Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Perancangan Bahasa Minggu 6 Perancangan Bahasa.

Similar presentations


Presentation on theme: "Perancangan Bahasa Minggu 6 Perancangan Bahasa."— Presentation transcript:

1 Perancangan Bahasa Minggu 6 Perancangan Bahasa

2 Definisi Perancangan Bahasa
Perancangan bahasa merangkumi idea undang-undang & peraturan (berkenaan polisi bahasa) kepercayaan & amalan bertujuan utk mencapai perubahan terancang dlm pgunaan bahasa dlm satu / lebih komuniti (Kaplan & Baduaf Jr, 1997) Perancangan Bahasa

3 PERANCANGAN BAHASA merupakan satu proses di mana pihak berkuasa/kerajaan menggubal dan menyelaraskan polisi: tentang penggunaan dan promosi bahasa2 tertentu & peranan bhs2 ini dlm masyarakat utk mengenalpasti & penyusunan bhs2 tertentu, diikuti dgn perlaksanaan polisi ini & bila perlu menilai kembali polisi2 berkenaan utk menentukan penduduk ssbuah negara memperolehi & mgunakan bahasa / bahasa2 yg ditetapkan oleh pihak kerajaan sebagai bhs rasmi. utk menentu strategi pengajaran & pembelajaran yg paling baik digunakan selaras dengan perlaksanaan polisi supaya prestasi bahasa berkenaan dipertingkatkan, berkesan serta berkembang dgn lancar. berkaitan peranan /fungsi bahasa2 berkenaan difahami (Noss, 1994) Perancangan Bahasa

4 PERANCANGAN BAHASA: Bdasarkan keputusan yg dibuat, PB selalunya disokong oleh perundangan negara, mengenai status rasmi bahasa & status penggunaan bahasa, termasuk penggunaan bahasa dlm pendidikan. (Cook, 2003:7) Perancangan Bahasa

5 Perancangan bahasa adalah usaha2 jangka panjang, berkekalan (sustained), yg dilakukan dgn sengaja dibawah kuasa kerajaan utk mengubah fungsi sesuatu bhs dlm masyarakat bagi tujuan menyelesaikan masalah2 (Weinstein, 1980:56) Merupakan langkah2intervensi berarah (purposeful) yg diambil oleh agen2 kerajaan ke atas sistem yg sedia ada & sistem masa depan yg diramalkan, dgn tujuan utk mengolah (manipulate) sistem asal tersebut ke arah pencapaian sistem masa depan yg berbeza (Bell, 1975: 3) Perancangan Bahasa

6 Matlamat Perancangan Bahasa
1.Ketulenan Bahasa Supaya konsisten & mempunyai “standard”-pertahanan bahasa dari elemen luar. 2.Pengekalan Bahasa Pastikan bahasa terus kekal / t’ lupus. Perancangan Bahasa

7 Proses menjadikan bahasa berkenaan bahasa standard
Reformasi Bahasa Menjadikan bahasa tersebut lebih sesuai digunakan dalam lebih banyak dominan Standardisation Proses menjadikan bahasa berkenaan bahasa standard Komunikasi Inter-lingual Masyarakat yang mempunyai pelbagai masyarakat pertuturan (medium ptuturan) Perancangan Bahasa

8 POLISI PENGUBALAN, PERLAKSANAAN DAN PENILAIAN PERANCANGAN BAHASA Terdapat 2 bahagian: (Lg determination) Perancangan status/taraf bahasa mrujuk pd pilihan bhs/dialek manakah yg akan digunakan utk tujuan ttentu – bhs rasmi, kebangsaan, medium of instruction, at work etc. b. Peranan bahasa dlm komunikasi--sbg simbol & penyimpanan rekod ssuatu bhs itu yg dpt mbayangkan masa lalu, kini & hadapan. c.Prestasi & sikap thdp bhs tsebut; Bukan sahaja dikalangan penuturnya ttp juga di kalangan penutur2 bahasa lain dlm ssuatu komuniti, negeri& di dunia – peranan,fungsi & prestasi bahasa mengikut ahli sosolinguistik bergantung pada sikap penutur & juga sikap bukan penuturnya terhadap bahasa itu. Perancangan Bahasa

9 Status dlm perancangan bahasa
Mengikut Cobbarubias 1983 (dlm Asmah 2003) status merujuk pada “the relative standing of a lang.vis-s-vis (in relation)its functions, vis-à-vis other eligible languages or language varieties” Perancangan Bahasa

10 a. teks & dokumen yg telah direkod yg masih ada, dlm bahasa tersebut
Polisi Korpus Melibatkan 2 konsep: a. teks & dokumen yg telah direkod yg masih ada, dlm bahasa tersebut b. Peraturan utk menganalisa teks & dokumen tersebut yg dpt digunakan sbagai pbandingan pd masa depan. Dari aspek analisa linguistik, elemen2 berikut perlu diambilkira: Fonologi & ortografi Morfologi & sintaks/struktur yg mengabungkan kedua-duanya Leksikon Wacana & variasi termasuk sosiolek & laras bahasa. Perancangan Bahasa

11 Penentuan Bahasa Isu yg penting adalah : pemilihan bhs kebangsaan – simbol jatidiri/identiti sbagai warganegara. Bhs sbg sbhgn dr Budaya, sejarah & ugama ssuatu bangsa adalah aspek penting semangat nasionalisma (Nambiar. M) “mother tongue is an aspect of the soul” (Fishman, 1972:46) Perancangan Bahasa

12 Pemilihan Bhs kebangsaan
Masaalah utama dlm pemilihan bhs kebangsaan (masy. Plural) Tiada bhs ‘common’ utk komunikasi Motivasi bukan sahaja utk tujuan komunikasi – mesti ada faktor lain Perancangan Bahasa

13 Fungsi Penyatuan & pemisahan
National Languages serve: unifying and separatist functions (Garvin and Mathiot, 1956) Mrujuk pd perasaan ahli masy/negara bhw mrk bsatu & mpunyai identiti yg sama dgn ahli yg bcakap dlm bhs yg sama & bbeza dgn mrk yg tidak btutur dlm bhs yg sama. Perancangan Bahasa

14 Fungsi penyertaan (participatory).
Bhs Kebangsaan t’cukup utk memenuhi semua keperluan/fungsi. Ada yg memerlukan participatory function. Mrujuk pd pyertaan dlm pbangunan budaya worldwide , spt sains & teknologi, pdagangan antarabangsa & diplomacy. Oleh krn fungsi pemisahan & pyertaan btentangan antara satu sama lain tidak semua negara dpt gunakan bhs yg sama utk kedua-duanya. Perancangan Bahasa

15 Pemilihan Bhs Kebangsaan
Dr sudut pragmatik, pilihan tbaik bg negara yg baru merdeka adalah bhs pjajah. Kenapa? Institusi 2 & dokumen kerajaan telah mantap dlm bhs itu. Tetapi: Faktor nasionalisma Bhs itu akan mengingatkan warganegara ttg penjajahan. Perancangan Bahasa

16 Penyelesaian cthnya di India bhs resmi Hindi, bhs Inggeris sbg bhs Kedua kerajaan (tidak resmi krn tiada dlm perlembagaan)India bcadang gunakan bhs Hindi cara total suatu hari nanti. Ireland : kedua-dua bhs Irish (nasionalis) & Inggeris adalah bhs resmi.. Malaysia : bhs Melayu sbg bhs kebangsaan, bhs Cina/Mandarin, Tamil sbg bhs pengantar di sekolah jenis kebangsaan, bhs Inggeris di sektor korporat (tidak resmi) Perancangan Bahasa

17 Pendekatan pd perancangan bhs
1. Pdekatan Instrumental 2. Pendekatan sosiolinguistik Perancangan Bahasa

18 Pendekatan Instrumental
Melihat bhs sbagai alat komunikasi Komunikasi lebih mudah sekiranya bhs di standardized kan. Ada bhs yg lebih baik dr segi keindahan bhsnya, kejelasannya, pengubahsuaian & nilai ekonominya & bhs sebegini biasanya dipilih. Ttp sekiranya tiada bhs demikian PB digunakan utk meningkatkan mutu bhs yg ada & mungkin kurang nilai estetikanya. Tnilai bhs yg simbolik & sikap thadap bhs tidak dipentingkan. Perancangan Bahasa

19 Pendekatan Sosiolinguistik
Bermula dgn masaalah sosial yg dikaitkan dgn bhs itu . Mrk yg mgunakan pdekatan ini tidak mhiraukan utk mningkatkan nilai estetika & fungsinya sbg alat utk bkomunikasi (instrumetal). Melihat bhs sbagai sumber utk meningkatkan khidupan sosial. Mrk akan cuba menentukan pilihan bhs yg mana boleh menyelesaikan ssuatu masalah. Mbuat langkah2 utk menjayakan bhs tersebut. Perancangan Bahasa

20 Perancangan dlm pendekatan sosiolinguistik
Pengumpulan data Pilihan2 bhs dikenalpasti Penilaian Langkah terperinci dilakukan utk perlaksanaan Penilaian semula Perancangan Bahasa

21 faktor yg harus diambilkira
Siapa yg mrancang bhs? Kerajaan mlalui kementerian ttentu. Akademia / mrk yg pakar dlm bhs eg. Dewan Bahasa & Pustaka, academics di Universiti Penulis kamus mempunyai pengaruh yg kuat dlm pgunaan bhs & ejaan yg standard. Perancangan Bahasa

22 faktor yg harus diambilkira
2. Bagaimana perancangan bhs dilakukan? Tdapat 4 langkah a. Pengumpulan data/fact-finding:maklumat yg cukup mesti diperolehi sebelum mbuat keputusan b. Perancangan: keputusan dibuat; matlamat ditetapkan , gunakan kaedah/strategi ttentu & menentukan hasilnya/outcome. c. Perlaksanaan: langkah2 dilaksanakan d. Penilaian/feedback: PB melihat kjayaan/kgagalan. Perancangan Bahasa

23 Perlaksanaan Selalunya bkaitan dgn polisi pendidikan.Pdidikan adalah alat utama dlm plaksanaanPB krn Arah ssuatu bhs digunakan as medium of instruction Mlarang ssuatu bhs digunakan disekolah dll 2. Pegawai kerajaan mesti boleh btutur bhs yg hdk dilaksanakan dhn baik. 3. Ssuatu bhs boleh diangkat mjadi the sole lang for legislative debate, the lang of laws and govt documents. 4. Menentukan bhs apakah yg boleh digunakan di media cetak & broadcast (Nambiar M) Perancangan Bahasa

24 PROSES PERANCANGAN BAHASA
Penggubalan polisi: Pihak berkuasa perancangan membuat penyelarasan tentang keperluan politik, bimbingan & fikiran berkenaan dgn status bahasa pada masa hadapan & korpus tiap2 bahasa mesti diambilkira Meminta nasihat & pandangan ahli linguistik terapan & pakar2 berkenaan yg lain dalam mengendalikan maklumat sebagai kenyataan polisi. Perlaksanaan polisi: Perlu diambilkira nasihat pakar2 linguistik serta perancang bahasa, penasihat & agen yg dilantik oleh kerajaan dlm menyempurnakan perlaksanaan polisi ini. Perancangan Bahasa

25 Ini tertumpu kepada cadangan untuk:
Penilaian polisi: Ini tertumpu kepada cadangan untuk: meneruskan aktiviti2 mengikut perancangan atau menyemak semula polisi atau melaksanakan usaha untuk membuat strategi baru Perancangan Bahasa

26 Hujah2 memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi:
Bahasa bagi kumpulan etnik yg utama: Kumpulan orang2 Melayu yg merupakan lebih dari 50% penduduk berbanding 25% kumpulan Cina & 7% India. Bahasa yang indigenous dan dikenali sebagai bahasa utama di rantau ini. Bhs Cina & bhsa India tidak mencapai tahap demikian di rantau ini. Bahasa perantaraan atau lingua franca bagi rantau ini sejak lebih dari 500 tahun. Bahasa pentadbiran di negeri2 Melayu sejak sekurang-kurangnya 5 kurun yang lepas. Perancangan Bahasa

27 SUKATAN PELAJARAN Pengkhususan tentang apa yg akan diajar dlm sesuatu program bahasa & susunan bahan pengajaran tersebut. (Nunan, 1988) Sukatan pelajaran adalah satu rangka-kerja yg terdiri daripada kegiatan2 yg boleh dijalankan: satu cara pengajaran bagi memudahkan pembelajaran. Ia mungkin mendatangkan kesukaran dalam pedagogi hanya jika ia dianggap sebagai peraturan mutlak dalam menentukan apa yg harus dipelajari & bukannya sebagai rujukan yg boleh memberi panduan (Widdowson, 1984) Perancangan Bahasa

28 Komponen2 wajib dalam sukatan pelajaran bahasa:
Situasi di mana bahasa berkenaan digunakan, termasuk topik yang relevan Aktiviti bahasa Fungsi bahasa Apa yang pelajar sepatutnya boleh lakukan di bawah setiap topik Konsep bahasa yang pelajar dijangka dapat menguasai Bentuk bahasa yang pelajar dijangka dapat menguasai Tahap kemahiran yang pelajar dijangka dapat lakukan Perancangan Bahasa

29 PERANCANGAN POLISI PENDIDIKAN BAHASA DI MALAYSIA
Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat berbagai kaum dengan berbagai bahasa, agama dan budaya. Dengan itu keperluan untuk menyatupadukan rakyat sebagai satu bangsa adalah sangat penting (Asiah Abu Samah, 1984) Latar belakang sistem pendidikan Malaysia sebelum kemerdekaan Pendidikan Melayu - berorientasikan keagamaan (sebelum PDII) bertukar kepada pendidikan sekular dengan memberi tekanan kepada pembacaan, penulisan dan pengiraan. - Kemahiran vokasional juga diajar untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran bertani dan menangkap ikan Perancangan Bahasa

30 Dipengaruhi oleh perkembangan politik negara Cina.
Pendidikan Cina Dipengaruhi oleh perkembangan politik negara Cina. Kurikulum berorientasikan sis. pdidikan Cina. Bahan pengajaran & buku2 & tenaga pgajar dari negara Cina Pendidikan Tamil Sumbangan aktiviti mubaligh Kristian Kurikulum bpandukan sistem pendidikan di India Ramai guru2 dari India dibawa masuk berkhidmat di sekolah Tamil di Malaya Perancangan Bahasa

31 Sekolah2 Inggeris banyak tdapat di bandar
Pendidikan Inggeris Bermula di Malaya dgn tertubuhnya Penang Free School di P. Pinang pada tahun 1816 Sekolah2 Inggeris banyak tdapat di bandar Kurikulumnya berpandu kepada ‘Grammar School’ di England Tujuan utama penubuhan sekolah2 ini adalah utk membekalkan pegawai2 pentadbiran rendah utk kerajaan British Perancangan Bahasa

32 - menyatupadukan rakyat yg berbilang kaum
LAPORAN RAZAK Memberi bahasa Melayu status sebagai bahasa kebangsaan & memainkan peranan sbagai bahasa yg akan menyatupadukan bangsa & rakyat Dgn itu peranan B. Melayu dlm sistem pendidikan di Malaysia adalah utk: - menyatupadukan rakyat yg berbilang kaum - memberi identiti kebangsaan & keMalaysiaan - menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan utk memajukan perkembangan budaya, sosial, ekonomi & politik -mencapai sistem pendidikan kebangsaan utk semua komuniti dgn B. Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah2 & IPT - menanam semangat kebangsaan & patriotisme di kalangan rakyat (penting utk masy pelbagai bhs) Perancangan Bahasa

33 Status bahasa Inggeris, Cina dan Tamil
Bhs Inggeris diberi status sbagai bhs kedua & diajar di sekolah2 serta IPT Penting utk negara berkembang sebagai satu negara industri yg maju & bertaraf antarabangsa Bhs ini banyak digunakan dlm bidang teknologi maklumat memandangkan penggunaan bhs ini adalah global. Peranan bhs ini dlm sistem pendidikan Malaysia adalah ‘nationism’ bukan ‘nationalism’ (Asmah Omar, 1994) Nationism = tujuan untuk negara berkembang dlm bidang ekonomi dan mencapai matlamat taraf antarabangsa Nationalism= tujuan untuk memupuk semangat kebangsaan & perasaan cintakan negara & bangsa sendiri Perancangan Bahasa

34 Polisi pendidikan kebangsaan tidak mengetepikan keperluan komuniti Cina dan India. Walaupun sekolah Cina dan Tamil dikehendaki mengajar bahasa Melayu dan mengikuti kandungan kurikulum yang sama, bahasa Cina dan Tamil dikekalkan sebagai bahasa pengantar disekolah2 ini. (apakah status bhs vernavcular di sekolah kini?) Perancangan Bahasa

35 Perbincangan dan pembentangan berkumpulan:
Bincangkan isu isu penting yg perlu diambil kira dalam perancangan bahasa utk pendidikan di M’sia atau dinegara-negara multilingual. (bhs yg dijadikan L1, bhs org lain, fungsinya, b’mana hdk diimplementasikan) Bincangkan pros & cons keputusan Kementerian mgunakan bhs Inggeris sebagai pengantar pengajaran matematik & sains. 3. Pendekatan manakah yg sesuai utk merancang bhs bg negara yg baru merdeka? Perancangan Bahasa


Download ppt "Perancangan Bahasa Minggu 6 Perancangan Bahasa."

Similar presentations


Ads by Google