Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BENGKEL PENGUKUHAN SOLAT

Similar presentations


Presentation on theme: "BENGKEL PENGUKUHAN SOLAT"— Presentation transcript:

1 BENGKEL PENGUKUHAN SOLAT
SIRI KEDUA: RUKUN SOLAT (1-4)

2 BERDIRI BETUL TAKBIRATUL IHRAM NIAT MEMBACA ALFATIHAH

3 BERDIRI BETUL DALIL (وقوموا لله قانتين)
حديث عمران بن حصين (صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطيع فعلى جنب) KADAR QIAM ANTARA 2 KAKI ADALAH PADA JARAK 4 JARI; JIKA LEBIH HUKUMNYA MAKRUH QIAM HENDAKLAH DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU BAGI ORG YG SOLAT DUDUK KETIKA MENGANGKAT TAKBIRATUL IHRAM & JIKA MAMPU SEHINGGA SELESAI MEMBACA AL FATIHAH

4 NIAT PENGERTIAN : BERMAKSUD UNTUK MELAKUKAN SESUATU YG SAMA DGN PERBUATAN NYA TEMPAT : HATI WAKTU: KETIKA MENGANGKAT TAKBIRATUL IHRAM TIDAK WAJIB MENYEBUT BILANGAN RAKAAT & LILLAHI TA’ALA ELAK KAN TERLALU BANYAK WAS-WAS

5 Bilakah masanya kita perlu menghadirkan niat
Bilakah masanya kita perlu menghadirkan niat? Niat hendaklah dihadirkan semasa mengucapkan takbir. Tidak harus niat dihadirkan sebelum takbir atau selepas habis takbir. Ini adalah pandangan mazhab Syafi’ie.

6 TAKBIRATUL IHRAM PENGERTIAN: MENYEBUT ALLAHU AKBAR KETIKA MENGANGKAT TANGAN UTK MEMULAKAN SOLAT (DISINILAH LETAKNYA NIAT) DALIL: Sabda Nabi; “Pembuka solat ialah bersuci, yang mengharamkan segala perbuatan yang lain (selain perbuatan solat) ialah takbir dan yang menghalalkannya semula ialah memberi salam”. (Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari ‘Ali bin Abi Thalib r.a.) BETUL SEBUTAN DGN TIDAK MENAMBAH HARAKAT TIDAK TERPISAH ATAU PUTUS OLEH DIAM YG PANJANG

7 Apa hukum mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram
Apa hukum mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram? Bagaimana caranya yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi? Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram adalah sunat. Caranya ialah; kedua-dua tangan diangkat hingga setentang dengan dua telinga atau setentang dengan dua bahu, yakni boleh memilih mana satu dari dua cara ini kerana kedua-duanya ada dilakukan oleh Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam-; Cara pertama; hadis dari Malik bin al-Huwairith –radhiyallahu ‘anhu- yang menceritakan; “Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- apabila baginda bertakbir, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Dan apabila baginda ruku’, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku’, baginda membaca; “سمع الله لمن حمده” dengan melakukan seumpama tadi”. (Riwayat Imam Muslim) Cara kedua; berdasarkan hadis Abdullah bin ‘Umar –radhiyallahu ‘anhu- yang menceritakan; “Aku melihat Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- apabila memulakan solat, baginda mengangkat dua tangannya hingga setentang dengan dua bahunya, begitu juga sebelum baginda ruku’ dan apabila baginda bangkit dari Ruku’. Namun baginda tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud”. (Riwayat Imam Muslim)

8 Bila masanya tangan hendak diangkat; sebelum takbir atau selepas takbir atau serentak dengan takbir?
Mengangkat tangan serentak dengan takbir. Ini berdasarkan hadis dari Nafi’ (seorang Tabi’in) yang menceritakan; Ibnu ‘Umar –radhiyallahu ‘anhu- (seorang sahabat Nabi) apabila memasuki solat (yakni memulakannya), beliau bertakbir sambil mengangkat dua tangannya…Beliau (yakni Ibnu ‘Umar) merujuk hal tersebut kepada Nabi – sallallahu ‘alaihi wasallam-”. (Riwayat Imam al- Bukhari) 

9 Di mana tangan hendak diletakkan selepas takbiratul-ihram
Di mana tangan hendak diletakkan selepas takbiratul-ihram? Bagaimana caranya? Tangan hendaklah di letakkan di bahagian atas dari pusat iaitu di atas dada atau di bawah sedikit dari dada (menurut Imam Syafi’ie) dengan kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdalilkan hadis dari Wail bin Hujrin – radhiyallahu ‘anhu- yang menceritakan; “Saya menunaikan solat bersama Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam- di mana baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada”. (Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah).

10 Selain dari ketika Takbiratul-Ihram, bilakah lagi kita disunatkan mengangkat tangan?
Ada tiga tempat lagi iaitu; 1. Ketika hendak ruku’ 2. Ketika bangun dari ruku’ 3. Ketika bangun dari Tahiyat Awal ke rakaat ke tiga. Malik bin al-Huwairith r.a. menceritakan; “Bahawa Rasulullah s.a.w. apabila baginda bertakbir, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Dan apabila baginda ruku’, baginda mengangkat dua tangan hingga setentang dengan dua telinganya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku’, baginda membaca; “سمع الله لمن حمده” dengan melakukan seumpama itu” (Riwayat Imam Muslim).

11 MEMBACA ALFATIHAH KELAZIMAN MEMBACA DOA IFTITAH TERLEBIH DAHULU
HENDAKLAH BERHENTI MEMBACA DOA IFTITAH APABILA IMAM MULA MEMBACA ALFATIHAH DALAM SOLAT BERJEMAAH SUNAT MEMBACA TA’AWUZ DENGAN MEMISAHKANNYA DARI ALFATIHAH MEMBACA DENGAN MAKHRAJ & TAJWID YG BETUL KHUSUSNYA PADA SHIDDAH (14 HURUF) MEMBACA SATU AYAT SAHAJA ATAU TIDAK MENYAMBUNG BACAAN MELEBIHI TIGA AYAT

12 SUNAT MEMBACA AMIN DGN MEMISAHKAN NYA DARI ALFATIHAH
MEMBACA AMIN DENGAN SERENTAK & TIDAK MENDAHULUI IMAM إذا أمن الامام فأمنوا فأنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه  Artinya : Apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Barangsiapa yang serentak aminnya dengan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.(H.R. Bukhari 5 dan Muslim 6 )  IMAM BERHENTI DIAM SEBELUM MEMBACA SURAH DGN MEMBERI RUANG KPD JEMAAH UTK MEMBACA ALFATIHAH TERLEBIH DAHULU

13 BAGI SOLAT SIRR (ZUHUR & ASAR) MA’MUM SUNAT MEMBACA SURAH SELEPAS FATIHAH PADA RAKAAT PERTAMA & KEDUA BAGI SOLAT JAHAR (MAGHRIB, ISYA’ & SUBUH) MA’MUM HENDAKLAH DIAM SETELAH SELESAI MEMBACA FATIHAH & MENDENGAR BACAAN SURAH OLEH IMAM

14 ISU MEMBACA رب اغفرلي ولوالدي JIKA BERSENDIRIAN HARUS DIBACA
JIKA BERJEMAAH MEMADAI IMAM MEMBACA SEBAIK-BAIKNYA HENDAKLAH DI TINGGALKAN SAHAJA KERANA HADIS YG MENYEBUTKAN PERKARA ITU ADALAH DHAIF

15 hadist  dari Wail bin Hujr : bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam  jika membaca Al-fatihah maka setelah membaca waladdhaallin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca rabbighfirliy lalu amiin. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi, Imam Attabrani dll. Dinukil dari kitab Nihayatul Muhtaj ilaa syarah Alminhaj karya Ibnu Hajar al Haitami. Pengarang kitab syarah Fathul Mu`in berkata : Dan disunatkan membaca “Ta’min” yaitu lafadz “Aamiin” dengan pelan(ringan) dan panjang serta bagus  menambah dengan (bacaan) “Robbighfirli” diujungnya atau diujung Al-Fatihah. (Syarah Fathul Mu’in : 18).

16 Tetapi setelah diteliti ternyata riwayat hadist di atas adalah riwayat yang sangat dhoif, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama  Ahmad bin Abdul jabar al-utharidi, Menurut Muhammad bin Abdullah bin Al Hadrami, “dia itu seorang pendusta (kidzib)”. (kitab Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal 1 : 380 karya Imam al-Mizzi 654 – 742H ). Karena hadist di atas adalah sangat dhaif, maka amalan membaca Robbighfirli” diujungnya atau diujung Al-Fatihah adalah dilarang dan termasuk amalan bid`ah.  Cuma yg ada adalah hadist shahih Dari Abu Hurairah - radhiyallahu’anhu-, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Apabila imam telah membaca, ‘waladhdhaalliin, maka ucapkanlah amin.” (HR. Muslim). Dalam hadist shahih riwayat muslim di atas, tidak disebutkan membaca Robbighfirli, tetapi langsung Aamiin.


Download ppt "BENGKEL PENGUKUHAN SOLAT"

Similar presentations


Ads by Google