Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MEMBACA OLEH Zedk SK Utan Aji.

Similar presentations


Presentation on theme: "MEMBACA OLEH Zedk SK Utan Aji."— Presentation transcript:

1 MEMBACA OLEH Zedk SK Utan Aji

2 FAEDAH MEMBACA Menjadikan kita boleh: Tahu Faham Ingat
Boleh menjawab soalan dengan baik Mendapat kejayaan

3 Rajin membaca menjadikan pelajar:
Berinisiatif Kreatif Inovatif Mendapat insentif yang tinggi

4 KONSEP ASAS MEMBACA CEPAT TEPAT YAKIN

5 CIRI PEMBACA YANG BAIK Bijak dengan minda yang aktif dan segar
Sentiasa Ceria Berdaya saing dan bermotivasi Suka berkawan Luas Pemikiran Menghargai masa Suka kepada buku Luas skop pembacaan

6 KAEDAH PEMBACAAN Skimming (Luncuran mengingat)
Scanning (Imbasan mengingat) Receptif (Terima faham) Intensif (Teliti)

7 KADAR PEMBACAAN 601 = CEMERLANG 400-600 = BAIK 210-400 = SEDERHANA
200 = LEMBAB

8 LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN MINAT MEMBACA

9 LANGKAH AWAL Menentukan matlamat mengapa membaca
Apa yang hendak diketahui Apa yang hendak dibaca Mengenal potensi dan ketahanan diri Berdampingan dengan orang yang rajin membaca Mencari tempat yang sesuai untuk membaca

10 DISIPLIN MENTAL Bismillah dan berdoa Lapangkan minda Jangan fikir lain
Membina konsep kendiri positif Menentukan had masa dan kunci Jadi pembaca yang profesional

11 MEMBACA SECARA ARIF Membaca dengan persoalan
Membaca untuk mencari persoalan: Apa Siapa Bila di mana bagaimana kesannya.. hasilnya

12 MOTIVASI MEMBACA Jadikan proses membaca sebagai kebiasaan atau hobi
seronok berfaedah

13 MENINGKATKAN KETAHANAN MEMBACA
Paksa diri untuk membaca sebagai latihan sebagai keperluan peningkatan profesional

14 RENUNGAN Uji kefahaman dan ingatan
mengingat kembali semua yang dibaca dalam masa 30 saat ke 1 minit Bersyukur dengan niat untuk memberitahu orang lain

15 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "MEMBACA OLEH Zedk SK Utan Aji."

Similar presentations


Ads by Google