Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DSpace systém pre otvorený repozitár Ing. Ivan Masár Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "DSpace systém pre otvorený repozitár Ing. Ivan Masár Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013."— Presentation transcript:

1 DSpace systém pre otvorený repozitár Ing. Ivan Masár Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

2 Obsah Možnosti DSpace v roli IR Získavanie obsahu Keď DSpace nestačí Súčasný vývoj DSpace Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

3 Možnosti DSpace v roli IR (1) Bibliografické záznamy – Zobrazenie: stručné / plné metadáta Plné texty Rýchle vyhľadávanie Fazety Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

4 Možnosti DSpace v roli IR (2) Open Access (Creative Commons, text licencie) – metadáta Ombedzenie prístupu – Skupiny (IP, heslo, LDAP, Shibboleth, X.509) – Embargo (odložené zverejenie) Delegovanie práv v hierarchii DSpace nie je CMS Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

5 Možnosti importu do DSpace Klasický import „SAF“ Import cez packager – AIP – Možnosť pridať vlastný formát balíka Batch Metadata Editor (.csv) – pozor, nepozná bitstreamy Biblio-TransformationEngine (od ver. 3) – Endnote, BibTeX, CSV, TSV, RIS Curation tasks Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

6 Typ obsahu – veda a výskum definuje „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací“ (vyzkum.cz) – články – konferenčné príspevky – knihy a kapitoly – patenty a úžitkové vzory –... Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

7 Získavanie obsahu OBD RIV Scopus Web of Science ÚPV Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

8 Získavanie obsahu - Scopus Institutional repositories, research information systems, VIVO „For as long as the institution has the Scopus license, the application is allowed to query the APIs to identify publications written by its researchers (also those published prior to a researcher's affiliation with the institute), and to retrieve the following metadata for these publications from the APIs (other fields than those listed are explicitly excluded):“ http://www.developers.elsevier.com/devcms/content-policies http://www.developers.elsevier.com/devcms/content-policies Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

9 Získavanie obsahu - Web of Science User shall have the right to use the Thomson Reuters web services applications programming interface (“API”) to access the Web of Science® product(s)* to which the user’s institution currently subscribes, solely for the purpose of extracting and posting certain bibliographic data fields (“Data”) in a publicly available or internal institutional repository (“IR”) during the term of user’s institution’s subscription to the relevant Web of Science product, or so long as the institution has licensed the data for use after the end of a subscription. Note that the IR may only include Data regarding materials authored by user’s institution’s faculty, students or affiliated researchers and may not include the following types of information: article abstracts, cited references, and author contact information http://ip-science.thomsonreuters.com/info/terms-ws/ http://www.slideshare.net/ThomsonReuters/ala-2010-in-booth-inst-repositories Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

10 Získavanie obsahu Scopus, Web of Science – kvalitný základ nepreberať abstrakty a citované zdroje – občas nutná oprava – obohatenie – API na citácie počet, odkaz na záznam, na citované, na citujúce nesťahovať - vyhľadávanie v reálnom čase Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

11 Získavanie obsahu - OBD Projekt / zdroj financovania Fakulta, ústav u autorov Mentálny podiel Plný text OBD ID [import: formát WoS, manuálne doplnenie interných autorov] Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

12 Získavanie obsahu - RIV RIV Hodnotenie http://www.isvav.cz/h12/ XLS export (HTML) DBF export https://github.com/kstrauser/pgdbf Join – podľa akého poľa? Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

13 Získavanie obsahu - ÚPV Věstník (1x za týždeň) Afiliácia (73 majitel/vlastník) Spolupráca s centrom transferu technológií Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

14 Možnosti integrácie – OAI-PMH OAI-PMH 2.0 provider, harvester DRIVER (fulltext) OpenAIRE (7RP) OpenDOAR ROAR BASE - Bielefeld Academic Search Engine (NUŠL) Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

15 Nadstavbové služby SFX bX, „more like this“ Počet citácií SHERPA/RoMEO, ulrichsweb Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

16 Metriky (1) na čo slúžia – kvalita, zoraďovanie, metrika v roli filtra peer review klasické metriky – citovanosť (IF, SJR, SNIP, Eigenfactor, h-index) – počty citácií v databázach (Scopus, WoS, PubMed) Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

17 Metriky (2) Návštevnosť – počet návštev záznamu – počet stiahnutí plného textu – Portugalsko RCAAP, Británia IRUS-UK, Nemecko OA- Statistik, Holandsko SURFshare – štatistiky v DSpace Altmetrics – hľadanie nových zdrojov metrík okrem klasickej citovanosti (citovanie na soc. sieťach) Ranking Web of Repositories – pozor: zaujatosť voči kvantite odkazov, zmena v robots.txt v DSpace 3.0 Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

18 Keď DSpace nestačí researcher pages – meno, tituly, pozícia, fotka, CV – zoznam publikácií – zoznam projektov, grantov, ocenení – vyučované predmety integrácia s CRIS integrácia ďalších aspektov výskumu (ľudia, projekty, zdroje financovania, granty, ocenenia) Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

19 BibApp Profily výskumníkov Dávkový import citácií SHERPA/RoMEO Import do DSpace cez SWORD Delegácia editovania citácií Hľadanie duplicít pri importe Rozlišovanie a deduplikácia mien autorov Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013 Authority control for author, publisher, and journal names Obálky kníh z Google Books Linkovanie cez OpenURL Založené na Ruby on Rails, Java, Lucene Solr, MySQL/PostgreSQL. Fazety

20 Dspace-CRIS researcher pages, projects, organization units, widgets addon dspace-cris, rozhranie pre JSPUI závislosti CILEA commons API (DAO, práca s reťazcami, XML), jdyna (DAO, MVC, widgets) dostupný kód pre 1.8, v septembri 2013 pre 3 plánovaný export/import CERIF XML Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

21

22

23

24 VIVO medziinštitucionálna sieť výskumníkov (inštitúcie: 9 USA, 2 EU, 1 Čínska akadémia vied, 1 India, 2 Austrália) nový prírastok do inkubátora DuraSpace sémantický web (RDF) vizualizácie Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

25

26 Pure komerčná platforma CRIS 8/2012 Elsevier kupuje Atira A/S Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

27 Súčasný vývoj – DSpace 3 OAI-PMH Advanced embargo Versioning Discovery for JSPUI Biblio-Transformation Engine Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

28 Súčasný vývoj – DSpace 4 REST API Podpora DOI Metadata for all objects Discovery by default, deprecate Lucene search Advanced embargo for JSPUI Vylepšenia servera SWORDv2 Ohrozená podpora Oracle vs. vylepšená abstrakcia pomocou DAO Podpora nahrávania veľkých súborov cez HTTP (Globus, HTML 5 File API) Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

29 Súčasný vývoj – DSpace 5 DSpace-CRIS – (čiastočná integrácia) Dynamická konfigurácia SpringUI Ukončenie podpory Lucene Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

30 Trendy Altmetrics Štatistiky využívania Integrácia na národnej úrovni Začína sa s ukladaním výskumných dát Prezervácia integrovaná platforma výskumných informácií a workflow, interoperabilita Sémantický web, API Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013

31 Ďakujem za pozornosť Ing. Ivan Masár Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013


Download ppt "DSpace systém pre otvorený repozitár Ing. Ivan Masár Otevřené repozitáře 2013, VUT Brno, 29.-30.5.2013."

Similar presentations


Ads by Google