTIH TULANG, JANGAN PUTIH MATA: a.) Mempertahankan sesuatu yang menjadi hak milik kita walaupun nyawa kita terancam. b.) lebih baik mati daripada menanggung malu

22 _____ terbang dipipiskan ____ burunglada

23 Makna Peribahasa:  BURUNG TERBANG DIPIPISKAN LADA : Merancang sesuatu yang belum pasti diperoleh

24 Di mana _____ dipijak, di situ _____ dijunjung bumi langgit

25 Makna Peribahasa


Download ppt "ada _____ adalah _____ gulasemut Makna Peribahasa : ADA GULA ADALAH NASI : Di mana ada ____ di situlah _____ orang rezekiramai."

Similar presentations


Ads by Google