Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

במצגת זו אנו מביאים בפניכם מקבץ של ספרי ילדים מאויירים פרסים. מאחורי הדימוי הדתי הקיצוני של פרס, קיימים זרמים אחרים שאינם מושפעים מהאיסלם. בספרי הילדים.

Similar presentations


Presentation on theme: "במצגת זו אנו מביאים בפניכם מקבץ של ספרי ילדים מאויירים פרסים. מאחורי הדימוי הדתי הקיצוני של פרס, קיימים זרמים אחרים שאינם מושפעים מהאיסלם. בספרי הילדים."— Presentation transcript:

1

2 במצגת זו אנו מביאים בפניכם מקבץ של ספרי ילדים מאויירים פרסים. מאחורי הדימוי הדתי הקיצוני של פרס, קיימים זרמים אחרים שאינם מושפעים מהאיסלם. בספרי הילדים המוצגים באתר של ספרי ילדים העולמי http://en.childrenslibrary.org/ מוצגים יותר מ- 450 ספרים פרסיים http://en.childrenslibrary.org/ (כ10% מהספרים המוצגים). בעיון בספרים עצמם, מתברר שכמעט כולם בעלי אופי חילוני, שיכולים להתפרסם בכל ארץ בעולם... אין בספרים נוכחות של אללה, של מוחמד או של אנשי דת. הבאנו לדוגמה הכותר של מספר ספרים, עם מספר דפים מכל ספר כדי שתוכלו להתרשם מהאיורים המקסימים. בשקף הראשון של כל ספר מופיעים שמות הסופר והמאייר וכן תקציר העלילה. עבור אלה המעוניינים לראות את הספרים בשלמותם רשמנו קישוריות למקור בתחתית השקף.

3 The girl and the spring Author - Nader Sharifi Illustrator - Samaneh KhademiNader Sharifi Summary A girl could she her friend's face whenever she went to the spring. Una niña podía ver el rostro de su amiga cada vez que iba al manantial. כל אימת שהלכה למעין, נשתקפו במימייו פני חברתה... Publication Date 1381 (2002) http://www.childrenslibrary.The girl and the spring

4

5

6

7

8 A house to let Author - Farideh Khalatbaree Illustrator - Ali MafakheriFarideh KhalatbareeAli Mafakheri Summary A house was tired of being rented by all kinds of different people. It decided to close its doors to tenants until it found a family that would live there permanently. Una casa estaba cansada de ser alquilada por toda clase de gente distinta. Decidió cerrar sus puertas a los inquilinos hasta que encontró una familia que viviera en forma permanente. נתעייף לו הבית מדיירים שהיו מתחלפים תדירות. סגר דלתותיו עד שנמצאה משפחה שהחליטה לקבוע בו מושבה תמיד. Publication Date 1383 (2004) http://www.childrenslibrary.a house to let

9

10

11

12

13 In Search of Childhood Author - Mahdokht Kashkouli Illustrator - Nasrin KhosraviMahdokht KashkouliNasrin Khosravi En busca de la niñez Un cuervo busca un lugar agradable para vivir. תר לו העורב דירה בה ימצאו ילדים אותם יאהב, והמה יאהבוהו Publication Date 1378 (1999) http://www.childrenslibrary.in search of childhood

14

15

16

17

18 A poem from cat and mouse Author - Jaafar Ebrahimi Nasr Illustrator - Ali MafakheriJaafar Ebrahimi NasrAli Mafakheri Summary A collection of poems for children. Publication Date 1381 (2002) Contributor Shabaviz Publishing Company - Iran http://www.childrenslibrary.a poem from cat and mouse לקט שירים לגיל הרך

19

20

21

22

23 The beautiful pond Author - Kambiz Kakavand Illustrator - Ali Reza GoldouzianKambiz KakavandAli Reza Goldouzian Summary Speckled Frog used to sing differently so the other frogs poured a "song syrup" into her mouth that made her silent. A little fish discovered a flute at the bottom of the pond and brought it to her and asked her to play. Speckled Frog played very well, and everyone in the pond enjoyed her music. La Rana Moteada, solía cantar muy diferente, por lo que las otras ranas, vaciaban un "jarabe de cantos" en su boca que lograba mantenerla en silencio. Un pequeño pez descubrió una flauta en el fondo del estanque y se la dió a la Rana Moteada quien la tocó muy bien, y todos los habitantes del estanque disfrutaron שירתה של הצפרדע המנומרת שונה הייתה מזו של חברותיה. לכן "שיקוי של שירה" נסכו הצפרדעים לגרונה שהשתיקה... דג קטנטן העלה מתחתית השלולית חליל, מסרו לצפרדע המנומרת וזו הפליאה לנגן בו ולענג את כל שומעיה. Publication Date 1382 (2003) Languages Persian / Farsi http://www.childrenslibrary.the beautiful pond

24

25 Bird, girl and her eyes Author - Jamaloddin Akrami Illustrator - Mitra Abdollahi Summary A little girl could guess the color of birds from their song. One day she heard a song that she had never heard before, and she went to investigate. Una chica podía adivinar el color de los pájaros por sus canciónes. Un día, escuchó una canción que nunca había escuchado antes y fue a investigarlo.Jamaloddin AkramiMitra Abdollahi ילדה קטנה ידעה לנחש צבען של ציפורים בשמעה את שירתן. יום אחד קלטה אזנה שיר שמימיה לא שמעה. מסוקרנת, יצאה הילדה לחפש את הציפור שאת שירתה לא הכירה Publication Date 1383(2004) Languages Persian / Farsi http://www.childrenslibrary.bird, girl and her eyes

26

27

28

29 Doni and his friends Author - Borzoo Saryazdi Illustrator - Ali MafakheriAli Mafakheri Doni had no friends and was lonely. He met a boy and become his friend. His new friend had two other friends. Now Doni had three friends. Each new friend he found had other friends of their own. Doni's friends multiplied and grew to 200. Publication Date 1386 (2007) http://www.childrenslibrary.doni and his friends בודד היה דוני, ללא חברים. יום אחד פגש בילד והתחבר עימו. לחברו החדש היו שני חברים ולדוני היו כעת שלושה חברים. גם לחבריו החדשים היו חברים, וכך גדל מספר חבריו של דוני עד 200.

30

31

32

33 The friends who did not recognize each other Author - Kambiz Kakavand Illustrator - Fatemeh PardakhtiKambiz KakavandFatemeh Pardakhti Summary A caterpillar falls in the water and a tadpole rescues her. When the water starts drying up, the caterpillar rescues the tadpole. Later when they meet as a butterfly and a frog they realize they are old friends. Un gusano cae al agua y un renacuajo la rescata. Cuando el agua comienza a secarse, el gusano rescata al renacuajo. Más tarde cuando se encuentran como una mariposa y una rana se dan cuenta que son viejos amigos.. כשזחל נפל למימי השלולית, ראשן הצילו. חלפו ימים והשלולית החלה מתייבשת. הפעם הזחל מציל את הראשן... כעבור זמן נפגשים השנים כפרפר וכצפרדע, ומגלים, כי חברים הם מימים ימימה Publication Date 1381 (2002) http://www.childrenslibrary.the friend

34

35

36

37

38 Colourful wishes Author - Mohammad Reza Shams Illustrator - Ali MafakheriMohammad Reza ShamsAli Mafakheri A little boy made wishes as he rode on a flying train. The boy painted his wishes and put them in a case but they escaped. The case convinced him to let the wishes go so now the world is full of colorful wishes. Un niño pedía deseos mientras viajaba en un tren volador. El pequeño pintaba sus deseos y los metía en una maleta, pero se le escaparon. La maleta le convenció para que dejara los deseos escapar y ahora el mundo está lleno de deseos de colores ילד אחד היה הביע משאלות שעה שנסע ברכבת מעופפת... הוא צייר את משאלותיו ואכסנם במזוודה, אבל הם נסו מתוכה. המזוודה שכנעה את הילד לתת למשאלות דרור, ומאז העולם מלא משאלות צבעוניות... http://www.childrenslibrary.colourful wishes

39

40

41

42 http://www.childrenslibrary.the myth of yusht The myth of Yusht Author - Farideh Khalatbaree Illustrator - Fatemeh PardakhtiFarideh KhalatbareeFatemeh Pardakhti Summary In ancient times a wise and just king governed beautiful Fairy Town. Satan sent the demon Akht with a big army to destroy Fairy Town and its good inhabitants. Akht informed the king that he would spare the town if somebody answered his questions. The wise and pious Yusht, who was the king's youngest son, volunteered to answer Akht. Publication Date 1383(2004)

43

44

45

46 מקורות: אתר ספרי הילדים: http://en.childrenslibrary.org/ קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: www.clarita-efraim.com נשמח לתגובות נשמח לתגובות


Download ppt "במצגת זו אנו מביאים בפניכם מקבץ של ספרי ילדים מאויירים פרסים. מאחורי הדימוי הדתי הקיצוני של פרס, קיימים זרמים אחרים שאינם מושפעים מהאיסלם. בספרי הילדים."

Similar presentations


Ads by Google