Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA."— Presentation transcript:

1 PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

2 Kawad Pili Bomba 4, satu aliran 300 kaki, satu breeching, dua nozzel, Pam Pili Bomba, Pasukan Gerak

3 1 2 4 3 5

4 No.5 Kendali peralatan di Pili Bomba

5 No.4 Bawa breeching dan 1 hos ke 200 kaki. Sambungkan breeching di female coupling

6 No.3 Bentang 1 hos dari pili bomba di No.5 ke 100 kaki

7 No.2 Pakai tali pinggang dan selitkan nozzel. Bentang 1 hos dari 100 kaki di No.3 ke 200 kaki

8 No.1 Pakai tali pinggang dan selitkan nozzel. Bentang 1 hos dari 200 kaki di breeching ke sebelah kanan dan pasangkan nozzel (Bhg. 1)

9 No.2 Bentang hos yang dipasang oleh No.4 di 200 kaki di breeching ke sebelah kiri dan pasangkan nozzel (Bhg. 2)

10 No.3 Lari ke depan bantu No.1 di Bhg.1

11 No.1 Perintah No.3, “BHG.1, BUKA AIR” BHG.1 BUKA AIR

12 No.3 Jawab “BHG.1, BUKA AIR” dengan Isyarat, pusing ke belakang, dan lari ke 250 kaki BHG.1 BUKA AIR

13 No.3 Beritahu No.4 “BHG.1, BUKA AIR” dengan Isyarat BHG.1 BUKA AIR

14 No.2 Beritahu No.4, “BHG.2, BUKA AIR” BHG.2 BUKA AIR

15 No.4 Jawab “BHG.1 DAN BHG.2,BUKA AIR” dengan Isyarat dan pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki BHG.1 DAN BHG.2 BUKA AIR

16 No.3 Pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke depan bantu No.1

17 No.4 Beritahu No.5 “BUKA AIR” dengan Isyarat BUKA AIR

18 No.5 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba BUKA AIR

19 No.4 Pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke depan bantu No.2

20 No.1 Perintah No.3, “BHG.1, TUTUP AIR DAN KEMAS” BHG.1 TUTUP AIR DAN KEMAS

21 No.3 Jawab “BHG.1, TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat, pusing ke belakang, dan lari ke 250 kaki BHG.1 TUTUP AIR DAN KEMAS

22 No.2 Perintah No.4, “BHG.2, TUTUP AIR DAN KEMAS” BHG.2 TUTUP AIR DAN KEMAS

23 No.4 Jawab “BHG.2, TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat, pusing ke belakang, dan lari ke 200 kaki BHG.2 TUTUP AIR DAN KEMAS

24 No.3 Beritahu No.4 “BHG.1, TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat BHG.1 TUTUP AIR DAN KEMAS

25 No.4 Jawab “BHG.1 DAN BHG.2, TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat dan pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki BHG.1 DAN BHG.2 TUTUP AIR DAN KEMAS

26 No.4 Beritahu No.5, “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat TUTUP AIR DAN KEMAS

27 No.5 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba TUTUP AIR DAN KEMAS

28 No.5 Buka coupling di Pili Bomba dan kemas peralatan

29 No.3 dan 4 Buka coupling di breeching

30 No.3 Buka coupling di 100 kaki dan gulung hos

31 No.5 Gulung hos di 200 kaki

32 No.4 Bawa balik breeching ke tempat permulaan

33 No.2 Kepit nozzel di peha, buka coupling dan gulung hos

34 No.1 Lapur “ Selamat pagi Tuan, Kumpulan Alpha selesai latihan kawad pili bomba 4, peralatan cukup, anggota selamat, Tuan.”

35


Download ppt "PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA."

Similar presentations


Ads by Google