Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Relación entre la notación formal y la notación gráfica de un autómata finito M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q.

Similar presentations


Presentation on theme: "Relación entre la notación formal y la notación gráfica de un autómata finito M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q."— Presentation transcript:

1 Relación entre la notación formal y la notación gráfica de un autómata finito M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

2 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

3 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

4 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

5 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

6 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

7 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

8 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

9 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >

10 M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q 1 ), (q 1, 0, q 3 ), (q 1, 1, q 0 ), (q 2, 0, q 0 ), (q 2, 1, q 3 ), (q 3, 0, q 1 ), (q 3, 1, q 2 ) }, { q 0 }, { q 0 }, >


Download ppt "Relación entre la notación formal y la notación gráfica de un autómata finito M = M = < { q 0, q 1, q 2, q 3 }, { 0, 1 }, { (q 0, 0, q 2 ), (q 0, 1, q."

Similar presentations


Ads by Google