Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 3. Webbansökan om projektmedel 28/10 2009 Ulf Hjelm Nyps utbildning- Projektmedel.

Similar presentations


Presentation on theme: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 3. Webbansökan om projektmedel 28/10 2009 Ulf Hjelm Nyps utbildning- Projektmedel."— Presentation transcript:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 3. Webbansökan om projektmedel 28/10 2009 Ulf Hjelm Nyps utbildning- Projektmedel

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Webbansökan om projektmedel Syfte Förståelse för webbansökan som verktyg Förståelse för sökanden när webbansökan registreras Förmåga att ge support till sökanden Möjligheter 24-7 Ett enda formulär, programspecifika alt. Smidigare för både kunden och organisationen

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Ingång via hemsida hos organisationen

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Inloggning med ChambersSign certifikat

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Inloggning

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Uppgifter om den sökande

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Allmänna uppgifter

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Kontakter

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Projektbeskrivning 1/3

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Projektbeskrivning 2/3

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Projektbeskrivning 3/3

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Tid- och aktivitetsplan

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Kostnads- och finansieringsbudget

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Indikatorer

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Horisontella kriterier

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Kommentarer

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Bilagor

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Övningsuppgift 3


Download ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 3. Webbansökan om projektmedel 28/10 2009 Ulf Hjelm Nyps utbildning- Projektmedel."

Similar presentations


Ads by Google