Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PUAN MILA SALIMA BINTI HALIMI

Similar presentations


Presentation on theme: "PUAN MILA SALIMA BINTI HALIMI"— Presentation transcript:

1 PUAN MILA SALIMA BINTI HALIMI
MSG 3014 ASAS GRAFIIK PUAN MILA SALIMA BINTI HALIMI

2 MSG3012 Asas Grafik (Group E)
Aslan 8679 Munirah 8690 Safwan 8678 Azri 8680 MSG3012 Asas Grafik (Group E)

3 ELEMEN DAN PRINSIP dalam FOTOGRAFI
ELEMENdf ELEMEN BAHAN ELEMEN SENI FOTOGRAFI bentuk jalinan rupa pattern garisan kamera filem Kad memori cahaya subjek PRINSIPdf komposisi keseimbangan kontra harmoni dominan kesatuan pengulangan

4 ELEMENdf ELEMEN BAHAN ELEMEN SENI FOTOGRAFI kamera bentuk filem
jalinan Kad memori rupa subjek garisan cahaya pattern

5 1. ELEMEN BAHAN Kamera Kamera adalah merupakan elemen utama dalam bidang fotografi. Tanpa kamera, sesuatu gambar foto tidak mungkin dapat dihasilkan. Ia berupa kotak kedap ringan yang dilengkapi lensa dan beberapa komponen utama yang lain. Terdiri dari pelbagai bentuk, saiz, jenis dan jenama, dari yang murah hinggalah ke ribuan ringgit. Antara jenama yang terdapat di pasaran adalah seperti CANON, NIKON, KODAK, SAMSUNG, OLYMPUS dan banyak lagi. Pemilihan setiap jenis kamera adalah bergantung kepada kemampuanPengguna terhadap tujuan utama penggunaannya. Tiada siapa yang pasti bilakah jenis kamera yang pertama ditemui. Tetapi ia telah popular di kalangan pelukis-pelukis Renaissance yang menggunakan kamera obscura untuk mengesan imej yang dipantulkan oleh sinaran cahaya melalui satu lubang kecil. Walaubagaimanapun, kamera yang mudah telah digunakan oleh George Eastman pada tahun 1988.

6

7 2. FILEM Filem adalah merupakan elemen untuk merakam dan menyimpan sesuatu imej sebelum dihasilkan dalam bentuk cetakan. Ia penting untuk menambahkan kesan dalam sesuatu suasana. Ia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu; a) Filem Negatif – untuk penghasilan gambar/imej bercetak b) Filem Positif – untuk kegunaan gambar slaid (imej dirakam terus ke atas filem) Ia mempunyai berbagai jenis kelajuan yang merujuk kepada kadar kepekaan terhadap cahaya, dan terdiri dari pelbagai jenama seperti Kodak, Fuji, Agfa, Konica dan lain-lain. Walaubagaimanapun, dengan arus perkembangan teknologi semasa, penggunaan filem ini telah semakin berkurangan. Pengguna dewasa ini lebih gemar menggunakan kamera digital yang menggunakan kad memori sebagai elemen untuk merakam dan menyimpan gambar.

8 3. KAD MEMORI Kad memori merupakan satu kepingan plastik yang nipis dan kecil. Ia mempunyai saiz memori dari 2Gb, 4Gb sehingga 16Gb dan boleh mencecah kepada nilai yang lebih besar lagi bergantung kepada tujuan penggunaannya. Saiz ini merujuk kepada keupayaannya merakam dan menyimpan gambar. Setiap subjek akan dirakam terus kedalam format digital dan boleh dipaparkan secara elektronik menggunakan komputer. Imej/subjek boleh disimpan di dalam komputer menggunakan format penyimpanan seperti *.jpg, *.gif,.*tif dan *.bmp. Untuk tujuan penstoran, boleh menggunakan teknologi seperti flash card, compact card, flopp disk dan internal memory.

9 4. SUBJEK Untuk tujuan pengajaran, subjek perlulah menarik dan imaginatif. Elemen gambar perlulah berkaitan dengan objektif pengajaran dan perlu dipersembahkan dengan berhati-berhati supaya menjadi gambar yang boleh menepati objektif pengajaran tersebut. Subjek boleh terdiri samada subjek pegun yang tidak boleh digerakkan (bangunan, jalan raya), subjek pegun yang boleh digerakkan (perabot, perkakas elektrik, dan lain-lain), subjek yang boleh bergerak (manusia, binatang, kenderaan) dan keadaan semulajadi (panorama dan lanskap). Semua subjek ini perlu disusun atur dengan teliti agar dapat menghasilkan satu gambar yang bersesuaian dengan objektif yang ingin disampaikan.

10

11 CAHAYA 5. Cahaya mungkin boleh diperolehi dari sumber semulajadi
seperti dari cahaya matahari, ataupun dari sumber buatan seperti cahaya dari lampu atau flash kamera. Bahan medium perakam mestilah didedahkan kepada jumlah cahaya yang berpadanan. Terlalu sedikit pendedahan (exposure) akan menghasilkan gambar yang gelap, manakala terlalu banyak pendedahan akan menghasilkan gambar yang terlalu terang. Jurugambar perlu mengetahui cara-cara untuk mengawal cahaya yang masuk bagi menghasilkan gambar yang bermutu. Pendedahan ini boleh dikawal dengan shutter dan appature.

12

13 Elemen Seni Dalam Fotografi
1 Elemen Seni Dalam Fotografi Garisan Jurugambar yang baik kerap menggunakan garis pada karya-karya mereka untuk membawa perhatian pemerhati pada subjek utama. Garis juga dapat menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerak pada gambar. Ketika garis-garis itu sendiri digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah gambar-gambar menjadi menarik perhatian. Tidak penting sama ada garis itu lurus, melingkar atau melengkung, membawa mata keluar dari gambar. Yang penting garis-garis itu menjadi dinamik.

14

15 Selain 'rule of thirds', kaedah 'diagonal rule' juga boleh digunapakai untuk mendapatkan kesan yang baik dalam penghasilan satu-satu foto. Penggunaannya tidak terhad kepada kedudukan subjek utama (main subject) sahaja, tetapi juga boleh digunakan kepadasubjek kedua atau subjek sokongan (secondary subject). Foto bawah: Subjek utama (jurufoto) diletakkan pada kedudukan menyerong (diagonal) dari kiri atas ke kanan bawah. Foto atas : Subjek sokongan (celahan batu & ranting) diletakkan pada kedudukan menyerong (diagonal) dari kanan atas ke kiri bawah.

16 Garisan (line) merupakan unsur penting dalam setiap penghasilan imej fotografi.
Dengan menggunakan garisan anda mampu menunjukkan keluasan, jarak dan perspektif pada satu-satu gambar. Garisan juga mampu memandu pandangan audien. Terdapat berbagai jenis garisan di persekitaran kita, namun yang paling ketara adalah garisan melintang (horizontal), menegak (vertical) dan menyerong (diagonal). Jenis-jenis garisan lain termasuklah bengkang-bengkok, serabut, bulat, berpintal, beralun, bergerigi, 'zigzag' dan sebagainya.

17 Sebuah shape tentu saja tidak berdiri sendiri.
2 Rupa Salah satu formula yang paling mudah yang boleh membuat sebuah gambar menarik perhatian adalah dengan memberi keutamaan kepada sebuah elemen visual. Shape adalah salah satunya. Kita umumnya menganggap shape sebagai outline yang tercipta kerana sebuah shape terbentuk, pada intinya, subjek foto, gambar dianggap memiliki kekuatan visual dan kualiti abstrak. Untuk membuat shape menonjol, anda harus mampu memisahkan shape tersebut dari lingkungan sekitarnya atau dari latar belakang yang terlalu ramai. Untuk membuat kontras kuat antara shape dan persekitaran yang membentuk shape tersebut. Kontras ini boleh terjadi sebagai akibat dari perbezaan gelap terang atau perbezaan warna. Sebuah shape tentu saja tidak berdiri sendiri. Ketika masuk kedalam sebuah pemandangan yang mengandungi dua atau lebih shape yang sama, kita juga dapat meng-crop salah satu shape untuk memperkuat kualiti gambar. Kita boleh ambil contoh gambar yang mengandungi unsur shape adalah gambar shilouette, foto tersebut membandingkan objek yang dalam keadaan terang dan gelap di mana objek yang gelap atau tidak terkena cahaya atau objek di depan cahaya itu akan membentuk shape.

18

19

20 3 Form/bentuk Ketika shape sendiri dapat mengindentifikasikan objek, masih diperlukan form untuk memberi kesan padat dan 3D. Hal ini merupakan faktor penting untuk mencipta kesan kedalaman dan realiti. Kualiti ini tercipta dari pembentukan cahaya dan tone yang kemudian membentuk garis-garis dari sebuah objek. Faktor penting yang menentukan bagaimana form terbentuk adalah arah dan kualiti cahaya yang mengenai objek tersebut.

21

22 4 Tekstur Sebuah gambar dengan gambar tekstur yang menonjol dapat merupakan sebuah bentuk kreatif dari shape atau pattern. Jika mencukupi, tekstur akan memberikan realisme pada gambar, membawa kedalaman dan kesan tiga dimensi ke subjek anda. Tekstur dapat dilihat jelas pada dua sisi yang berbeza. Ada tekstur yang dapat dijumpai bila kita mendekatkan diri pada subjek untuk memperbesar apa yang kita lihat, misalnya bila kita ingin mengambil gambar tekstur permukaan sehelai daun. Ada pula saat di mana kita harus ke belakang kerana subjek yang kita tuju adalah pemandangan yang sangat luas. Tekstur juga muncul ketika cahaya menerpa sebuah permukaan dengan sudut rendah, membentuk bayangan yang sama dalam area tertentu. Mengambil gambar tekstur dianggap berjaya bila pemotret dapat menyampaikan sedemikian rupa sehingga pemerhati foto seolah dapat merasakan permukaan tersebut apabila menyentuhnya. Sama seperti pattern, tekstur yang baik dipaparkan dengan beberapa variasi dan nampak melebar hingga keluar batas gambar.

23

24

25 5 Corak corak yang berupa pengulangan shape, garis dan warna adalah elemen visual lain yang boleh menjadi unsur penarik perhatian utama. pengulangan itu menimbulkan kesan ritmik dan harmoni dalam gambar. Tapi, terlalu banyak keseragaman akan mengakibatkan gambar menjadi membosankan. Rahsia penggunaan pattern adalah menemukan variasi yang mampu menangkap perhatian pemerhati. CORAK biasanya paling baik diungkapkan dengan merata. Walaupun pencahayaan dan sudut bidikan kamera membuat sebuah gambar cenderung kurang kesan kedalamannya dan memungkinkan sesuatu yang berulangkali menjadi menonjol.

26

27 PRINSIPdf komposisi keseimbangan kontra harmoni dominan kesatuan
pengulangan

28 PRINSIP DALAM FOTOGRAFI
1 PRINSIP DALAM FOTOGRAFI Komposisi adalah susunan atau gubahan elemen-elemen visual dalam sesuatu gambar. Komposisi adalah cara sesuatu foto menyampaikan penceritaan gambar. Komposisi adalah suatu Organisasi Visual. komposisi

29

30 2 Keseimbangan Keseimbangan membabitkan pengagihan elemen-elemen dalam sesuatu gambar. Keseimbangan lah yang akan mengawal elemen-elemen untuk menarik perhatian. Keseimbangan boleh dihasilkan secara simetrikal atau asimetrikal. Ia juga boleh mengakibatkan perasaan pergerakan, tekanan ataupun ketenangan.

31

32 3 Kontras Kontras terhasil apabila terdapat suatu elemen yang timbul (stand out) kerana ianya berlainan daripada elemen-elemen lain.  Ada dua jenis kontras iaitu kontras tona dan kontras warna. Kontras tona merujuk pada perbedaan tona dari yang paling terang ke yang paling gelap, dengan kata lain, perbedaan tona dari putih ke abu-abu ke hitam. Kontras warna merujuk pada bagaimana warna berinteraksi satu sama lain. Tona biasanya dikategorikan sebagai tona tinggi, normal, atau rendah. ambar atau foto dengan tona tinggi utamanya terdiri dari hitam dan putih dengan sedikit atau tanpa tona abu-abu. Gambar tona normal memiliki elemen putih, beberapa hitam dan banyak tona tengah abu-abu. Gambar tona rendah ialah gambar yang hampir tidak ada bagian yang sangat terang atau gelap, semua tona hampir mirip satu sama lain. Gambar tona tinggi sifatnya kasar sedangkan gambar dengan kontras rendah sifatnya lembut.

33

34 4 Harmoni Harmoni bermaksud elemen-elemen di dalam suatu gambar mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, dan mempunyai kaitan. Harmoni boleh menyebabkan beberapa elemen nampak seperti satu entiti. Contohnya bunga-bunga seperti gambar di bawah membentuk satu kumpulan bunga.

35

36 5 Dominan Dominan adalah titik fokus utama dalam sesuatu gambar. Dominan dan Keseimbangan boleh mewujudkan kesatuan dalam sesuatu gambar.

37

38 Kesatuan (unity) Kesatuan wujud apabila beberapa
6 Kesatuan (unity) Kesatuan wujud apabila beberapa elemen bercantum menjadi seperti satu entiti.

39

40 7 Pengulangan  Pengulangan terbentuk apabila terdapat beberapa elemen-elemen yang sama/hampir sama dalam suatu gambar.

41


Download ppt "PUAN MILA SALIMA BINTI HALIMI"

Similar presentations


Ads by Google