Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957

Similar presentations


Presentation on theme: "KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957"— Presentation transcript:

1 KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957
Objektif Pembelajaran -Memerihalkan rombongan Merdeka 1956 -Menyatakan isi perjanjian London 1956 -Menjelaskan peranan Suruhanjaya Reid dalam menyediakan Perlembagaan Merdeka -Menyenaraikan ciri Perlembagaan Merdeka 1957 -Menceritakan peristiwa pegisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Hak Cipta SBPZon Timur 2007

2 Rombongan Merdeka Tujuan untuk berunding dgn British dan raja-raja Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan Tunku Abd Rahman mengetuai rombongan ini yang terdiri drp 4 wakil raja-raja Melayu dan 4 wakil Parti Perikatan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

3 Anggota Rombongan Merdeka
WAKIL RAJA-RAJA MELAYU Dato Panglima Bukit Gantang Abdul Aziz Othman Dato Mohd Seth Dato Nik Ahmed Kamil WAKIL PARTI PERIKATAN Tunku Abdul Rahman Tun Dr Ismail Tun H.S Lee Tun Abdul Razak Hussein Hak Cipta SBPZon Timur 2007

4 Perjanjian London 1956 (Syarat-Syarat)
Tarikh kemerdekaan PTM ditetapkan pada 31 Ogos 1957 Perlantikan suruhanjaya menggubal perlembagaan merdeka Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat Perjanjian pertahanan dengan British akan ditanda tangani Raja berpelembagaan dikekalkan Pembahagian kuasa antara pusat dan negeri diteruskan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

5 Tarikh Merdeka? Tarikh merdeka diisytiharkan di Padang Merdeka, Bandar Hilir Melaka oleh Tunku Abdul Rahman Hak Cipta SBPZon Timur 2007

6 Suruhanjaya Reid Anggota S Reid:- 1. Pengerusi : Lord William Reid
2. Ahli Sir Ivor Jennings( England) Sir William Mckel (Australia) Tuan B Malik (India) Tuan Abdul Hamid (Pakistan) Hak Cipta SBPZon Timur 2007

7 Tugas Suruhanjaya Reid
Merangka perlembagaan bagi PTM Membetuk dan menentukan kuasa ker. pusat dan negeri Menjamin kedudukan raja-raja Melayu Mewujudkan satu rupa bangsa PTM Hak Cipta SBPZon Timur 2007

8 Perkara yang dipersetujui
Sebuah negara Persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri Kerakyatan secara Jus Soli kpd mereka yang lahir di TM Kedudukan istemewa orang Melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lain-lain bahasa boleh dikembangkan dan boleh dijadikan bahasa pengantar di sekolah masing-masing Agama islam sebagai agama rasmi persekutuan.Lain-lain boleh diamalkan. Hak Cipta SBPZon Timur 2007

9 Perlembagaan Merdeka (Fasal-fasal penting)
Sebuah kerajaan persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara Pembentukan sebuah Parlimen yang mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran negara dengan dibantu oleh sebuah kabinet Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Kerakyatan terbuka kpd sesiapa sahaja yang lahir di PTM.Kerakyatan secara permohonana dengan syarat tertentu juga diberi pertimbangan Kedududukan istimewa orang melayu diteruskan tanpa mengurangkan hak warganegara yang lain Hak Cipta SBPZon Timur 2007

10 Permasyhuran Kemerdekaan
Permasyhuran Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 bererti PTM telah dibebaskan drp penjajahan British untuk selama-lamanya Hak Cipta SBPZon Timur 2007

11 Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan
PTM mencapai taraf sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat setaraf dengan negara-negara lain di dunia Raja-raja Melayu dengan ratu England menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 bagi membentuk PTM Semua penguasaan Baginda Ratu England dan Parlimen British ke atas Negeri-negeri Selat terbatal Perlembagaan Persekutuan berkuatkuasa pada 31 hb Ogos 1957 PTM yang merdeka mengandungi negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, selangor, Kedah,Perlais, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang PTM merupakan sebuah negara demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya Hak Cipta SBPZon Timur 2007

12 Rumusan Rombongan Merdeka Perjanjian London
Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Penubuhan Suruhanjaya Reid Pemasyhuran Kemerdekaan Hak Cipta SBPZon Timur 2007

13 Sekian. Terima Kasih Hak Cipta SBPZon Timur 2007


Download ppt "KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957"

Similar presentations


Ads by Google