Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ANCESTORS OF THE SANDIN SIBLINGS LISTED IN THE BOX ON THE LEFT

Similar presentations


Presentation on theme: "ANCESTORS OF THE SANDIN SIBLINGS LISTED IN THE BOX ON THE LEFT"— Presentation transcript:

1 ANCESTORS OF THE SANDIN SIBLINGS LISTED IN THE BOX ON THE LEFT
Simon Andersson Ryss 1590c-1680 (?, Skb) Staphan Simonsson 1625a-1698 (?, Ram) Anna Olofsdotter 1589c-1697 (Jul, Skb) 2) Nils 1614a-unk. (?, Ram) ANCESTORS OF THE SANDIN SIBLINGS LISTED IN THE BOX ON THE LEFT Britta Nilsdotter 1633a-1719 (?, Ram) Margita 1616a-1695a (?, Ram) Michel 1610a-unk. (Ram, Ram) Peter Michelsson 1636c-1697 (Ram, Ram) Anna 1610a-1685 (Ram, Ram) LEGEND Born in the USA Born in Sweden, migrated to the USA Born/lived in Sweden Born in Finland Norman A. Sandin, POB 1602, Kihei, HI 96753 3) Kerstin 1638a-1672 (Ram, Ram) Samuel Samuelsson 1635a-1695a (?, Ram) 4) Algut Olofsson 1514a-unk. (?, ?) Dordi Ersdotter 1636a-1697a (?, Ram) Per Nilsson Västgöte 1586c-1688 (Lek, Grn) Erland Algutsson 1538c-1638 (?, Grn) Hans Persson (Grn, Grn) Olof Erlandsson 1570a-1650a (?, Grn) Sara Olofsdotter 1612c-1677 (Grn, Grn) Elin 1545a-1628 (?, Grn) 7) Karin 1578c-1628 (?, Grn) Nils Göransson 1610a-1682a (Grn, Nrb) Kerstin Nilsdotter (Nrb, Grn) Göran Nilsson 1585a-1628a (?, Nrb) Karin 1612a-1675a (?, Nrb) Lars Ersson 1650a-1731 (?, Ram) Erich Nilsson 1618a-unk. (?, ?) Mats Larsson (Ram, Ram) Erich Ersson 1637c-1722 (?, Ram) Anna Staphansdotter 1656a-1747 (Skb, Ram) (2 9) Chierstin Ersdotter 1620a-1700 (?, Ram) Lars Matsson Sandin (Ram, Ram) Margareta Hansdotter 1635c-1707 (?, Ram) Peter Persson (Ram, Ram) (3 Ifvar Larsson 1603c-1689 (?, Ram) Maria Persdotter (Ram, Ram) Lars Ifvarsson 1638c-1701 (?, Ram) 10) N. N. 1605a-1660 (?, ?) Brita Samuelsdotter 1666c-1732 ((D), Ram) (4 Lars Sandin (Ram, Ram) Anna Johansdotter 1641c-1711c (Ram, Ram) Erich Ersson Werme 1698c-1779 (Nys, Grn) Hans Matsson (?, ?) 11) Elisabets Ersdotter (Grn, Ram) Maria Persdotter (?, ?) Per Hansson (Grn, Grn) (7 Anders Michaelsson Bock 1621c-1691 (?, Ljb) Anders Andersson Bock (Ljb, Ljb) Elisabets Persdotter (Grn, Grn) Anders Andersson Bock (Ljb, Ljb) Margareta Thomasdotter 1605c-1707 (?, Ljb) Per Sandin (Ram, Ram) Margreta Olsdotter (Sät, Grn) 13) Margita Thomasdotter 1656c-1728 (?, Ljb) Kerstin Jansdotter 1677c-1752 (?, Ljb) Hans Ersson (Ram, Ram) (9 Mats Matsson 1620a-unk. (?, ?) Anders Hansson (Ram, Ram) Mats Matsson (Ljb, Ljb) October 4, 2008 Anna Larsdotter 1671c-1755 (Ram, Ram) (10 14) Peter Andersson (Ram, Ram) Kerstin Grelsdotter 1645c-1714 (?, Ljb) Pehr Hansson (?, ?) (11 Anders Biörsson 1606c-1717 (?, Ljb) Cathrina Persdotter (?, Ram) Anders Andersson 1637-unk. (Ljb, ?) Karin Christophersdotter 1616c-1709 (?, Ljb) Christopher Larsson 1595a-1671 (?, Ljb) Elisabet Johansdotter 1695-unk. (?, ?) Cajsa Persdotter (Ram, Ram) 15) Jacob Olsson 1600a-1662a (?, ?) Anders Andersson Bock (Ljb, Ljb) (13 Olof Jacobsson 1630a-1679 (?, Ljb) Anders Andersson Bock (Ljb. Ljb) Jacob Olsson 1662c-1711 (?, Ljb) Ella Matsdotter (Ljb, Ljb) (14 Malin Nilsdotter 1630a-unk. (?, ?) 16) Catharina Andersdotter (Ljb, Ljb) Esbjörn Olofsson 1617c-1708 (?, Ljb) Mats Andersson (Ljb, Ljb) (15 Margareta Esbjörnsdotter 1654c-1700 (?, Ljb) Carin Matsdotter (Ljb, Ljb) Marinna Larsdotter 1625a-unk. (?, ?) Per Erik Sandin (Ram, Ljb) Margeta Jacobsdotter (Ljb, Ljb) (16 Nils Jonsson 1628c-1686a (Ram, Ram) Olof Nilsson 1657a-1723 (Ram, Ram) Nils Ohlsson (Ram, Ram) (17 Anders Nilsson (Ram, Ram) Kerstin 1630c-1694 (Ram, Ram) 17) Carin Ohlsdotter (Ram, Ram) (18 Nils Olsson 1620a-1695 (Ram, Ram) Anders Andersson (Ram, Ram) Anna Nilsdotter 1656a-1743 (Ram, Ram) Anders Andersson Pyk (Skb, Skb) (19 Elin Erichsdotter 1626c-1695 (Ram, Ram) Caisa Andersdotter (Skb, Ram) Anders Andersson 1632a-1706 (?, Ram) Anna Larsdotter (Skb, Skb) (20 Olof Andersson 1674a-1709 (Ram, Ram) Per Andersson (Ram, Ram) Anna Pehrsdotter 1634a-1699 (?, Ram) According to the records, Per Erik Sandin was Karl Erik Sandin’s step father. Nils Jonsson 1671c-1758 (Fil, Ram) 18) Bengt Christophersson 1598a-1668 (?, Ram) Nils Nilsson (Ram, Ram) Anders Bengtsson 1629a-1687 (?, Ram) Ingeborg Andersdotter 1674a-1713 (Ram, Ram) Kerstin 1600a-1673 (?, Ram) Katarina Anthonsdotter 1683c-1757 (Gun, Ram) -(22 Anna Bengtsdotter 1629a-1701 (?, Ram) Cathrina Nilsdotter (Ram, Ram) Anders Svänsson 1660a-unk. (?, ?) Jonas Mårtensson (Ram, Ram) (23 19) Margreta Jondotter (Ram, Ram) Karin Hansdotter 1662a-unk. (?, ?) Anna Kajsa Persdotter (Ram, Ram) Chierstin Gudmunsdr. 1677c-1754 (Ram, Ram) (24 Anders Olofsson 1595a-1647 (Skb, Skb) Erich Andersson 1632a-1727 (?, Skb) (Duplicated below.) Lars Erichsson 1670-unk. (Skb, ?) Anna Larsdotter 1601c-1691 (Söd, Skb) Hindrik Jansson (Ljb, Ljb) (25 20) Elisabeth Henriksdotter 1631a-1712 (Söd, Skb) Jan Hindersson (Ljb, Ljb) Hindrik Nilsson Werre 1580a-1672a (Fin, Ljb) Kerstin Larsdotter 1673a-unk. (Skb, ?) Katarina Andersdotter 1696a-1762 (?, Ljb) Carl Jansson (Ljb, Ljb) Anthonius Pettersson Busk (?, Gun) Jonas Olofsson 1705a-unk. (Svd, ?) Pål and Per (way below), and Elisabeth (above) were siblings. Brita Maja Jonsdotter Holmstedt 1731-unk. (Svd, ?) 22) Johan Michelsson Spett (?, Gun) Katarina Johansdotter Spett (?, Ram) Maria Carlsdotter (Ljb, Ram) Kerstin Andersdotter (?, Gun) Johan Hansson a (Ljb, Mrh) (29 Jan Jansson (Ljb, Ljb) Kerstin Andersdotter 1683c-1751 (Ljb, Ljb) Mårten Nilsson Finne unk.-unk. (?, ?) Halsten Mårtensson 1616a-unk. (?, ?) Stina Jansdotter (Ljb, Ljb) Mårten Halstensson 1638c-1719 (Ram, Ram) Kerstin unk.-unk. (?, ?) Karl Erik Sandin (Charles Eric Sandin) (Ljb, USA) Jan Andersson 1688a-1746a (Ljb, Ljb) (31 23) Gertrud 1618a-unk. (?, ?) Kerstin Jansdotter (Ljb, Ljb) Anna Andersdotter 1638c-1691 (Ram, Ram) Kerstin Jansdotter (Ljb, Ljb) (32 Gudmun Andersson 1645c-1726 (?, Ram) 24) 25 (above) is sib- ling w/42 (below) Cathrina Jacobsdotter 1645a-1685 (?, Ram) Erik Knutsson 1606a-unk. (?, ?) Hans Ersson 1633c-1708 (Ljb, Ljb) 29) Hans Pålsson 1617a-unk. (?, ?) Margareta Hansdotter (Ljb, Ljb) (See ancestry by second marriage below.) Olof Matsson 1617a-unk. (?, ?) Olof Olsson (Ljb, Ljb) Anders Olsson 1661a-1738a (?, Ljb) Karin Hindrichsdotter 1619c-1699 (?, Ljb) 31) Kerstin 1647a-unk. (?, ?) Jan Jansson (1st marriage) (Ljb, Ljb) Lisbet 1668a-1722 (?, Ljb) Johan Staffansson 1650a-unk. (?, ?) 32) Anders Brygelsson Rotkopp (Fil, Hjö) 50) Carl Persson unk (?, Gås) Barbro Karlsdotter (Fär, Hjö) Nils Halvardsson (Gås, Fär) Anna Nilsdotter (Fär, Fär) (See ancestry by second marriage below.) Jakob Puttoinen Finne 1535-unk. (Fin, ?) Simon Jakobsson Puttoinen (Fin, Häl) Mats Simonsson 1595-unk. (Häl, ?) 53) Per unk (?, ?) Anna Persdotter unk.-unk. (?, ?) Mats Finne 1535-unk. (Fin, ?) Britta Matsdotter unk (?, ?) Brita Stina Jansdotter (Ljb, Ljb) Klement unk.-unk. (?, ?) Staffan Klementsson (Gry, Gry) N. N. Pålsdotter unk.-unk. (Gry, Gry) Nils Jonsson (Gås, Häl) 54) Anders Nilsson (Häl, Häl) Pål Finne unk.-unk. (?, ?) Gunilla Andersdr. Rotkopp 1655-unk. (Fär, ?) (50 Elsa Pålsdotter unk.-unk. (Gry, Gry) Anders Andersson (Häl, Häl) Sissela unk.-unk. (?, ?) Jon Kjellsson Källersson unk (?, Häl) Margreta Jonsdotter (Häl, Häl) Måns Finne unk (Fin, Häl) Tomas Månsson (Fil, Häl) Barbro Persdotter unk (?, Häl) Göran Andersson (Häl, Häl) 56) Anna Eriksdotter unk (?, Häl) Göran Matsson (Häl, Häl) (53 Göran Göransson (Häl, Häl) Anders Andersson Skotte (Häl, ?) Adam Andersson Skotte (?, Häl) Karin Staffansdotter (Gry, Häl) (54 61) Karin Hansdotter unk.-unk. (?, ?) Anna Göransdotter (Häl, Häl) Brita Hansdotter unk (?, ?) Anders Svensson unk (?, Häl) Adam Skotte (left) and Hans Skotte (below) were siblings. Maria Andersdotter (Häl, Häl) Olof Andersson Bagge unk.-unk. (?, ?) Brita Göransdotter (Häl, Ljb) Anna Tomasdotter unk (?, Häl) (56 63) Ingrid Persdotter unk (?, Häl) Ingevald Larsson unk (?, Häl) Lars Jonsson unk (?, Häl) Anders Ingevaldsson (?, Häl) Jul = Julita (D) Jär = Järnboås (T) Kar = Karlskoga (T) Kro = Kroppa (S) Lax = Laxarby (P) Lek = Lekeryd (F) Lin = Lindesberg (T) Ljb = Ljusnarsberg (T) Lud = Ludvika (W) Mel = Mellby (R?) Mil = Millesvik (S) Mrh = Misterhult (H) Nrb = Norrbärke (W) Nys = Nysund (T) Nös = Nössemark (P) Ram = Ramsberg (T) Skb = Skinnskatteberg (U) Ste = Steneby (P) STu = Stora Tuna (W) Svd = Svennevad (T) Sät = Säter (R) Söd = Söderbärke (W) Vår = Vårvik (P) Åmå = Åmål (P) Åni = Ånimskog (P) Ärt = Ärtemark (P) Parish & Län Legend W = Dalarnas (Kopparbergs) län R = Skaraborgs län S = Värmlands län T = Örebro län U = Västmanlands län D = Södermanlands län F = Jönköpings län H = Kalmar län P = Älvsborgs län Bit = Bitterna (R?) Bju = Bjurtjärn (S) DEd = Dals-Ed (P) Ess = Essunga (R) Fal = Falun (W) Fil = Filipstad (S) Fin = Finland Fär = Färnebo (S) Grn = Grangärde (W) Gry = Grythyttan (T) Gås = Gåsborn (S) Hjö = Hjulsjö (T) Häl = Hällefors (T) Brita unk (?, ?) Clarence Carl Sandin Arthur Leonard Sandin Mildred Leontina Sandin Elmer Victor Sandin Kenneth William Sandin Melvin William Sandin Earl Roscoe Sandin Margaret Grace Sandin Marion Grace Sandin Sven Larsson (Häl, Häl) 64) Jonas Larsson unk.-unk. (Fil, ?) Hans Andersson Skotte (?, Häl) Karin Jonsdotter (Fil, Häl) Ingrid Hansdotter Skotte (?, Häl) Karin unk (?, Häl) Annika Matsdotter unk.-unk. (Fil, ?) Anna Svensdotter (Häl, Häl) Adam Adamsson Skotte (Häl, Häl) (61 Per Adamsson (Häl, Häl) Anna Pedersdotter (Häl, Häl) Christina Persdotter (Häl, Häl) Per Olofsson Bagge (Häl, Häl) (63 Annika Persdotter (Häl, Häl) Brita Andersdotter (Häl, Häl) (64 Håkan Andersson 1642a-1725a (?, ?) 74) Karin Olofsdotter (?, Bju) Erich Pährsson (?, Bju) 76) Ingard Hindrichsdotter (?, Bju) Eric Olesson 1781-unk. (Fär, ?) Oloff Andersson 1657a-1719 (?, Gry) 85) Maria Svensdotter (?, Gry) Anders Ersson (Hjö, USA) Erik Pehrsson 1657a-1713 (?, Gry) 86) Kerstin Bengtsdotter 1650c-1724 (?, Gry) Olof Johansson (Kar, Bju) Grels Eskilsson 1600a-1696 (?, Ljb) Göran Grelsson (Ljb, Ljb) Olof Olsson (Bju, Bju) 89) N N. 1617a-1688 (?, Ljb) Ingard Håkansdotter (Bju, Bju) (74 Anna Nilsdotter 1641c-1699 (?, Ljb) Carl Olofsson (Bju, Bju) Olof Nilsson 1615a-unk. (?, ?) Olof Erichsson (?, Bju) Zachris Olsson (Ljb, Ljb) Maria Olsdotter (Bju, Bju) 91) Daniel Matsson 1618c-1693 (STu, Ljb) Brita Carlsdotter 1779-unk. (Bju, ?) Margrita Erichsdotter (?, Bju) (76 Daniel Danielsson 1660c-1742 (Ljb, Ljb) Hindrik Grelsson 1605a-1665a (Fin, Ljb) 92) Anna Hindriksdotter (Ljb, Ljb) Johan Johansson 1684a-1721 (?, Kro) Anna Andersdotter 1662a-1725 (?, Ljb) Anna 1607a-1684 (Fin, Ljb) Gabriel Johansson (Kro, Kro) Pål Matsson 1624a-1687 (?, Ljb) Karin 1668a-1754 (?, Kro) Staffan Pålsson (Ljb, Ljb) Mårten Bengtsson unk (?, Ljb) Stina Gabrielsdotter 1742-unk. (Kro, ?) 93) Lisbet Mårtensdotter 1626a-1684 (?, Ljb) Jan Alfred Andersson (Alfred Anderson) (Ljb, USA) Anders unk.-unk. (?, ?) Maria Mattsdotter unk.-unk. (?, ?) Bertil Larsson unk.-unk. (?, ?) Kerstin Andersdotter 1708-unk. (?, ?) Per Bertilsson 1624a-1663a (?, ?) Mårten Persson (Ljb, Ljb) Annika Jonsdotter (?, Kro) Kerstin Larsdotter 1624a-1686 (?, Ljb) Mårten Mårtensson (Ljb, Ljb) Nils Matsson Finne 1578c-1666 (Fin, Grn) 94) Par Nilsson 1603c-1691 (?, Grn) Sven Andersson (Hjö, Hjö) Elisbet Matsdotter (Ljb, Ljb) Ella Persdotter (Grn, Ljb) Malin Matsdotter 1620c-1676 (?, Grn) Olof Persson unk (?, Ljb) Anders Svensson (Hjö, Hjö) Per Olsson unk (?, Ljb) 95) Mats Matsson unk (?, Ljb) Brita Andersdotter (Häl, Hjö) 90 is sibling w/43 below Karin Matsdotter (Ljb, Ljb) Karin Marcusdotter 1630a-unk. (?, ?) Peter Andersson (Hjö, Hjö) Sigfrid Matsson unk (?, Ljb) Olof Olsson (Gry, Gry) (85 Olof Sigfridsson unk (?, Ljb) Nils Olofsson unk (?, Ljb) Petter Olsson (Gry, Jär) Nils Nilsson unk (?, Ljb) Marit unk (?, Ljb) Maria Ersdotter (Gry, Gry) (86 Lisa Persdotter (Gry, Hjö) 96) Margareta Eriksdotter unk (?, Ljb) Sven Andersson unk.-unk. (Hjö, ?) Stina Lisa Persdotter (Hjö, USA) Stina Svensdotter (Hjö, Jär) Stina unk.-unk. (Hjö, ?) Lars Göransson (Ljb, Ljb) (89 Johan Larsson (Ljb, Ljb) Elisabet Hansdotter (Ljb, Ljb) (90 Eric Jansson (Ljb, Hjö) Lars Nilsson Luth 1650c-1699 (Lin, Ljb) Anders Zachrisson 1691a-1737 (Ljb, Ljb) (91 34) Elisabet Andersdotter (Ljb, Ljb) Harald Bengtsson 1603a-1688 (?, Ram) Kerstin Haraldsdotter 1660c-1734 (Ram, Ljb) Anna Danielsdotter (Ljb, Ljb) (92 Anna Lisa Ersdotter (Hjö, Hjö) Kerstin Larsdotter 1621a-1694 (?, Ram) (93 Siblings Pål Staffansson (Ljb, Ljb) Olof Påhlsson (Ljb, Ljb) 35) Maria Mårtensdotter (Ljb, Ljb) (94 Maja Olsdotter (Ljb, Jär) Hilma Leontina Jansdotter (Hilma Leontina Anderson) (Ljb, USA) Hindrich Persson (Ljb, Ljb) (95 37) Anders Göransson 1650a-1679 (Fin, Ljb) Elisabeth Hindersdotter (Ljb, Ljb) Maria Nilsdotter (Ljb, Ljb) (96 Nils Andersson 1608a-1664a (?, Ljb) Nils Nilsson 1638c-1717 (Ljb, Ljb) Anders Jacobsson 1690a-1747 (Ram, Ljb) 38) Brita Persdotter 1610a-unk. (?, ?) Jacob Andersson (Ljb, Ram) Elisabet Ersdotter 1638c-1720 (?, Ljb) Anna Larsdotter (Ljb, Ljb) (34 Anders Jacobsson (Ram, Ljb) Anders Haraldsson (Ram, Ram) (35 Nils Larsson 1618a-unk. (?, ?) Cherstin Andersdotter (Ram, Ram) Karin Jacobsdotter 1636c-1710 (?, Lin) Lars Nilsson 1638c-1710 (?, Lin) 40) Jacob Finnes 1614a-unk. (?, ?) Johan Andersson (Ljb, Ljb) Carin Pehrsdotter (Ram, Ram) Marit Joransdotter 1616a-unk. (?, ?) Erik Andersson (Ljb, Ljb) (37 Anders Ersson 1720/ (Ljb, Ljb) Pål Hindersson 1620a-1675 (Fin, Ljb) Hindrik Nilsson Werre 1580a-1672a (Fin, Ljb) Maria Nilsdotter (Ljb, Ljb) (38 39 & 41) Per Pålsson (Ljb, Ljb) Maria Andersdotter (Ljb, Ljb) (Duplicated above.) NN 1620a-1684 (?, Ljb) Hindrik Persson 1669c-1734 (Ljb, Ljb) (39 Pål (above), Per (below), and Elisabeth (way above) were siblings. Maria Hindersdotter 1717/ (Ljb, Ljb) Britta 1651a-unk. (?, ?) Jan Jansson (2nd marriage) (Ljb, Ljb) Anna Larsdotter (Lin, Ljb) (40 Siblings Per Hindersson 1599a-1645 (Fin, Ljb) Mats Persson (Ljb, Ljb) (41 Hindrik Persson 1633a-1675 (Ljb, Ljb) N. N. 1600a-1635 (Fin, Ljb) Jan Matsson (Ljb, Ljb) 25 & 42) Johan Hindersson 1655c-1711 (Ljb, Ljb) Kerstin Nilsdotter 1635a-1657a (Ljb, Ljb) Nils Andersson 1611a-1664a (?, Ljb) Sara Jansdotter (Ljb, Ljb) Jan Jansson (Ljb, Ljb) (42 42 (right) is sibling w/25 (farther above). Jan Andersson Krantz 1630a-1669 (Fal, Ljb) Mats Hansson (Ljb, Ljb) (43 Sara Jansdotter Krantz 1658c-1735 (Ljb, Ljb) Anna Matsdotter (Ljb, Ljb) Margareta Andersdotter 1632a-1661a (Fal, Ljb) Stina Jansdotter (Ljb, Ljb) Elisabet Hindersdotter (Ljb, Ljb) (44 43 (right) is sibling w/90 (farther above). Hans Hansson 1603c-1695 (Fin, Ljb) 43 & 90) Hans Hansson 1645a-1695 (Ljb, Ljb) Hans Jansson Willing (Skb, Ljb) (45 Elin Larsdotter 1615a-unk. (Fin, ?) Sven Hansson (Ljb, Ljb) Stina Svensdotter (Ljb, Ljb) Elisabeth Svensdotter 1682a-1751 (Ljb, Ljb) (46 Anna Olsdotter (Ljb, Ljb) Olof Thomasson 1620a-1671 (?, Ljb) Anna Lovisa Jansdotter (Ljb, USA) Erik Hansson Lustig (Ljb, Ljb) (47 Brita Ersdotter (Ljb, Ljb) Hindrich Olsson 1645c-1705 (?, Ljb) Olof Hindersson 1620a-unk. (?, ?) Margareta Andersdotter (Ljb, Ljb) (48 44) Elisabet Hindersdotter 1647a-unk. (?, ?) Gottskalk Larsson 1660a-1730a (?, ?) Lars Gottskalksson (Jär, Jär) Lars Jönsson 1620a-unk. (?, ?) Marina Nilsdotter 1662a-1736 (?, Jär) Johan Larsson Willing 1651-unk. (Ljb, Skb) Lars Larsson (Jär, Jär) 45) Sven Svensson 1685-unk. (Hjö, ?) Karin Matsdotter 1652a-unk. (?, Skb) Marina Svensdotter (Hjö, Jär) Chierstin Pehrsdotter 1687-unk. (Hjö, ?) Sven Persson 1638a-1699 (?, Ljb) Lars Larsson (Jär, Hjö) 46) Erik Ersson (Gry, Jär) (117 Kerstin Nilsdotter 1657a-unk. (?, Ljb) Erik Ersson (Gry, Jär) Erik Haraldsson 1600a-1660a (Ram, Ljb) Maria Jönsdotter (Gry, Jär) (118 Hans Ersson Lustig (Ljb, Ljb) Erik Ersson 1621a-1695 (?, Ljb) Maria Ersdotter (Jär, Jär) 47) Erik Olsson (Mil, Jär) (119 Dorothea Haraldsdotter 1649c-1739 (?, Ljb) Kerstin Ersdotter (Jär, Jär) Carolina Larsdotter (Hjö, USA) Marina Johansdotter (Lin, Jär) (120 Anders Johansson Garmakare 1650a-unk. (?, ?) 48) Hindrich Olsson 1686c-1731 (?, Ljb) Marit Larsdotter Buller 1652a-unk. (?, ?) Peter Hindersson (Ljb, Hjö) Annika Ersdotter (Ljb, Ljb) (122 Erik Ersson 1669a-1722 (?, Gry) Hans Pehrsson (Hjö, Hjö) 117) Hans Hansson (Ram, Hjö) Botila Torstensdotter 1665c-1738 (?, Gry) Lisa Hansdotter (Hjö, Hjö) Maja Lisa Hansdotter (Hjö, Hjö) Elisabet Andersdotter (Ljb, Hjö) (124 Jöns Christophersson (?, Gry) 118) Chierstin Andersdotter 1670a-1748 (?, Gry) Olof Andersson 1655a-unk. (?, ?) Anna Ersdotter (Ljb, Hjö) 119) Ingeborg Pehrsdotter 1657a-unk. (?, ?) Johan Hansson 1636a-1707 (?, Lin) 120) Elof Murmästare 1607c-1696 (?, Lin) SANDIN ANCESTRY Carin Elofsdotter (?, Lin) Tomas Andersson Heiloinen 1580a-unk. (Fin, ?) Erich Larsson 1654c-1720 (Nås, Ljb) Lars Thomasson Heiloinen 1610a-1676a (Fin, Säf) 122) Anna Pålsdotter 1658c-1737 (?, Ljb) Anders Philipsson 1667c-1735 (?, Ljb) Philip Palen 1630a-1676 (?, Ljb) Karin Ersdotter 1624c-1698 (?, Ljb) 124) Pähr Nilsson 1631c-1702 (?, Ljb) Elisabet Pährsdotter (Ljb, Ljb) Ella Jonsdotter 1618c-1708 (?, Ljb)


Download ppt "ANCESTORS OF THE SANDIN SIBLINGS LISTED IN THE BOX ON THE LEFT"

Similar presentations


Ads by Google