Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

بسم الله الرحمن الرحيم. KELOMPOK 3 IMAS MARISA & DINI NURAENI.

Similar presentations


Presentation on theme: "بسم الله الرحمن الرحيم. KELOMPOK 3 IMAS MARISA & DINI NURAENI."— Presentation transcript:

1 بسم الله الرحمن الرحيم

2 KELOMPOK 3 IMAS MARISA & DINI NURAENI

3 حديث ابى هريرة ص. م. عن النّبيّ ص. م قال : احتنبوا السّبع الموبقات " قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : " الشّرق باالله, والسّحر, وقتل النّفس التى حرّم الله الاّ با الحقّ, واكل الرّبا, واكل مال اليتيم والتّولّى يوم الزّحف, وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات " اخرجه البخارى والمسلم.

4 TUJUH MACAM DOSA BESAR “ Syirik mempersekutukan Allah, Berbuat sihir (tenung} membunuh jiwa yang di haramkan Allah kecuali dengan hak Makan harta riba Makan harta anak yatim melarikan diri dari perang jihad saat berperang menuduh wanita mu‘minat yang sofat (berkeluarga) dengan zina

5 Sebab Gugurnya Hukuman Bagi Pelaku Dosa Kemaksiatan Taubat Istighfar (memohon ampun) Melaksanakan kebaikan-kebaikan Tertimpa musibah- musibah dunia Siksa kubur Kesulitan dan kedasyatan hari kiamat Syafa’at dari orang yang memperoleh izin memberikan syafa’af Do’a orang-orang mukmin DLL.


Download ppt "بسم الله الرحمن الرحيم. KELOMPOK 3 IMAS MARISA & DINI NURAENI."

Similar presentations


Ads by Google