Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The Wedding Amanda & Doni. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat.

Similar presentations


Presentation on theme: "The Wedding Amanda & Doni. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat."— Presentation transcript:

1 The Wedding Amanda & Doni

2 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir” QS. Ar-Ruum : 21

3 Ya Allah, Andai Kau berkenan, limpahkanlah rasa cinta kepada kami, Yang Kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al Qubro Yang Kau jadikan mata air kasih sayang Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az Zahra Yang Kau jadikan penghias keluarga Nabi-Mu yang suci. Ya Allah, Andai semua itu tak layak bagi kami, Maka cukupkanlah permohonan kami dengan ridlo-Mu Jadikanlah kami Suami & Istri yang saling mencintai di kala dekat, Saling menjaga kehormatan dikala jauh, Saling menghibur dikala duka, Saling mengingatkan dikala bahagia, Saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaqwaan, Serta saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah, Sempurnakanlah kebahagiaan kami Dengan menjadikan perkawinan kami ini sebagai ibadah kepada-Mu Dan bukti ketaatan kami kepada sunnah Rasul-Mu. Amin

4 Assalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh, Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami berniat menyempurnakan agama dengan melangsungkan pernikahan, yang InsyaAllah akan dilaksanakan : Akad Nikah : Hari : Rabu, 14 Oktober 2009 Jam : 19:00 WIB Tempat : Perumnas Prandon Permai Blok R/11 Rt. 07/03 Ngawi Jatim Resepsi : Hari : Kamis, 15 Oktober 2009 Jam : 11.00 – 13.00 WIB Tempat : Perumnas Prandon Permai Blok R/11 Rt. 07/03 Ngawi Jatim

5 Denah Lokasi   RM. Kartika Dwi Paksi Gapura Batas Kota  Masjid Darul Hikmah Jl. Cepu Ngawi - Caruban U Perumnas Prandon Permai Blok R/11 Rt. 07/03 Ngawi Jatim

6 Amanda & Doni Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak / Ibu / Saudara / i berkenan hadir untuk memberikan do’a restu kepada kedua mempelai Atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i kami ucapkan terima kasih Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kel. Bpk. Suwanto Kel. Bpk. Ashudi ” Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan mereka berdua, menjadikannya sebagai pembuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah serta permberi rasa aman bagi ummat. “ (Doa Rasulullah SAW pada pernikahan putrinya Fatimah Azzahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib)


Download ppt "The Wedding Amanda & Doni. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat."

Similar presentations


Ads by Google