Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KAJIAN PROSPEKTIF PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DALAM PERAWATAN KES URTI DI KLINIK-KLINIK KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

Similar presentations


Presentation on theme: "KAJIAN PROSPEKTIF PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DALAM PERAWATAN KES URTI DI KLINIK-KLINIK KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR."— Presentation transcript:

1 KAJIAN PROSPEKTIF PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DALAM PERAWATAN KES URTI DI KLINIK-KLINIK KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

2 PENGENALAN Semasa Persidangan Antimicrobial Resistant di Putrajaya baru-baru ini membangkitkan bahawa peratusan perbelanjaan antibiotik di KK WPKL&P tahun 2011 didapati paling tinggi berbanding negeri lain Peratus perbelanjaan paling tinggi di PK Putrajaya diikuti oleh KK Jinjang, KK Batu dan KK Cheras Baru.

3 ANALYSIS OF EXPENDITURE ON ANTIBIOTICS BY STATES IN 2011

4 HOSPITAL CATATAN PRIMARY CARE CATATAN ∆ 2010& ∆ 2010&2011 Perlis 12.00%15.19%10.41% 10.87% %4.50%4.84% 5.26% Kedah 12.86%11.72%11.80% 12.38% %5.47%4.27% 6.60% Pulau Pinang 9.90%9.77%8.50% 6.81% %4.07%2.96% 8.53% Perak 7.90%10.26%9.79% 9.86% %3.30%4.65% 8.70% Selangor 10.83%11.46%10.20% 11.72% %4.93%6.16% 8.52% JKWP 5.34%6.65%6.84% 7.20% %3.27%2.63% 6.03% +3.4 HKL 6.50%11.19%10.78% 7.49% PERCENTAGE OF ANTIBIOTICS EXPENDITURE COMPARED WITH THE TOTAL ANNUAL DRUG BUDGET

5 TOTAL EXPENDITURE ON ANTIBIOTICS BY STATE IN 2011 *NOTE: 1 HOSPITAL VS 14 KK

6 PERCENTAGE OF ANTIBIOTIC EXPENDITURE FOR KK JKWP (2011)

7 PRESKRIPSI DIDISPENS( )

8 Objektif Kajian Mengenalpasti bilangan kes URTI yang dirawat di KK Mengenalpasti peratusan kes URTI yang diberi rawatan antibiotik Mengetahui jenis antibiotik yang sering diguna Mengenalpasti anggota yang memberi perawatan antibiotik untuk kes URTI

9 Metodologi kajian Semua KK di JKWPKL kecuali Putrajaya Hanya kes URTI pada bulan September 2012 diambil berdasarkan slip ubat Slip ubat yang mempunyai antibiotik di ambil sebagai data Denominator kes URTI adalah dari reten bulanan yang dihantar kepada KPAS

10 Hasil kajian 2 klinik menggunakan sistem TPC iaitu KK Jinjang dan Batu. Data diambil melalui TPC. 11 klinik lain menggunakan kaedah manual – berdasarkan slip ubat.

11 Kes URTI untuk Sept 2012 BilKlinik KesihatanBil Kes URTI (TPC)Peratus 1Jinjang3124 (888)25 (39) 2Batu1093 (1092)8.8 (48) 3Keramat Tanglin788 (300)6.3 (13) 5Kg Pandan Pantai5024 7Petaling Bahagia Cheras Baru Cheras?? 10Sungai Besi Bdr Tun Razak Setapak Sentul Total12427 (2280)100%

12 Bil Kes URTI yang menerima antibiotik Klinik KesihatanBil Kes URTIBil Kes diberi AB Peratus (%) Jinjang3124 (888)- (114)- (12.8) Setapak Keramat Tanglin788 (300)397 (32)50.4 (10.7) Kg Pandan Pantai Petaling Bahagia Cheras Baru Cheras?333? Sungai Besi Bdr Tun Razak Batu1093 (1092)-(95)- (8.7) Sentul Total12427 (2280)2401 (241)100%

13 Anggota yang memberi antibiotik Klinik Kesihatan FMSPEGAWAI PERUBATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN JUMLAH Jinjang0(25)(89)-(114) Setapak Keramat Tanglin8 (0)391 (32)0397 (32) Kg Pandan Pantai02360 Petaling Bahagia Cheras Baru Cheras Sungai Besi Bdr Tun Razak Batu-(1)-(81)-(13)-(95) Sentul Total20 (1)2086 (138)297 (102)2403 (241)

14 Anggota yang memberi antibiotik FMSPEGAWAI PERUBATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN JUMLAH 20 (1)2086 (138)297 (102)2403 (241) 0.8 (0.4)86.8 (57.3)12.4 (42.3)100%

15 Jenis-jenis antibiotik yang diberi Klinik Kesihatan AmoxycillinEESAmpicillinAugmentincefuroximeCephalexinDoxycyclineBacampicillinCloxacillin Jinjang Setapak Keramat Tanglin Kg Pandan Pantai Petaling Bahagia

16 Jenis-jenis antibiotik yang diberi Klinik Kesihatan AmoxycillinEESAmpicillinAugmentincefuroximeCephalexinDoxycyclineBacampicillinCloxacillin Cheras Baru Cheras Sungai Besi Bdr Tun Razak Batu Sentul Total

17 Antibiotik yang di gunakan mengikut anggota FMS – Augmentin10 – Cefuroxime6 – Cephalexin 2 – EES1 – Ampicillin1 – Amoxycillin 1

18 Antibiotik yang di gunakan mengikut anggota Pegawai Perubatan – Augmentin6 – Bacampicillin99 – Cephalexin 125 – EES937 – Ampicillin152 – Amoxycillin 552 – Cloxacillin 9 – Doxycycline1

19 Antibiotik yang di gunakan mengikut anggota Penolong Pegawai Perubatan – Bacampicillin30 – Cephalexin 3 – EES243 – Ampicillin41 – Amoxycillin 166 – Cloxacillin 3

20 Rumusan Kes URTI yang dilaporkan untuk JKWPKL pada bulan Sept 2012 sahaja sebanyak kes Peratusan penggunaan antibiotik secara purata adalah 26% untuk JKWPKL dengan julat antara 8% - 50% Pegawai Perubatan merupakan anggota paling kerap memberi antibiotik Antibiotik yang kerap digunakan ialah Erythromycin dan Amoxycillin.

21 Limitasi Definisi URTI Definisi reten yang dihantar ke KPAS Slip ubat yang tiada diagnosis diambil Kes-kes seperti Otitis Media/A Tonsilitis/Sinusitis diambilkira dalam kajian ini yang mana patut dikecualikan

22 Penambahbaikan Melakukan CME peringkat zon/klinik Diagnosis ditulis di slip ubat Farmasi menolak preskripsi yang mengandungi antibiotik tapi tiada diagnosis Melakukan audit kad secara regular Melakukan kajian semula selepas 6 bulan penambahbaikan dilakukan


Download ppt "KAJIAN PROSPEKTIF PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DALAM PERAWATAN KES URTI DI KLINIK-KLINIK KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR."

Similar presentations


Ads by Google