Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Siapa nama awak?Nama saya Salina binti Ahmad. Boleh saya panggil awak Puan Ahmad? Ahmad bapa saya. Awak boleh panggil saya Puan Salina.

Similar presentations


Presentation on theme: "Siapa nama awak?Nama saya Salina binti Ahmad. Boleh saya panggil awak Puan Ahmad? Ahmad bapa saya. Awak boleh panggil saya Puan Salina."— Presentation transcript:

1

2 Siapa nama awak?Nama saya Salina binti Ahmad. Boleh saya panggil awak Puan Ahmad? Ahmad bapa saya. Awak boleh panggil saya Puan Salina.

3 Azimah Binti Muhamad Zakiah Binte Muhamad Fatimah Bte Adam Faizal Bin Ahmad Rahim B Yasin

4 Siapa nama kamu? Boleh saya panggil kamu Encik Jacobs? Ya, Jacobs nama keluarga saya. Kamu boleh panggil saya Encik Jacobs. Nama saya William Jacobs.

5 Jennifer Lopez Nick Carter Venus Williams Adam Sandler Michael Jackson

6 Siapa nama anda? Boleh saya panggil anda Cik Sasikumar? Sasikumar nama ayah saya. Anda boleh panggil saya Cik Shanti. Nama saya Shanti a/p Sasikumar.

7 Kumar anak/lelaki Shanmugam Ravindra a/l Jayasami Sharmila anak/perempuan Tanapathy Harjit Kaur a/p Mindar Singh

8 Siapa nama engkau?Nama aku Yeo Soh Hong. Boleh aku panggil engkau Puan Yeo? Ya. Yeo nama famili aku. Engkau juga boleh panggil aku Doktor Yeo.

9 Chua Wei Lun Tan Kang Seng Tham Jia Yu Zhang Wan Qi Lee Choon Mei

10 Nama saya Cik Wong. Nama saya Cik Smith. Nama saya Cik Priya.

11 Nama saya Puan Jacintha. Nama saya Puan Chan. Nama saya Puan Simmons.

12 Nama saya Encik Kumaran. Nama saya Encik Ang. Nama saya Encik Anderson.

13 1)Siapa nama guru MSP awak? - Nama guru MSP saya Cikgu Zakiah. 2)Siapa nama guru Matematiks kamu? 3) Siapa nama guru Bahasa Inggeris anda? 4)Siapa nama guru Bahasa Cina awak? 5)Siapa nama guru Geografi kamu? 6)Siapa nama ibu anda? 7)Siapa nama ayah awak? 8)Siapa nama jiran awak? 9)Siapa nama guru Sejarah kamu? 10)Siapa nama guru Sains anda? Latihan Nama guru saya


Download ppt "Siapa nama awak?Nama saya Salina binti Ahmad. Boleh saya panggil awak Puan Ahmad? Ahmad bapa saya. Awak boleh panggil saya Puan Salina."

Similar presentations


Ads by Google