Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Washington, D. C. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná.

Similar presentations


Presentation on theme: "Washington, D. C. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná."— Presentation transcript:

1 Washington, D. C. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. červenec 2013 VY_32_INOVACE_AGJ_100313

2 Washington, D. C. obr. 1 a banknote George Washington  the capital of the USA  on the eastern coast  on the Potomac River  named after the first president (he wanted to build a new capital city)

3 Washington, D. C. obr. 2 District of Columbia  the territory of the capital  between the states Maryland and Virginia  an independent area  not a part of any state  named after Christopher Columbus

4 Washington, D. C. obr. 3 the seat of:  the President  the Congress  the Federal Government  the Supreme Court in comparison with NYC  are no skyscrapers

5 The White House obr. 4 the official residence and workplace of the US president (only Washington did not live here) the north side

6 The White House obr. 5  20 baths and showers the south side  3 floors  132 rooms

7 The White House obr. 6 The Oval Room The White House Yellow Oval Room in 1886. The desk is the Resolute Desk.

8 The White House obr. 7 The Oval Room  one of the most well-known rooms in the U.S.A.  situated on the second floor of the White House  used by many American presidents as an office

9 The Capitol obr. 8  the central Dome (79 m tall) with the Statue of Freedom  2nd tallest building in the city  located on Capitol Hill (at the eastern end of the Mall)

10 The Capitol obr. 9 The Congress  the meeting place of the U. S. Congress (The Senate and The House of Representatives) and the U. S. Federal Government

11 The Library of Congress obr. 10 the Great Hall  the U. S. national library  located behind the Capitol

12 The National Mall obr. 11 view from the Lincoln Memorial  a long park-like area (about 2 miles long)  from the Capitol to the Washington Monument  famous for its many museums and memorials  The National Gallery of Art  The National Archives  The NASA museum

13 The National Mall obr. 12 Lincoln Memorial view from the World War II Memorial  built in the classic style of a Greek temple

14 The National Mall obr. 13 Lincoln Memorial  a marble statue of Abraham Lincoln (sitting in a chair)  on the inside walls there are inscribed words from Lincoln’s major speeches

15 The National Mall obr. 14 Washington Monument  a 170-m-tall obelisk of white marble  surrounded by 50 American flags  a place used for demonstrations and celebrations (e.g. the Day of Independence)

16 The National Mall obr. 15 Jefferson Memorial  a circular structure in the style of the Pantheon in Rome  a huge statue of standing Thomas Jefferson inside

17 The National Mall obr. 16 Vietnam Veterans Memorial  a national memorial honoring the soldiers who died in the Vietnam war three separate parts

18 The National Mall obr. 17 Vietnam Veterans Memorial  the Vietnam Veterans Memorial Wall is the best-known part of the memorial

19 Pentagon obr. 18  the headquarters of the Department of Defense (the centre of military force)  the world’s largest office building (about 23,000 employees)

20 Arlington National Cemetery obr. 19  a burial place of about 175,000 men (related to the U.S. armed services)  across the Potomac River from the Lincoln Memorial  an area of 624 acres  divided into 70 sections The Memorial Amphitheater  The Tomb of the Unknowns  hosts state funerals and annual ceremonies videovideo (4:04)

21 METODICKÉ POKYNY Jednotlivé snímky prezentace jsou animovány tak, aby se žák mohl do výkladu aktivně zapojit. Nejprve se zobrazí fotografie, po kliknutí pak název dané tematické oblasti, památky či zajímavého místa, a teprve poté se žák postupně seznámí s jednotlivými fakty a doplňujícími informacemi, nejčastěji ve formě stručných odrážek. Snímek 20 obsahuje hypertextový odkaz.

22 POUŽITÁ LITERATURA ZWETTLER, Otto. Svět, v němž žijeme: Amerika. Bratislava: Euromedia Group, k.s., 2004. Universum. ISBN 80-2421121-1. ZWETTLER, Otto. Svět, v němž žijeme: Kulturní a přírodní dědictví - Amerika. Bratislava: Euromedia Group, k.s., 2005. Universum. ISBN 80-242-1381-8.

23 CITACE ZDROJŮ obr. 1: BROKENSEGUE. File:George Washington dollar.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2004 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Washington_dollar.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Washington_dollar.jpg obr. 2: PATRICKNEIL. File:Washington, D.C. locator map.svg - Wikimedia Commons [online]. 2011 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_DC.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_DC.svg obr. 3: PARIMUCHA. File:Washington DC printable tourist attractions map.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_DC_printable_tourist_attractions_map.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_DC_printable_tourist_attractions_map.jpg obr. 4: EDBROWN05. File:White House.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_House.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_House.jpg obr. 5: URBAN. File:White house south.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_house_south.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_house_south.jpg obr. 6: LIBRARY OF CONGRESS. File:Yellow Oval Room 1886.jpg - Wikimedia Commons [online]. 1886 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yellow_Oval_Room_1886.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yellow_Oval_Room_1886.jpg obr. 7: GEAREDBULL. File:WHyellowNARA.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WHyellowNARA.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:WHyellowNARA.jpg obr. 8: KMCCOY. File:Uscapitolindaylight.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2004 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uscapitolindaylight.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uscapitolindaylight.jpg

24 obr. 9: STERNER, Susan. File:State of the Union.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_of_the_Union.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_of_the_Union.jpg obr. 10: DILIFF. File:Library of Congress Interior Jan 2006.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Congress_Interior_Jan_2006.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Congress_Interior_Jan_2006.jpg obr. 11: FUSSAN, Stefan. File:Washington D.C. - The National Mall 0001.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_D.C._-_The_National_Mall_0001.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_D.C._-_The_National_Mall_0001.jpg obr. 12: RDSMITH4. File:WWII Memorial and Lincoln Memorial.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2004 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWII_Memorial_and_Lincoln_Memorial.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWII_Memorial_and_Lincoln_Memorial.jpg obr. 13: F. MAXWELL, Gregory. File:Lincoln Memorial (Lincoln tall).jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lincoln_Memorial_(Lincoln_tall).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lincoln_Memorial_(Lincoln_tall).jpg obr. 14: CLINDBERG. File:WashMonument WhiteHouse.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WashMonument_WhiteHouse.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:WashMonument_WhiteHouse.jpg obr. 15: RDSMITH4. File:Jefferson Memorial.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2004 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jefferson_Memorial.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jefferson_Memorial.jpg obr. 16: SRBAUER. File:Vvm-Location.png - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vvm-Location.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vvm-Location.png CITACE ZDROJŮ

25 obr. 17: CYBJORG. File:Sacrifices.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacrifices.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacrifices.jpg obr. 18: U.S. NAVY PHOTO. File:US Navy 030926-F-2828D-405 Aerial view of the Pentagon.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2003 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_030926-F-2828D- 405_Aerial_view_of_the_Pentagon_.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_030926-F-2828D- 405_Aerial_view_of_the_Pentagon_.jpg obr. 19: HUA, S. File:Tombstones at Arlington National Cemetery, July 2006.jpg - Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-07-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombstones_at_Arlington_National_Cemetery,_July_2006.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombstones_at_Arlington_National_Cemetery,_July_2006.jpg CITACE ZDROJŮ


Download ppt "Washington, D. C. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Olga Klimentová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná."

Similar presentations


Ads by Google