Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KARANGAN BAHASA MELAYU Tingkatan 4 / Tingkatan 5 Tingkatan 4 / Tingkatan 5.

Similar presentations


Presentation on theme: "KARANGAN BAHASA MELAYU Tingkatan 4 / Tingkatan 5 Tingkatan 4 / Tingkatan 5."— Presentation transcript:

1 KARANGAN BAHASA MELAYU Tingkatan 4 / Tingkatan 5 Tingkatan 4 / Tingkatan 5

2 Langkah Pengajaran 1. Guru memperdengarkan klip video lagu “Cuti-cuti Malaysia” klip video lagu “Cuti-cuti Malaysia”klip video lagu “Cuti-cuti Malaysia” 2. Guru mengemukakan soalan-soalan berkaitan dengan isu pelancongan. soalan-soalan 3. Guru menayangkan gambar dan meminta pelajar mencatat aspek- aspek menarik yang ada di Malaysia yang boleh menarik pelancong.

3 Bukit Tinggi, Pahang

4 Lata Kijang Jatoh adalah salah satu air terjun dengan aliran terjun tertinggi di Malaysia. Air terjun ini terletak di kawasan Hutan Simpan Kenaboi di Jelebu, Negeri Sembilan. Perkampungan Orang Asli

5 Pulau Redang, Terengganu Stadhuys, Melaka A Famosa, Melaka Pantai Sematan, Sarawak

6 Perbincangan Kumpulan 4. Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan dan meminta mereka mencari isi berdasarkan SOALAN berikut; SOALAN - Tempat-tempat menarik di Malaysia. - Tempat-tempat menarik di Malaysia. –Makanan-makanan istimewa di Malaysia. –Aspek kebudayaan di Malaysia. –Usaha-usaha memajukan sektor pelancongan.

7 Pengayaan 5. Guru meminta setiap kumpulan mengakses internet mencari bahan-bahan tmbahan yang berkaitan dengan pelancongan.     ysia ysia ysia     batangai.htm. batangai.htm batangai.htm    malaysia_vacation malaysia_vacation malaysia_vacation

8 Langkah Pengajaran 6. Guru meminta setiap kumpulan untuk menyusun idea-idea utama ke dalam MS Power Point. 7. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan idea utama menggunakan Microsoft Power Point. 8. Guru memantau dan membimbing pelajar. 9. Guru membuat kesimpulan pelajaran. 10. Guru menerima tugasan kumpulan pelajar. 11. Guru meminta pelajar membuat refleksi 12. Latihan pengayaan dan pengukuhan

9 Pengukuhan Anda bertugas sebagai pegawai pelancongan di Kementerian Pelancongan. Anda telah ditugaskan menyampaikan ceramah kepada sekumpulan pegawai dari agensi pelancongan luar negara tentang tempat-tempat pelancongan yang menarik di Malaysia. Sediakan teks ceramah anda itu selengkapnya.

10


Download ppt "KARANGAN BAHASA MELAYU Tingkatan 4 / Tingkatan 5 Tingkatan 4 / Tingkatan 5."

Similar presentations


Ads by Google