Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MMT Real Madrid Gran Canaria 2014 Blancos de Rueda Valladolid Bizkaia Bilbao Basket Regal F.C. Barcelona Caja Laboral Baskonia DKV Joventut Power Electronics.

Similar presentations


Presentation on theme: "MMT Real Madrid Gran Canaria 2014 Blancos de Rueda Valladolid Bizkaia Bilbao Basket Regal F.C. Barcelona Caja Laboral Baskonia DKV Joventut Power Electronics."— Presentation transcript:

1

2 MMT Real Madrid Gran Canaria 2014 Blancos de Rueda Valladolid Bizkaia Bilbao Basket Regal F.C. Barcelona Caja Laboral Baskonia DKV Joventut Power Electronics Valencia 78 72 60 83 86 66 76 74 69 59 73 92 60 Caja Laboral Baskonia Regal F.C. Barcelona Blancos de Rueda Valladolid MMT Real Madrid Regal F.C. Barcelona 68 MVP: MVP: Alan Anderson (Regal F.C. Barcelona) IRABAZLEA: IRABAZLEA: Regal FC Barcelona

3 Lehiaketa honek 4 egun iraun du guztira, otsailaren 10etik 13ra. 10ean eta 11n, final laurdenak izan ziren; 12an, finalerdiak, eta, 13an, finala.

4 Txapelketa hau Madrilgo Autonomia Erkidegoko Kirolen Jauregian ospatu izan da. 2008ko urriaren erabaki zen jokalekua eta boto gehienak Madrilerako izan ziren.

5

6 amaiera


Download ppt "MMT Real Madrid Gran Canaria 2014 Blancos de Rueda Valladolid Bizkaia Bilbao Basket Regal F.C. Barcelona Caja Laboral Baskonia DKV Joventut Power Electronics."

Similar presentations


Ads by Google