Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PB1: Differences in Mammalian Viruses Compared to Avian 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 5 0 1 2 7 7 8 9 0 0.

Similar presentations


Presentation on theme: "PB1: Differences in Mammalian Viruses Compared to Avian 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 5 0 1 2 7 7 8 9 0 0."— Presentation transcript:

1 PB1: Differences in Mammalian Viruses Compared to Avian 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 5 0 1 2 7 7 8 9 0 0 1 1 6 9 2 2 3 6 7 8 0 3 6 7 8 7 8 8 9 2 4 4 5 6 9 4 2 4 8 4 1 5 9 0 5 0 8 2 6 1 8 5 7 6 1 5 3 1 0 4 3 6 6 1 4 6 1 0 5 4 7 1 1 AvianK K L V K D M E M V K L S S L I R V S N E A R D V R L E R P Q V V S I K A 1918- R - - - - - - - - - - - - - - - - - S D - - - L – I - - - - - M N - - - Early H1- R - - - N - - - - - - - - - - - - - S D - - - - - - - - - - - I N - - T R I - - K G I R I M N h r M M R T Later H1R R I - - - - – V - - - - - I - - - - - D - - - L – I - - - - - M N – R T I K M I S V Early H2- - - I - - - - - - - - - - - - - - - S - V K - - - - - - - - - - - - - - i v Later H2- - - I - - - - - - - - - N - - - - - S - V K - - - - - - S - - - - T - - R Early H3- - - - R - - - - - - V - - - - K - - S - - - - - - - - - - - - - - - - - m t Later H3- - - - - - I - - - - V - - - - K I R S - - K - - K – D Q – R - - - - - S r g Equine- - - - - N - - - - - - - R - - - - - S D - K - - - - - - - K - - - - - - Cl.Swine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - S D - - - L - I D - - - - - N - - - R R v g k i N g k n v l H k T v T New Swine- - - - - - - - - - - - S - - - - - - S - - - - V - - - - - - - - - - - - R r I i V G K I R – K K i D Q R S

2 PB1-F2 Alignment 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 Optimal MTS Predicted  -helical regions Avian Eurasian consensusMEQEQDTPWTQSTEHINIQKRGNGQQTQRLEHPNSTRLMDHYLRIMSRVGMHKQIVYWKQWLSLKNPTQGSLKTRVLKRWKLFSKQEWIN. Avian No. Am. consensus--R-------------------------------L-Q----C--T----D----T-SL-------S---E-------------N----T-. K 1957 H2N2 consensus----------------------S----RK--R--L-Q-------T-NQ-D----TAS------------E-------------N----T-. Late H2N2 viruses-G-------------T------s----RK--R--L-Q-------T-NQ-D----TAS---------H--E---I---------N----T-. - G T. 1968 H3N2 consensus--------------------K-S----RK--RP-L-Q----------Q-D----TVS--------------------------N--G-TD. Late H3N2 viruses-----G---------T------S-R-Q-K-G-—S-RQ----------Q-D----T-S-RP-P----------R-HA--Q---S---G-TD - F L -. 1918 PB1-F2-G-------IL--G--ST---ED----P----H--------CQKT-NQ-V-P------------RS--PV----------R----H--TS. WSN/33-G-------IL--G--ST--GED----PK---R------G-CQKT-NQ-V-P---------P--R--ILV--RP------R----H--T. PR/8/34/MS-G-------IL--G--ST---ED----PK---R------G-CQKT-NQ-V-P------------R--ILVF---------R----H-. FM/1/47---G-----IL--G--ST--GEG----PK---H--------CQKT-NQ-V-P------------R--ILVF------RQ-R----H--T. Beijing/56-G-------IL--G--ST--GED----PK---HS-----G-YQKT-NQ-V-P-----. Fiji/83-G-------I---G--ST--GED----PK---R------G-YQKT-NQ-V-P-----. Swine/Iowa/1976/31-G----I--IL-----ST---E-----LK---HN. Swine/Tennessee/26/77-G-------IL. Swine/Ontario/2/81-G-------IL. Swine/Colorado/1/77-E-------T----------K-S-------GR----Q----------QAD--NRT-S-------------F----A-----S-N--G-. Swine/Finistere/2899/82-E-G-----T-----------ES----------SL-------P-T-NQAD------S-R-----------Y---H--R—R------. Swine/Hong Kong/126/82-E-------T-----T-----ES----------SL-------P-T-NQA-------S-R—H----------------------N----T. Swine/Cotes d'Armor/84-E-------T-------T--GE-----------SL-------P-T-NQAD------S-R---T-------Y------R—R-------. Equine/London/73(H7N7)---------IL----T-T---------L----H--IQS-GRC-KT-NQADTP----------P--S-IP-----------RW--R---T Equine/Tenn/86(H3N8)---------IL----T-T---------L----H--IQS--RF-KT-NQA-TP---------------IPE---I------RW--R---T


Download ppt "PB1: Differences in Mammalian Viruses Compared to Avian 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 5 0 1 2 7 7 8 9 0 0."

Similar presentations


Ads by Google