Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tvorba otázky. 1) Přehozením slovosledu U sloves be (I am, you are, he is,...., I was, you were, he was,...), způsobových (can, could, may, must, would,

Similar presentations


Presentation on theme: "Tvorba otázky. 1) Přehozením slovosledu U sloves be (I am, you are, he is,...., I was, you were, he was,...), způsobových (can, could, may, must, would,"— Presentation transcript:

1 Tvorba otázky

2

3 1) Přehozením slovosledu U sloves be (I am, you are, he is,...., I was, you were, he was,...), způsobových (can, could, may, must, would, should, will). OznamovacíOtázkaČesky I am young. You are young. He is young. She is young. We are young. You are young. They are young. I can skate. I could skate. I may skate. I must skate. I would skate. I should skate. I will skate. Am I young? Are you young? Is he young? Is she young? Are we young? Are you young? Are they young? Can I skate? Could I skate? May I skate? Must I skate? Would I skate? Should I skate? Will I skate? Jsem mladý? Umím bruslit? Uměl jsem bruslit? Smím bruslit? Musím bruslit? Bruslil bych? Měl bych bruslit? Budu bruslit?

4 OznamovacíOtázkaČesky I was young. You were young. He was young. She was young. We were young. You were young. They were young. Was I young? Were you young? Was he young? Was she young? Were we young? Were you young? Were they young? Byl jsem mladý? Přehozením slovosledu – pokračování...

5 OznamovacíOtázkaČesky I skate. You skate. He skates. She skates. We skate. You skate. They skate. I skated. You skated. He skated. She skated. Do I skate? Do you skate? Does he skate? Does she skate? Do we skate? Do you skate? Do they skate? Did I skate? Did you skate? Did he skate? Did she skate? Bruslím? Bruslil jsem? 2) Pomocnými slovesy do, does, did U „normálních“ sloves (skate, sing, drink, play, want, have,...).

6 Lesson 10, Part 1 - Question Formation (Jennifer) http://www.youtube.com/watch?v=qbZWKY7pW8g&feature=relmfu Guess Who? Using photos to practice questions with Who and What http://englishwithjennifer.files.wordpress.com/2011/05/guess-who_handout1.pdf

7 The BeatlesThe Beatles - Do You Want To Know A Secret? http://www.youtube.com/watch?v=BVQU6xH96k8&feature=related

8 Do you want to know a secret? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, Do you want to know a secret?, Do you promise not to tell? whoa oh, oh. Closer, Let me whisper in your ear, Say the words you long to hear, I'm in love with you. Listen, Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? whoa oh, oh.

9 Closer, Let me whisper in your ear, Say the words you long to hear, I'm in love with you. I've known the secret for a week or two, Nobody knows, just we two. Listen, Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? whoa oh, oh. Closer, Let me whisper in your ear, Say the words you long to hear, I'm in love with you.

10 AC/DC - Are you ready http://www.youtube.com/watch?v=9eOYw6oiBjU

11 AC/DC - Are you ready http://www.youtube.com/watch?v=j7UlsQRurRI

12 AC/DC - Are you ready Are you ready Are you ready Are you ready Are you ready Are you ready Sweet apple pie Standing in the street Hands outta line Looking for some meat (heat?)(weed?) She take you high When you feel her sting She make you fly And you know you're coming Who won't need it - who Who won't need it - you Who won't need it, who want need it (yes you do) who won't breathe it, we all need it Are you ready for a good time Then get ready for the night line Are you ready for a good time Then get ready for the night line Are you ready for a good time She making eyes At everything she meet ain't it a crime When she make you pump heat She make you fly Because that's her thing She make you dry And you know you're broken in Who won't need it, who won't need it (yes you do) we all need it, we all need it Are you ready for a good time Then get ready for the night line Are you ready for a good time Then get ready for the night line Are you ready for a good time Get with it Who won't need it, who won't need it we all breathe it, we all breathe it Are you ready for a good time Then get ready for the night line Are you ready for a good time Are you ready for a good time Are you ready Are you ready for a good time I want a good time Are you ready for a good time Are you, are you ready Are you ready for a good time Good, good, good, good time Are you ready for a good time Are you ready, ready, ready Are you ready for a good time Are you ready for a good time

13 1Jsi šťastná? 2Je ona zamilovaná? 3Jste doma? 4Má on čas? 5Umí oni bruslit? 6Uměl on plavat? 7Přišel bys? 8Měl bych jít? 9Chceš mě? 10Chodíte do školy? 11Bydlí ona tady? 12Bude on řídit? 13Byl on starý? 26-nx2

14 1Je ona šťastná? 2Miluje ji on? 3Jsou oni doma? 4Máš čas? 5Umíte lyžovat? 6Smím tady sedět? 7Přišla by? 8Měli bychom jít? 9Chceš ji? 10Líbí se vám to? 11Studuje on tam? 12Budou oni souhlasit? 13Byla ona spokojená? 26-nx2


Download ppt "Tvorba otázky. 1) Přehozením slovosledu U sloves be (I am, you are, he is,...., I was, you were, he was,...), způsobových (can, could, may, must, would,"

Similar presentations


Ads by Google