Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao

Similar presentations


Presentation on theme: "Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao"— Presentation transcript:

1 Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao
Marija Rušev,prof. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar

2 Književnost humanizma i predrenesanse
Dante Alighieri: Rođen u Firenci; plemić Doživotno prognan iz Firence zbog političkih sukoba Utemeljitelj talijanskog književnog jezika Pisao na latinskom i talijanskom 13. i 14. st., Italija Uspon građanstva Znanstvena otkrića Antički uzori U središtu pažnje: čovjek, ovozemaljski život, svjetovne teme Talijanski (pučki) jezik Utemeljitelji: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio

3 Dante Alighieri (1265.-1321.) Djela na talijanskom jeziku:
Firenza Djela na talijanskom jeziku: Novi život =pjesme posvećene pjesnikovoj ljubavi Beatrici Portinari; “slatki novi stil” O pučkom jeziku = o važnosti stvaranja jedinstvenog jezika, razumljivog narodu Božanstvena komedija = religiozni spjev (Prvotni naslov: Komedija označavao je pripovjedačko djelo koje počinje tužno, a završava sretno.)

4 Božanstvena komedija 1320.-1321
Tematika: Danteova vizija zagrobnog života; čovjekova sudbina Simbolika broja 3: Sv. Trojstvo; tercina; 3 dijela; 1 uvodno pjevanje + 33x3 =100; 3 životinje Kompozicija: 3 dijela: Pakao, Čistilište,Raj 100 pjevanja: 1+33; 33; 33 Strofa: tercina; stih: 11-erac Likovi: Dante – glavni lik; Vergilije, Beatrice, povijesne osobe iz antike, srednjeg vijeka i Danteova doba, te biblijski i mitološki likovi

5 Karakteristike djela: srednjovjekovno novo
Alegorijske vizije, simboličnost Moralističnost, poučnost Religiozni pogled na svijet Srednjovjekovna simbolika: pakao, čistilište, raj; brojka 3 Razvrstavanje grešnika prema religioznom poimanju grijeha Čovjekov život je samo put prema vječnom, zagrobnom životu. Kritički duh; kritika ljudi iz svih društvenih staleža pa i crkve Čovjek je u središtu pažnje: ljudske slabosti, ali i veličina i uzvišenost ljudskog duha; čovjekova težnja za slobodom i idealima Pisac, Dante - glavni lik Pučki, talijanski jezik Antički uzori: Vergilije je Danteov vodič kroz pakao i čistilište

6 Pakao 1 uvodno + 33 pjevanja Duše ispaštaju teške grijehe
Ima 9 krugova koji se spiralno spuštaju u zemlju prema težini grijeha; na dnu je Lucifer (u zubima drži Judu) Danteov vodič je Vergilije , njegov književni uzor

7 Čistilište Čistilište je otok s brdom
Na putu prema vrhu brda (nebu), kroz 7 krugova, duše se čiste od (lakših) grijeha Dantea vodi Vergilije 33 pjevanja

8 Raj Ima 9 nebesa Beatrice vodi Dantea (Vergilije ne može u raj)
Tu su duše dobrih, pravednih i pobožnih Mjesto vedrine, pjesme, zanosa i nade Tu ga ispunja ljubav prema Beatrice Moli Djevicu za zaštitu od svake ljudske nečisti 33 pjevanja Dante u raju

9 Pakao (I.-V.) Tu je vječni mrak gdje duše ispaštaju strašne muke.
Dramatični prizori užasa i grozota koje trpe grešne duše u Danteu izazivaju sućut, suze i strah. Alegorijska vizija ovozemaljskoga svijeta, ljudskih poroka, strasti i zla. Grijehe je poredao od lakših prema težima i za svaki odredio kaznu.

10 Prvo pjevanje (uvodno)
“Na pola našeg životnoga puta u mračnoj mi se šumi noga stvori jer s ravne staze skrenuvši zaluta.” Dante je zalutao u šumi (simbol grijeha), ne može izaći iz nje. Tri zvijeri priječe mu put : “…panter brz i gibak…u hodu me priječio sve jače… lav…Taj kao da je na me doći htio/ od gladi bijesan…i vučica… sviju požuda sita…” (panter=putenost; lav=oholost; vučica=lakomost) Vergilije će ga spasiti, ali put vodi kroz pakao: “gdje uzvike ćeš očajnika čuti / duhova drevnih što se bolom guše / … neki…nadaju se stići, / ma kada bilo, međ' blažene duše.”

11 Drugo pjevanje: Vergilije izvodi Dantea iz šume po nalogu Beatrice
Vergilije otkriva tko sve Danteu pomaže: “Na nebu gospa plemenita sjedi… i blaži stroge Božje zapovijedi …” “Do Lucije sa molbom ova krenu reče: -Vjernog spomeni se svoga koji te treba… Lucija će stoga: - O Beatrice, prava Božja diko, pomozi onome koji se istače nad mnoštvom jer te ljubljaše toliko.”

12 Treće pjevanje: silazak u pakao
Natpis nad vratima pakla: “Kroz nas se ide u grad sviju muka, Kroz nas se ide gdje se vječno plače, …tko uđe nek se kani svake nade.” U predvorju pakla susreću anđele “što nit su Bogu vjerni ostat htjeli, nit bunit se , već stajahu sa strane” Gola tijela mlitavaca i kukavica ose i obadi grizu do krvi: “ovi im lice šarahu do krvi, a krv i suze kaplju im do nogu gdje sve to beru neki gadni crvi.”

13 Treće pjevanje: Haron u čamcu prevozi duše na drugu stranu
Nepregledno mnoštvo duša čeka da prijeđu vodu i popnu se na brijeg: “Nikad se u raj ne nadajte doći! Na drugi brijeg će svatko sa mnom sade/u oganj i led i do vječne noći.” “A Haron, demon s očima što žegu skuplja ih, mig im dajuć, tuče veslom kad tko zaostane u bijegu.” “i prijeći prijeko svi su puni žara jer Božja pravda potiče ih tako da strah se njihov živom željom stvara”

14 Četvrto pjevanje: silaze u prvi krug pakla,limb (predvorje pakla)
Vergilije boravi u limbu (nekršteni): “Prije no pođeš znaj da njih ne peče…..// nikakav grijeh; al’ premalo to je da bi se spasili uz djela čista jer su bez krsta, vrata vjere tvoje ” Nemaju muka; mori ih čežnja za Bogom: “…pateći samo zbog tog što bez nade a puni čežnje boravimo dane.” Tu je vidio: Homera, Horacija, Cezara, Eneju, Hektora, Sokrata, Orfeja i dr. “…pokazaše mi zbor velikih sjena Što im se duh u sebi i sada divi.”

15 Peto pjevanje: Minos; grešni ljubavnici
“Tu Minos strašan, zubma režeć stoji na pragu, ondje grijehe ispitiva, sudi i šalje, repom pravdu kroji.// …a ovaj znalac svakog djela kriva// dâ joj u paklu mjesto što joj spada: toliko puta svije rep na tijelu koliko treba stupnjeva da pada.” Sluša jauke; dolazi u drugi krug pakla gdje grešne ljubavnike nosi pakleni vrtlog: “Vrti i nosi ih amo tamo virom. Nema im nade da će ikad bijedu smanjiti, kamo l’ počinut s mirom.”

16 Peto pjevanje: grešni ljubavnici
Babilonska carica Semiramida: “Tako se oda bludu, da je dala uzakoniti strast što gadna želi ne bi li tako svoju ljagu sprala.// “Druga se, Dido, zbog ljubavi ubi… …i Kleopatra bludom dušu zgubi… …Jelenu vidjeh…i Ahila junaka…” “Tu bješe Paris i Tristan i još jaka četa, i sve mi redom kaza sjene zbog ljubavi što dopaše mraka.”

17 Peto pjevanje: Francesca i Paolo
Zaljubili su se čitajući knjigu: “Kad čitasmo baš kako je cjelivo ljubavnik onaj usta željkovana…// …dršćuć mi dade cjelov sred usana. Svodnik je knjiga i njen pisac bio.” Ubio ih je njen muž (a njegov brat): “Ljubav nam žiće istom smrću zgasi; naš ubojica past će u Kainu. Takvi su do nas dopirali glasi.” Dantea obuzima bol zbog njihove neizmjerne patnje: “ i padoh ko što mrtvo tijelo pada.” Francesca Polenta, vladarica Ravene i njen djever Paolo su Danteovi suvremenici

18 Zadaci za učenike pri obradi lektire slijedom I. , II. , III, IV. i V
Zadaci za učenike pri obradi lektire slijedom I., II., III, IV. i V. pjevanja “Pakla” Koji osjećaji obuzimaju Dantea nakon što je zalutao u šumi? Kako se ponašaju pantera, lav i vučica prema Danteu? Prepričaj razgovor Vergilija i Beatrice koja želi pomoći Danteu! Tko je sve posredovao da mu se pomogne? Opiši Danteove (i Vergilijeve) osjećaje pri ulazu u pakao! Citiraj opise pakla! Kako se drugi odnose prema kukavicama? Kako se ponašaju duše koje Haron prevozi preko vode? Kako Dante opisuje Harona? Koga sve Dante susreće u limbu? Je li se itko iz limba spasio? Što pjesnik osjeća prema nesretnim ljubavnicima?

19 Obrada lektire; 2 školska sata
A) Prvi nastavni sat obrađujemo: pisac, njegovo djelo i vrijeme u kojemu stvara kompozicija, alegoričnost i metaforika u djelu simbolika brojeva i likova interpretacija djela uz citate koje su učenici zapisali u svojim lektirama (vidi prethodna pitanja/zadatke) B) Drugi nastavni sat obrađujemo 5. pjevanje prema tekstu iz čitanke, te uz citate koje su učenici zapisali u lektiri C) Na kraju, učenici uočavaju srednjovjekovne i nove (humanističke/renesansne) elemente u djelu D) Za domaći rad: Razmisli o porocima i grijesima suvremenog svijeta i razvrstaj ih po težini!


Download ppt "Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao"

Similar presentations


Ads by Google