Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oleh: Dr. A. Husnul Hakim IMZI ومن يتوكل على الله فهو حسبه Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (Qs.65:

Similar presentations


Presentation on theme: "Oleh: Dr. A. Husnul Hakim IMZI ومن يتوكل على الله فهو حسبه Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (Qs.65:"— Presentation transcript:

1

2 Oleh: Dr. A. Husnul Hakim IMZI

3 ومن يتوكل على الله فهو حسبه Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (Qs.65: 3) وعلى الله فليتوكل المؤمنون Dan hanya kpd Allah, hendaklah setiap orang mukmin bertawakkal انه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan.

4 TAWAKKAL MANTAPNYA HATI UNT BERGANTUNG KPD ALLAH MENGANDALKAN PIHAK LAIN (ALLAH) SBG WAKILNYA PERCAYA SEPENUHNYA KPD AllAH SAMBIL BERUSAHA SECARA MAKSIMAL PRINSIP TAWAKKAL ADALAH “MENJADIKAN ALLAH SBG WAKILNYA DENGAN PENUH KEMANTAPAN HATI SAMBIL BERUSAHA SECARA MAKSIMAL”

5 TAWAKKAL اعقلها فتوكل IKHTIYAR (USAHA) IJTIHAD (PROFESSIONAL IHTIYATH (HATI-HATI ISTI’ANAH (MOHON PERTOLONGAN TAWAKKAL

6 PANTANG MENGELUH DAN MENYERAH DLM USAHA MENERIMA SEGALA KETENTUAN ALLAH DENGAN KERIDHAAN SENANG TERHADAP APA SAJA YANG DILAKUKAN ALLAH ATAS DIRINYA


Download ppt "Oleh: Dr. A. Husnul Hakim IMZI ومن يتوكل على الله فهو حسبه Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (Qs.65:"

Similar presentations


Ads by Google